1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
  4. آشنائی با اصول ژنتیک
  5. کتاب نظریه و مسایل ژنتیک

نظریه و مسایل ژنتیک


نویسندگان : ویلیام استانسفیلد , سوزان الرود

مترجمان : دکتر رضا محمدی , دکتر رضا پیله چیان لنگرودی , غلام رضا معتمدی


درباره کتاب نظریه و مسایل ژنتیک

ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید.

نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۸۰
شابک
9789649703930
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب نظریه و مسایل ژنتیککتاب‌های مشابه کتاب نظریه و مسایل ژنتیک

{"id":5016,"title":"نظریه و مسایل ژنتیک","price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8cc0b9670d6a597c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8cc0b9670d6a597c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8cc0b9670d6a597c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8cc0b9670d6a597c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8cc0b9670d6a597c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789649703930","lang":"null","cover_type":"شومیز","dimension":"رحلی","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":2,"description":["ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید.","نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد."],"pages_count":480,"keywords":null,"token":"8cc0b9670d6a597c","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2023-03-30 16:28:30","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:07:43","available_for_web":1,"publisher_title":"کتاب ایران","edition":5,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":9828,"title":"دکتر رضا محمدی","meta_title":"دکتر رضا محمدی","meta_description":"دکتر رضا محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا محمدی","token":"e934397a1cb0c1cb","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator"},{"id":10074,"title":"ویلیام استانسفیلد","meta_title":"ویلیام استانسفیلد","meta_description":"ویلیام استانسفیلد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"استانسفیلد","token":"e7637873c4bbea9b","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":10076,"title":"سوزان الرود","meta_title":"سوزان الرود","meta_description":"سوزان الرود - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوزان","lastname":"الرود","token":"da1c22bb79698497","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":10078,"title":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی","meta_title":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی","meta_description":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا پیله چیان لنگرودی","token":"8b91590ad7de83c5","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":10080,"title":"غلام رضا معتمدی","meta_title":"غلام رضا معتمدی","meta_description":"غلام رضا معتمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلام","lastname":"رضا معتمدی","token":"8668899c4d56149b","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":10074,"title":"ویلیام استانسفیلد","meta_title":"ویلیام استانسفیلد","meta_description":"ویلیام استانسفیلد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویلیام","lastname":"استانسفیلد","token":"e7637873c4bbea9b","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AF"},{"id":10076,"title":"سوزان الرود","meta_title":"سوزان الرود","meta_description":"سوزان الرود - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سوزان","lastname":"الرود","token":"da1c22bb79698497","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AF"}],"translator_authors":[{"id":9828,"title":"دکتر رضا محمدی","meta_title":"دکتر رضا محمدی","meta_description":"دکتر رضا محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا محمدی","token":"e934397a1cb0c1cb","created_at":"2018-02-20 11:33:41","updated_at":"2018-02-20 11:33:41","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C"},{"id":10078,"title":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی","meta_title":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی","meta_description":"دکتر رضا پیله چیان لنگرودی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رضا پیله چیان لنگرودی","token":"8b91590ad7de83c5","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C"},{"id":10080,"title":"غلام رضا معتمدی","meta_title":"غلام رضا معتمدی","meta_description":"غلام رضا معتمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلام","lastname":"رضا معتمدی","token":"8668899c4d56149b","created_at":"2018-02-20 11:33:45","updated_at":"2018-02-20 11:33:45","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"},"study_subjects":[{"id":7168,"title":"آشنائی با اصول ژنتیک ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"ba67e4ec86699b33","type":"","books_count":73,"created_at":"2017-10-07 11:25:24","updated_at":"2023-02-12 16:03:42","study_fields":[{"id":424,"title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"bcafc43af95065b4","books_count":84,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-06-28 15:46:40","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9"}],"similarBooks":[{"id":3794993,"token":"3ea95d8b3af63b59","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3ea95d8b3af63b59/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3ea95d8b3af63b59/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3ea95d8b3af63b59/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/3ea95d8b3af63b59/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3ea95d8b3af63b59/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/3ea95d8b3af63b59/front.png"},"price":320000,"ebook_price":160000,"print_price":320000,"rent_3_price":80000,"rent_6_price":96000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":20000,"title":"ژنتیک مولکولی واتسون جلد دوم","description":"کتاب ژنتیک مولکولی واتسون جلد