1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مراقبت پرواز
  4. ریاضی
  5. کتاب اصول محاسبات ماتریسی

کتاب اصول محاسبات ماتریسی


نویسنده : دیوید اس .واتکینز

مترجم : دکتر حمید اسمعیلی


درباره کتاب اصول محاسبات ماتریسی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۵۱۶
شابک
9786001281754
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب اصول محاسبات ماتریسیدرس‌ها

ریاضی

رشته ها

مراقبت پرواز

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19