1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم تغذیه
  4. بهداشت و مسمومیتهای غذایی
  5. کتاب درسنامه طب اورژانس تینتینالی (مسمومیت ها) 2

درسنامه طب اورژانس تینتینالی (مسمومیت ها) 2


نویسنده : جودیت ای. تینتینالی

مترجمان : آرش صفایی , محسن بنایی , مریم لاچینی , علی مقدس جعفری


درباره کتاب درسنامه طب اورژانس تینتینالی (مسمومیت ها) 2

درسنامه طب اورژانس تینتینالی (مسمومیت ها) 2

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۲۸
شابک
97860023841260
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19