دوم از انتشارات خانه زیست شناسی در سال 1389 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای جیمز واتسون به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فرو...","publisher":null,"titleLink":"%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85","price_fa":"۳۲۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3795215,"token":"b19d498455c4fd60","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b19d498455c4fd60/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b19d498455c4fd60/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b19d498455c4fd60/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b19d498455c4fd60/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b19d498455c4fd60/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b19d498455c4fd60/front.png"},"price":32000,"ebook_price":16000,"print_price":-1,"rent_3_price":8000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مقدمه ای بر کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA - بخش 2 (کاربردهای کلون سازی ژن و آنالیز DNA در تحقیقات)","description":"زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک از شاخه‌های مهم علوم زیستی نوین محسوب می‌شوند که در چند دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در آن صورت گرفته است و این گسترش با پیشرفتهای ابزاری در این زمینه شتاب مضاعفی پیدا...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA---%D8%A8%D8%AE%D8%B4-2--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-","price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰"},{"id":3795216,"token":"595f1786a71aabcc","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/595f1786a71aabcc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/595f1786a71aabcc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/595f1786a71aabcc/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/595f1786a71aabcc/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/595f1786a71aabcc/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/595f1786a71aabcc/front.png"},"price":32000,"ebook_price":16000,"print_price":-1,"rent_3_price":8000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مقدمه ای بر کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA - بخش 3 (کاربردهای کلون سازی ژن و آنالیز DNA در بیوتکنولوژی)","description":"زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک از شاخه‌های مهم علوم زیستی نوین محسوب می‌شوند که در چند دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در آن صورت گرفته است و این گسترش با پیشرفتهای ابزاری در این زمینه شتاب مضاعفی پیدا...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA---%D8%A8%D8%AE%D8%B4-3--%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-","price_fa":"۳۲‌,‌۰۰۰"},{"id":3795217,"token":"6e6a553c27d2bded","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6e6a553c27d2bded/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6e6a553c27d2bded/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6e6a553c27d2bded/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6e6a553c27d2bded/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6e6a553c27d2bded/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6e6a553c27d2bded/front.png"},"price":80000,"ebook_price":40000,"print_price":-1,"rent_3_price":20000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مقدمه ای بر کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA (نسخه کامل کتاب)","description":"زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک از شاخه‌های مهم علوم زیستی نوین محسوب می‌شوند که در چند دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در آن صورت گرفته است و این گسترش با پیشرفتهای ابزاری در این زمینه شتاب مضاعفی پیدا...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA--%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-","price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰"},{"id":3795218,"token":"18ba3767bb65a904","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/18ba3767bb65a904/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/18ba3767bb65a904/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/18ba3767bb65a904/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/18ba3767bb65a904/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/18ba3767bb65a904/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/18ba3767bb65a904/front.png"},"price":12000,"ebook_price":6000,"print_price":-1,"rent_3_price":3000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA (فصل اول: چرا کلون سازی ژن و آنالیز DNA مهم است؟)","description":"کتاب حاضر ترجمه ویرایش ششم Gene Cloning نوشته پروفسور تی. ای. براون است. به جرات می‌توان گفت که این کتاب یکی از بهترین منابع مطالعاتی در زمینه مهندسی ژنتیک به شمار می‌آید. کتاب کلون سازی ژن&...","publisher":null,"titleLink":"%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA--%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84--%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F-","price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰"},{"id":3795219,"token":"fadf7f515aa63dbb","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/fadf7f515aa63dbb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/fadf7f515aa63dbb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/fadf7f515aa63dbb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/fadf7f515aa63dbb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/fadf7f515aa63dbb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/fadf7f515aa63dbb/front.png"},"price":12000,"ebook_price":6000,"print_price":-1,"rent_3_price":3000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA (فصل دوم: حامل های کلون سازی ژن)","description":"زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک از شاخه‌های مهم علوم زیستی نوین