1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی
  4. اقتصاد گیاهان دارویی و معطر
  5. کتاب کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری


نویسندگان : منیره حاجی آقایی کامرانی , پریسا فرجی , مصطفی غنمی جابر


درباره کتاب کاربرد گیاهان دارویی در طراحی فضای سبز شهری

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۱۶۸
شابک
9786006408842
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19