1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. معارف اسلامی و علوم تربیتی
  4. اصول مدیریت آموزشی
  5. کتاب مدیریت کیفیت در آموزش عالی چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی

کتاب مدیریت کیفیت در آموزش عالی چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی


نویسندگان : جان برینان , تارلا شاه

مترجمان : دکتر کورش پرند , کیوان صالحی , حسن رضا زین آبادی


درباره کتاب مدیریت کیفیت در آموزش عالی چشم اندازی بین المللی به سنجش و تغییر سازمانی

.

سال
۱۳۹۰
تعداد صفحات
۲۴۸
شابک
978-964-01-1403-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19