محسوب می‌شوند که در چند دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در آن صورت گرفته است و این گسترش با پیشرفتهای ابزاری در این زمینه شتاب مضاعفی پیدا...","publisher":null,"titleLink":"%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA--%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85--%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-","price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰"},{"id":3795220,"token":"3160f895d69ce37b","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3160f895d69ce37b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3160f895d69ce37b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3160f895d69ce37b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/3160f895d69ce37b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3160f895d69ce37b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/3160f895d69ce37b/front.png"},"price":12000,"ebook_price":6000,"print_price":-1,"rent_3_price":3000,"rent_6_price":-1,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"کلون سازی ژن ها و آنالیز DNA (فصل سوم: خالص سازی DNA از سلول های زنده)","description":"زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک از شاخه‌های مهم علوم زیستی نوین محسوب می‌شوند که در چند دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در آن صورت گرفته است و این گسترش با پیشرفتهای ابزاری در این زمینه شتاب مضاعفی پیدا...","publisher":null,"titleLink":"%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-DNA--%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85--%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-DNA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-","price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"title":"سازمان و ارزیابی سازمانی","price":18700,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۸‌,‌۷۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/055f8d2ad2b0c474/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/055f8d2ad2b0c474/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/055f8d2ad2b0c474/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/055f8d2ad2b0c474/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/055f8d2ad2b0c474/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/055f8d2ad2b0c474/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786001690969","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب سازمان و ارزیابی سازمانی از انتشارات برگزیده نورعلم اقدام کنید.\nنحوه ث...","pages_count":480,"token":"055f8d2ad2b0c474","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-25 02:02:35","available_for_web":false,"publisher_title":"نورعلم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1930808,"title":"دکتر رجبعلی شیخ زاده","meta_title":"دکتر رجبعلی شیخ زاده","meta_description":"دکتر رجبعلی شیخ زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رجبعلی شیخ زاده","token":"2c97390aa5c6f2b8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804078,"author_id":1930808,"created_at":"2023-03-25 02:02:34","updated_at":"2023-03-25 02:02:34","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/055f8d2ad2b0c474","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/055f8d2ad2b0c474","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1930808,"title":"دکتر رجبعلی شیخ زاده","meta_title":"دکتر رجبعلی شیخ زاده","meta_description":"دکتر رجبعلی شیخ زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"رجبعلی شیخ زاده","token":"2c97390aa5c6f2b8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804078,"author_id":1930808,"created_at":"2023-03-25 02:02:34","updated_at":"2023-03-25 02:02:34","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۸‌,‌۷۰۰","titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۴۸۰","previews":null,"score":0},{"title":"آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا","price":60000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7eff5c75c6eb59cd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7eff5c75c6eb59cd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7eff5c75c6eb59cd/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7eff5c75c6eb59cd/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7eff5c75c6eb59cd/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7eff5c75c6eb59cd/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789649701431","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب آبخیزداری برای دانشجویان رشته جغرافیا از انتشارات برگزیده آییژ اقدام ک...","pages_count":208,"token":"7eff5c75c6eb59cd","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:54","available_for_web":false,"publisher_title":"آییژ","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1929181,"title":"دکترمحسن رنجبر","meta_title":"دکترمحسن رنجبر","meta_description":"دکترمحسن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکترمحسن","lastname":"رنجبر","token":"9e6b9c7fe20cb02b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802983,"author_id":1929181,"created_at":"2023-03-23 13:04:28","updated_at":"2023-03-23 13:04:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/7eff5c75c6eb59cd","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/7eff5c75c6eb59cd","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1929181,"title":"دکترمحسن رنجبر","meta_title":"دکترمحسن رنجبر","meta_description":"دکترمحسن رنجبر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکترمحسن","lastname":"رنجبر","token":"9e6b9c7fe20cb02b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802983,"author_id":1929181,"created_at":"2023-03-23 13:04:28","updated_at":"2023-03-23 13:04:28","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7","urlify":"%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7","pages_count_fa":"۲۰۸","previews":null,"score":0},{"title":"لترال