1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. تکنولوژی آبیاری
  4. اصول حفظ محیط زیست
  5. کتاب راهنمای پرورش ونگهداری ماهی دیسکس

راهنمای پرورش ونگهداری ماهی دیسکس


نویسندگان : دکتر مسعود صیدگر , حمیدرضا پریور


درباره کتاب راهنمای پرورش ونگهداری ماهی دیسکس

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۵۶
شابک
9786007156414
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب راهنمای پرورش ونگهداری ماهی دیسکسدرس‌ها

اصول حفظ محیط زیست

رشته ها

تکنولوژی آبیاری

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19