1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. متالوژی
  4. اصول متالورژی مکانیکی
  5. کتاب خوردگی و کنترل خوردگی مقدمه ای برعلم و مهندسی خوردگی

کتاب خوردگی و کنترل خوردگی مقدمه ای برعلم و مهندسی خوردگی


نویسندگان : ر.وینستون ریوی , هربرت ح .اولیگ

مترجمان : دکتر محمدعلی گلعذار , مهندس حمیدرضا ریاضی , مهندس داود قربانی


درباره کتاب خوردگی و کنترل خوردگی مقدمه ای برعلم و مهندسی خوردگی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۶۴۰
شابک
9786002870681
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب خوردگی و کنترل خوردگی مقدمه ای برعلم و مهندسی خوردگیدرس‌ها

اصول متالورژی مکانیکی

رشته ها

متالوژی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19