1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. دامپروری عمومی
  5. کتاب تغذیه دام ویرایش 7

تغذیه دام ویرایش 7


نویسندگان : پ .مک دونالد , آ.ادواردز , ج .ف .د.گرینهال , س .آ.مورگان وهمکاران

مترجمان : دکتر حمیدرضا طاهری , مهندس نیما برادران , مهندس غلامرضا نوری


درباره کتاب تغذیه دام ویرایش 7

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۷۴۸
شابک
9789649705132
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19