1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
  5. کتاب باران موثر در رزاعت آبی

باران موثر در رزاعت آبی


نویسنده : ان .جى .داستین

مترجمان : نان چای , اسماعیل مالک


درباره کتاب باران موثر در رزاعت آبی

_

سال
۱۳۶۲
تعداد صفحات
۱۲۰
شابک
978-964-01-0046-2
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب باران موثر در رزاعت آبیکتاب‌های مشابه کتاب باران موثر در رزاعت آبی


خرید یا کرایه
cancel
19