1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. داروسازی
  4. روانشناسی
  5. کتاب رفتار درمانی بالینی

رفتار درمانی بالینی


نویسندگان : جرالدسی , دیوسیون , .ماروینآلد .گلد فرید

مترجم : احمد احمدی علون آبادی


درباره کتاب رفتار درمانی بالینی

_

سال
۱۳۷۱
تعداد صفحات
۳۱۳
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب رفتار درمانی بالینیکتاب‌های مشابه کتاب رفتار درمانی بالینی

درس‌ها

روانشناسی

رشته ها

داروسازی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19