1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
  4. آشنائی با اصول ژنتیک
  5. کتاب نظریه و مسایل ژنتیک

نظریه و مسایل ژنتیک


نویسندگان : ویلیام استانسفیلد , سوزان الرود

مترجمان : دکتر رضا محمدی , دکتر رضا پیله چیان لنگرودی , غلام رضا معتمدی


درباره کتاب نظریه و مسایل ژنتیک

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۸۰
شابک
9789649703930
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19