1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات
  4. اقتصاد سیاسی بین الملل
  5. کتاب انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا..جلد2

انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا..جلد2


نویسنده : دنیس سی مولر

مترجمان : حجت ایزدخواستی , عباد تیموری , میرهادی حسینی , بهروز صادقی و همکاران


درباره کتاب انتخاب عمومی تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی ازدیکتاتوری تا..جلد2

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۷۰۰
شابک
9786001692192
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19