1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کارشناسی مهندسی راه آهن
  4. اصول معدنکاری
  5. کتاب روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ

روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ


نویسنده : انجمن بین المللی مکانیک سنگ

مترجم : دکتر حسین توکلی


درباره کتاب روش های پیشنهادی توصیف توده سنگ

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۱۵۸
شابک
9786002010452
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب روش های پیشنهادی توصیف توده سنگدرس‌ها

اصول معدنکاری

رشته ها

کارشناسی مهندسی راه آهن

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19