1. بوکت
  2. هنر
  3. مطالعات معماری ایران
  4. آشنایی با سازه و مصالح سنتی
  5. کتاب اصول نظریه پایداری سازه‌ها

اصول نظریه پایداری سازه‌ها


نویسنده : الکساندر چاجس

مترجم : بهروز حکیما ٬محمد على برخوردارى ٬على کاوه


درباره کتاب اصول نظریه پایداری سازه‌ها

_

سال
۱۳۶۴
تعداد صفحات
۳۷۷
شابک
978-964-01-0159-9
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب اصول نظریه پایداری سازه‌هاکتاب‌های مشابه کتاب اصول نظریه پایداری سازه‌ها


خرید یا کرایه
cancel
19