1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مدیریت مناطق خشک و بیابانی
  4. اصول سنجش از دور
  5. کتاب روشهای میدانی در سنجش از دور

روشهای میدانی در سنجش از دور


نویسنده : راجر ام. مک کوی

مترجم : رضا جعفری


درباره کتاب روشهای میدانی در سنجش از دور

.

سال
۱۳۹۱
تعداد صفحات
۲۰۸
شابک
978-964-01-1425-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب روشهای میدانی در سنجش از دورکتاب‌های مشابه کتاب روشهای میدانی در سنجش از دور


خرید یا کرایه
cancel
19