فلو ایمونواسی مبانی وکاربردها","price":40000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ed1bd8ae1cc2d103/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786001282515","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب لترال فلو ایمونواسی مبانی وکاربردها از انتشارات برگزیده دانشگاه بوعلی ...","pages_count":166,"token":"ed1bd8ae1cc2d103","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:56","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بوعلی سینا همدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":10608,"title":"دکتر حسن باقری","meta_title":"دکتر حسن باقری","meta_description":"دکتر حسن باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن باقری","token":"9bafd7944da54baa","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":10608,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}},{"id":1926431,"title":"دکتر عباس افخمی","meta_title":"دکتر عباس افخمی","meta_description":"دکتر عباس افخمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس افخمی","token":"905ec17364df9fef","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":1926431,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}},{"id":1926432,"title":"دکتر حسین خوش سفر","meta_title":"دکتر حسین خوش سفر","meta_description":"دکتر حسین خوش سفر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین خوش سفر","token":"e948ed44dbe8b3bc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":1926432,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/ed1bd8ae1cc2d103","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/ed1bd8ae1cc2d103","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":10608,"title":"دکتر حسن باقری","meta_title":"دکتر حسن باقری","meta_description":"دکتر حسن باقری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسن باقری","token":"9bafd7944da54baa","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":10608,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}},{"id":1926431,"title":"دکتر عباس افخمی","meta_title":"دکتر عباس افخمی","meta_description":"دکتر عباس افخمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس افخمی","token":"905ec17364df9fef","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":1926431,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}},{"id":1926432,"title":"دکتر حسین خوش سفر","meta_title":"دکتر حسین خوش سفر","meta_description":"دکتر حسین خوش سفر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین خوش سفر","token":"e948ed44dbe8b3bc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801376,"author_id":1926432,"created_at":"2023-03-23 03:43:04","updated_at":"2023-03-23 03:43:04","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","urlify":"%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%84%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱۶۶","previews":null,"score":0},{"title":"روابط انسانی در سازمان های آموزشی","price":40000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/925d3c6e547fc8f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/925d3c6e547fc8f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/925d3c6e547fc8f3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/925d3c6e547fc8f3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/925d3c6e547fc8f3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/925d3c6e547fc8f3/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786229913758","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب روابط انسانی در سازمان های آموزشی از انتشارات برگزیده دانشگاه بیرجند ا...","pages_count":408,"token":"925d3c6e547fc8f3","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:09","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بیرجند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1944,"title":"دکتر هادی پورشافعی","meta_title":"دکتر هادی پورشافعی","meta_description":"دکتر هادی پورشافعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هادی پورشافعی","token":"98997b217d457344","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801734,"author_id":1944,"created_at":"2023-03-23 05:36:08","updated_at":"2023-03-23 05:36:08","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/925d3c6e547fc8f3","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/925d3c6e547fc8f3","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1944,"title":"دکتر هادی پورشافعی","meta_title":"دکتر هادی پورشافعی","meta_description":"دکتر هادی پورشافعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هادی پورشافعی","token":"98997b217d457344","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801734,"author_id":1944,"created_at":"2023-03-23 05:36:08","updated_at":"2023-03-23 05:36:08","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۴۰۸","previews":null,"score":0},{"title":"نسخه ی سوم بازاریابی از محصول به مشتریان و به روح انسانی","price":10000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1c73a4c75a0e006b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1c73a4c75a0e006b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1c73a4c75a0e006b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/1c73a4c75a0e006b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1c73a4c75a0e006b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/1c73a4c75a0e006b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786005253436","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":2,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نسخه ی سوم بازاریابی از محصول به مشتریان و به روح انسانی از انتشارات ب...","pages_count":216,"token":"1c73a4c75a0e006b","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-25 02:09:37","available_for_web":false,"publisher_title":"سیته","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1930814,"title":"پروفسورفیلیپ کاتلر","meta_title":"پروفسورفیلیپ کاتلر","meta_description":"پروفسورفیلیپ کاتلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسورفیلیپ","lastname":"کاتلر","token":"1ad89ef56dd8987c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930814,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}},{"id":1930815,"title":"هرمان کارتاجایا","meta_title":"هرمان کارتاجایا","meta_description":"هرمان کارتاجایا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هرمان","lastname":"کارتاجایا","token":"3093495667197e75","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930815,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}},{"id":1930816,"title":"ایوان ستی وان","meta_title":"ایوان ستی وان","meta_description":"ایوان ستی وان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوان","lastname":"ستی وان","token":"21617156f2692d2c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930816,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1930817,"title":"دکتر کامبیز حیدرزاده","meta_title":"دکتر کامبیز حیدرزاده","meta_description":"دکتر کامبیز حیدرزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"کامبیز حیدرزاده","token":"fc9e6b156309f068","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930817,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/1c73a4c75a0e006b","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/1c73a4c75a0e006b","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1930814,"title":"پروفسورفیلیپ کاتلر","meta_title":"پروفسورفیلیپ کاتلر","meta_description":"پروفسورفیلیپ کاتلر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسورفیلیپ","lastname":"کاتلر","token":"1ad89ef56dd8987c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930814,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}},{"id":1930815,"title":"هرمان کارتاجایا","meta_title":"هرمان کارتاجایا","meta_description":"هرمان کارتاجایا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"هرمان","lastname":"کارتاجایا","token":"3093495667197e75","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930815,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}},{"id":1930816,"title":"ایوان ستی وان","meta_title":"ایوان ستی وان","meta_description":"ایوان ستی وان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ایوان","lastname":"ستی وان","token":"21617156f2692d2c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930816,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"writer"}},{"id":1930817,"title":"دکتر کامبیز حیدرزاده","meta_title":"دکتر کامبیز حیدرزاده","meta_description":"دکتر کامبیز حیدرزاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"کامبیز حیدرزاده","token":"fc9e6b156309f068","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804083,"author_id":1930817,"created_at":"2023-03-25 02:09:37","updated_at":"2023-03-25 02:09:37","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۲۱۶","previews":null,"score":0},{"title":"عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی چیستی و چرایی","price":45000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f402010e677e271b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f402010e677e271b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f402010e677e271b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f402010e677e271b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f402010e677e271b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f402010e677e271b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786222860486","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی چیستی و چرایی از انتشارات برگزیده دانشگاه...","pages_count":152,"token":"f402010e677e271b","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:32","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه جامع امام حسین","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1928177,"title":"دکتر مهدی فیروزکوهی","meta_title":"دکتر مهدی فیروزکوهی","meta_description":"دکتر مهدی فیروزکوهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی فیروزکوهی","token":"f87fcc55149f5ecb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802390,"author_id":1928177,"created_at":"2023-03-23 08:52:22","updated_at":"2023-03-23 08:52:22","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/f402010e677e271b","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/f402010e677e271b","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1928177,"title":"دکتر مهدی فیروزکوهی","meta_title":"دکتر مهدی فیروزکوهی","meta_description":"دکتر مهدی فیروزکوهی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی فیروزکوهی","token":"f87fcc55149f5ecb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802390,"author_id":1928177,"created_at":"2023-03-23 08:52:22","updated_at":"2023-03-23 08:52:22","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۱۵۲","previews":null,"score":0},{"title":"انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانال ها و میکروکانال ها","price":25000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0ec0cf001f17d984/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0ec0cf001f17d984/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0ec0cf001f17d984/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/0ec0cf001f17d984/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0ec0cf001f17d984/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/0ec0cf001f17d984/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789645441638","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانال ها و میکروکانال ها از انتشارات...","pages_count":312,"token":"0ec0cf001f17d984","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:20","available_for_web":false,"publisher_title":"پویش