1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. خاک شناسی
  4. بیولوژی خاک
  5. کتاب مبانی بیولوژی گیاهی

کتاب مبانی بیولوژی گیاهی


نویسندگان : کینگزلی استرن , جیمز بیدلاک , شلی جانسکی

مترجم : دکتر هرمزدیار کیان مهر


درباره کتاب مبانی بیولوژی گیاهی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۶۹۶
شابک
9789649701455
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی بیولوژی گیاهیدرس‌ها

بیولوژی خاک

رشته ها

خاک شناسی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19