1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی انرزی های تجدید پذیر
  4. آمار کاربردی و ریاضیات
  5. کتاب درآمدی بر نظریه کدگذاری

درآمدی بر نظریه کدگذاری


نویسنده : ریموند هیل

مترجمان : علیرضا عبدالهی , سیدمحمد نیکویی


درباره کتاب درآمدی بر نظریه کدگذاری

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۲۰
شابک
9789648658989
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19