1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوانفورماتیک
  4. بیوانفورماتیک
  5. کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده

بیوانفورماتیک به زبان ساده


نویسندگان : جین میشل کلاوری , سدریک نوتردام


درباره کتاب بیوانفورماتیک به زبان ساده

بیوانفورماتیک به زبان ساده

سال
۱۳۸۹
تعداد صفحات
۵۱۸
شابک
9789642605644
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب بیوانفورماتیک به زبان سادهدرس‌ها

بیوانفورماتیک

رشته ها

بیوانفورماتیک

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19