1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوشیمی بالینی
  4. ایمونوشیمی
  5. کتاب فشرده ایمونولوژی

فشرده ایمونولوژی


نویسندگان : نپتون نیک انجام , پریوش ابراهیمی


درباره کتاب فشرده ایمونولوژی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۰۸
شابک
9789649704227
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب فشرده ایمونولوژیدرس‌ها

ایمونوشیمی

رشته ها

بیوشیمی بالینی ایمنی شناسی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19