1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. عمران ساختمان‌های بتنی
  4. اجرای ساختمان‌های بتنی ۱
  5. کتاب راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن


نویسنده : گزارش کمیته ACI214موسسه بتن آمریکا

مترجمان : مهتاب سلیمی , جواد چگینی


درباره کتاب راهنمای ارزیابی از نتایج آزمایش مقاومت بتن

هدف از گزارشها، راهنماها، کتابهای مبانی و تفاسیر کمیته ،ACIراهنمایی برای برنامه ریزی، طراحی، اجرا و بازرسی ساخت و ساز است. این سند، برای استفاده افرادی در نظر گرفته شده است که در ارزیابی اهمیت و محدودیتهای محتوا و توصیهها آن دارای

صلاحیت هستند و آنها مسیولیت استفاده از مفاد حاوی آن را به عهده خواهند داشت؛ همچنین موسسه بتن آمریکا در مقابل هر گونه ضرر یا زیان ناشی از آن مسیول نخواهد بود. در تهیه سند

پیمان به این سند رجوع نمیشود. اگر به نظر معمار/مهندس، موارد یافت شده در این سند، به عنوان یک بخش از اسناد پیمان، مطلوب باشند، آنها قسمتی از اسناد پیمان محسوب میشوند

و برای الحاق توسط معمار/مهندس به حالت الزام آور تصریح شوند.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۸۳
شابک
9786009661817
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19