اندیشه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924711,"title":"S.KANDLIKAR ","meta_title":"S.KANDLIKAR ","meta_description":"S.KANDLIKAR - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"S.KANDLIKAR","lastname":"","token":"d553f49547468b69","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924711,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924712,"title":"S.GARIMELLA ","meta_title":"S.GARIMELLA ","meta_description":"S.GARIMELLA - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"S.GARIMELLA","lastname":"","token":"496a0ea20e478c90","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924712,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924713,"title":"D.LI S.COLIN","meta_title":"D.LI S.COLIN","meta_description":"D.LI S.COLIN - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"D.LI","lastname":"S.COLIN","token":"27633ac5fc06f5f7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924713,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924714,"title":"M.R.KING ","meta_title":"M.R.KING ","meta_description":"M.R.KING - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"M.R.KING","lastname":"","token":"6f382b427565d076","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924714,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":6666,"title":"دکتر آرش کریمی پور","meta_title":"دکتر آرش کریمی پور","meta_description":"دکتر آرش کریمی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آرش کریمی پور","token":"b9c4c1624773a0b6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6666,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}},{"id":6670,"title":"دکتر داود طغرایی","meta_title":"دکتر داود طغرایی","meta_description":"دکتر داود طغرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود طغرایی","token":"31c855e51b9aa4d8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6670,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}},{"id":6726,"title":"مهندس مهسا محمدی","meta_title":"مهندس مهسا محمدی","meta_description":"مهندس مهسا محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مهسا محمدی","token":"827b974fe3132782","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6726,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/0ec0cf001f17d984","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/0ec0cf001f17d984","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":6666,"title":"دکتر آرش کریمی پور","meta_title":"دکتر آرش کریمی پور","meta_description":"دکتر آرش کریمی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"آرش کریمی پور","token":"b9c4c1624773a0b6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6666,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}},{"id":6670,"title":"دکتر داود طغرایی","meta_title":"دکتر داود طغرایی","meta_description":"دکتر داود طغرایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"داود طغرایی","token":"31c855e51b9aa4d8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6670,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}},{"id":6726,"title":"مهندس مهسا محمدی","meta_title":"مهندس مهسا محمدی","meta_description":"مهندس مهسا محمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"مهسا محمدی","token":"827b974fe3132782","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":6726,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"translator"}},{"id":1924711,"title":"S.KANDLIKAR ","meta_title":"S.KANDLIKAR ","meta_description":"S.KANDLIKAR - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"S.KANDLIKAR","lastname":"","token":"d553f49547468b69","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924711,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924712,"title":"S.GARIMELLA ","meta_title":"S.GARIMELLA ","meta_description":"S.GARIMELLA - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"S.GARIMELLA","lastname":"","token":"496a0ea20e478c90","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924712,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924713,"title":"D.LI S.COLIN","meta_title":"D.LI S.COLIN","meta_description":"D.LI S.COLIN - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"D.LI","lastname":"S.COLIN","token":"27633ac5fc06f5f7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924713,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}},{"id":1924714,"title":"M.R.KING ","meta_title":"M.R.KING ","meta_description":"M.R.KING - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"M.R.KING","lastname":"","token":"6f382b427565d076","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800391,"author_id":1924714,"created_at":"2023-03-22 19:02:12","updated_at":"2023-03-22 19:02:12","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۱۲","previews":null,"score":0},{"title":"مبانی آنالیزریاضی","price":20000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d72e42c7a7b9ff3e/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786007153000","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مبانی آنالیزریاضی از انتشارات برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام کنید....","pages_count":400,"token":"d72e42c7a7b9ff3e","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:55","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شاهرود","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1926392,"title":"دکتر مهدی ایرانمنش","meta_title":"دکتر مهدی ایرانمنش","meta_description":"دکتر مهدی ایرانمنش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی ایرانمنش","token":"651ae6f6c3845158","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801357,"author_id":1926392,"created_at":"2023-03-23 03:39:35","updated_at":"2023-03-23 