1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. خاک شناسی
  4. ارزیابی خاک‌ها و اراضی
  5. کتاب استفاده از خاک در خانه سازى

استفاده از خاک در خانه سازى


نویسندگان : لایل ولفسکیل , وین دانلپ , باب کالاوی

مترجم : حسین تابش


درباره کتاب استفاده از خاک در خانه سازى

.

سال
۱۳۶۶
تعداد صفحات
۱۸۶
شابک
978-964-01-0292-3
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب استفاده از خاک در خانه سازىکتاب‌های مشابه کتاب استفاده از خاک در خانه سازى


خرید یا کرایه
cancel
19