1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. اقتصاد کشاورزی
  4. اصول دامپروری
  5. کتاب تغذیه طیور تجاری

تغذیه طیور تجاری


نویسندگان : استیون لیسون , جان سامرز

مترجمان : دکتر حمیدرضا طاهری , مهندس میثم توکلی الموتی


درباره کتاب تغذیه طیور تجاری

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۳۷۲
شابک
9789649704906
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب تغذیه طیور تجاریدرس‌ها

اصول دامپروری

رشته ها

اقتصاد کشاورزی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19