03:39:35","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/d72e42c7a7b9ff3e","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/d72e42c7a7b9ff3e","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1926392,"title":"دکتر مهدی ایرانمنش","meta_title":"دکتر مهدی ایرانمنش","meta_description":"دکتر مهدی ایرانمنش - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مهدی ایرانمنش","token":"651ae6f6c3845158","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801357,"author_id":1926392,"created_at":"2023-03-23 03:39:35","updated_at":"2023-03-23 03:39:35","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","pages_count_fa":"۴۰۰","previews":null,"score":0},{"title":"فرشته آوازه خان مجموعه ادبیات داستانی جهان 5","price":12000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2547f1dfe43c3bec/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2547f1dfe43c3bec/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2547f1dfe43c3bec/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/2547f1dfe43c3bec/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2547f1dfe43c3bec/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/2547f1dfe43c3bec/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789645477521","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب فرشته آوازه خان مجموعه ادبیات داستانی جهان 5 از انتشارات برگزیده فروزش...","pages_count":84,"token":"2547f1dfe43c3bec","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:37","available_for_web":false,"publisher_title":"فروزش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924977,"title":"صباح الدین علی","meta_title":"صباح الدین علی","meta_description":"صباح الدین علی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"صباح","lastname":"الدین علی","token":"a4f188482f102af7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800858,"author_id":1924977,"created_at":"2023-03-22 23:29:22","updated_at":"2023-03-22 23:29:22","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1924978,"title":"حسن اکبری بیرق","meta_title":"حسن اکبری بیرق","meta_description":"حسن اکبری بیرق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"اکبری بیرق","token":"71137961e0b8ec68","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800858,"author_id":1924978,"created_at":"2023-03-22 23:29:22","updated_at":"2023-03-22 23:29:22","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/2547f1dfe43c3bec","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/2547f1dfe43c3bec","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1924977,"title":"صباح الدین علی","meta_title":"صباح الدین علی","meta_description":"صباح الدین علی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"صباح","lastname":"الدین علی","token":"a4f188482f102af7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800858,"author_id":1924977,"created_at":"2023-03-22 23:29:22","updated_at":"2023-03-22 23:29:22","role":"writer"}},{"id":1924978,"title":"حسن اکبری بیرق","meta_title":"حسن اکبری بیرق","meta_description":"حسن اکبری بیرق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حسن","lastname":"اکبری بیرق","token":"71137961e0b8ec68","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800858,"author_id":1924978,"created_at":"2023-03-22 23:29:22","updated_at":"2023-03-22 23:29:22","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-5","urlify":"%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-5","pages_count_fa":"۸۴","previews":null,"score":0},{"title":"دیکشنری همراه معماری","price":7500,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36a355efa45a4940/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36a355efa45a4940/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36a355efa45a4940/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/36a355efa45a4940/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36a355efa45a4940/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/36a355efa45a4940/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789646334649","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1393,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب دیکشنری همراه معماری از انتشارات برگزیده آبنوس اقدام کنید.\nنحوه ثبت سف...","pages_count":320,"token":"36a355efa45a4940","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:07:53","available_for_web":false,"publisher_title":"آبنوس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1923767,"title":"مهندس کلارا مهرانیان","meta_title":"مهندس کلارا مهرانیان","meta_description":"مهندس کلارا مهرانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"کلارا مهرانیان","token":"5161a1b9807cd2fe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799685,"author_id":1923767,"created_at":"2023-03-18 22:13:11","updated_at":"2023-03-18 22:13:11","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/36a355efa45a4940","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/36a355efa45a4940","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923767,"title":"مهندس کلارا مهرانیان","meta_title":"مهندس کلارا مهرانیان","meta_description":"مهندس کلارا مهرانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"کلارا مهرانیان","token":"5161a1b9807cd2fe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799685,"author_id":1923767,"created_at":"2023-03-18 22:13:11","updated_at":"2023-03-18 22:13:11","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۷‌,‌۵۰۰","titleLink":"%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0},{"title":"اصول حسابداری","price":46000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/de88df5420306210/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/de88df5420306210/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/de88df5420306210/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/de88df5420306210/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/de88df5420306210/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/de88df5420306210/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642500857","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":2,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اصول حسابداری از انتشارات برگزیده دانشگاه شهید باهنرکرمان اقدام کنید.