1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی محض
  4. اصول بیوشیمی
  5. کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی


نویسندگان : شهرناز آریابرزین , طاهره اسحقی , رویا باقریان , هدی بوشهری وهمکاران


درباره کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۱۲۸
شابک
9789649701349
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب آموزش عملی بیوشیمی برای دانشجویان گروه های پزشکیدرس‌ها

اصول بیوشیمی

رشته ها

شیمی محض

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19