1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
  4. ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی
  5. کتاب روش اجزای محدود - جلد اول

روش اجزای محدود - جلد اول


نویسندگان : ار. ال. تیلر , الگیرد سسیل زینکیویچ

مترجم : هادی افشار


درباره کتاب روش اجزای محدود - جلد اول

_

سال
۱۳۸۱
تعداد صفحات
۶۹۹
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19