1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. زمین شناسی
  4. ژئوفیزیک
  5. کتاب آشنایى با ژیوفیزیک

آشنایى با ژیوفیزیک


نویسنده : جورج د.گارلند

مترجمان : میرعباس رحمتی , جعفر شجاع‌طاهری


درباره کتاب آشنایى با ژیوفیزیک

.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۶۳۳
شابک
978-964-01-0534-4
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19