1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
  4. اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی
  5. کتاب مبارزه با آفات و رابطه آن با محیط زیست

مبارزه با آفات و رابطه آن با محیط زیست


نویسنده : هلموت ون امدن

مترجم : عزیزالله کمیلى بیرجندى ٬محمود دامادزاده


درباره کتاب مبارزه با آفات و رابطه آن با محیط زیست

_

سال
۱۳۶۹
تعداد صفحات
۸۷
شابک
978-964-01-0176-6
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مبارزه با آفات و رابطه آن با محیط زیستکتاب‌های مشابه کتاب مبارزه با آفات و رابطه آن با محیط زیست


خرید یا کرایه
cancel
19