1. بوکت
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. ایمونولوژی
  5. کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7

کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7


نویسندگان : ابول ک .عباس , اندرو اچ .لیچمن , شیو پیلای

مترجمان : دکتر جعفر سلیمیان , دکتر سیدمجتبی غیاثی


درباره کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۷۸۰
شابک
9789649704401
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب ایمونولوژی سلولی و مولکولی ویرایش 7درس‌ها

ایمونولوژی

رشته ها

اتاق عمل

گروه های تحصیلی

علوم پزشکی


خرید یا کرایه
cancel
19