1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی اقتصاد کشاورزی
  4. اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی
  5. کتاب طرح وتجزیه آزمایش های کشاورزی همراه بابرنامه های SAS

طرح وتجزیه آزمایش های کشاورزی همراه بابرنامه های SAS


نویسنده : دکتر بنیامین ترابی

مترجم : دکتر افشین سلطانی


درباره کتاب طرح وتجزیه آزمایش های کشاورزی همراه بابرنامه های SAS

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۴۳۲
شابک
9789643243067
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19