1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. مبانی کشاورزی دقیق
  5. کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

مبانی مکانیزاسیون کشاورزی


نویسندگان : دکتر مرتضی الماسی , مهندس شهرام کیانی , مهندس نعیم لویمی


درباره کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۲۶۰
شابک
97896487455603
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزیکتاب‌های مشابه کتاب مبانی مکانیزاسیون کشاورزی


خرید یا کرایه
cancel
19