\n...","pages_count":496,"token":"de88df5420306210","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:59","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه شهید باهنرکرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1929361,"title":"امید پورحیدری","meta_title":"امید پورحیدری","meta_description":"امید پورحیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امید","lastname":"پورحیدری","token":"5b831ba4a451119c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929361,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}},{"id":1929362,"title":"محمد ابراهیم زاده","meta_title":"محمد ابراهیم زاده","meta_description":"محمد ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"ابراهیم زاده","token":"2ccb0be85620532f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929362,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}},{"id":1929363,"title":"دانیال بیهودی زاده","meta_title":"دانیال بیهودی زاده","meta_description":"دانیال بیهودی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیال","lastname":"بیهودی زاده","token":"d840c8894f951077","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929363,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/de88df5420306210","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/de88df5420306210","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1929361,"title":"امید پورحیدری","meta_title":"امید پورحیدری","meta_description":"امید پورحیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"امید","lastname":"پورحیدری","token":"5b831ba4a451119c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929361,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}},{"id":1929362,"title":"محمد ابراهیم زاده","meta_title":"محمد ابراهیم زاده","meta_description":"محمد ابراهیم زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"ابراهیم زاده","token":"2ccb0be85620532f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929362,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}},{"id":1929363,"title":"دانیال بیهودی زاده","meta_title":"دانیال بیهودی زاده","meta_description":"دانیال بیهودی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دانیال","lastname":"بیهودی زاده","token":"d840c8894f951077","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803119,"author_id":1929363,"created_at":"2023-03-23 13:21:56","updated_at":"2023-03-23 13:21:56","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۹۶","previews":null,"score":0},{"title":"جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن","price":39000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e4ad9fc1ce4bfb08/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"2000900300093","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب جوشکاری وکنترل پیچیدگی ناشی ازآن از انتشارات برگزیده دانشگاه بوعلی سین...","pages_count":268,"token":"e4ad9fc1ce4bfb08","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:13:25","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بوعلی سینا همدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1930040,"title":"دکتر ان .ار. مندل","meta_title":"دکتر ان .ار. مندل","meta_description":"دکتر ان .ار. مندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ان .ار. مندل","token":"32aba304d99bc1c8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1930040,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1925675,"title":"دکتر حسین احمدی کیا","meta_title":"دکتر حسین احمدی کیا","meta_description":"دکتر حسین احمدی کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین احمدی کیا","token":"e68dd7273deb5bc6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1925675,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"translator"}},{"id":1930041,"title":"مهندس رامین خاتمی","meta_title":"مهندس رامین خاتمی","meta_description":"مهندس رامین خاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رامین خاتمی","token":"3f6ffcb01cf2bd26","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1930041,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e4ad9fc1ce4bfb08","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e4ad9fc1ce4bfb08","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1925675,"title":"دکتر حسین احمدی کیا","meta_title":"دکتر حسین احمدی کیا","meta_description":"دکتر حسین احمدی کیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین احمدی کیا","token":"e68dd7273deb5bc6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1925675,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"translator"}},{"id":1930040,"title":"دکتر ان .ار. مندل","meta_title":"دکتر ان .ار. مندل","meta_description":"دکتر ان .ار. مندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ان .ار. مندل","token":"32aba304d99bc1c8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1930040,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"writer"}},{"id":1930041,"title":"مهندس رامین خاتمی","meta_title":"مهندس رامین خاتمی","meta_description":"مهندس رامین خاتمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس","lastname":"رامین خاتمی","token":"3f6ffcb01cf2bd26","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803552,"author_id":1930041,"created_at":"2023-03-24 22:13:24","updated_at":"2023-03-24 22:13:24","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۳۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%86","urlify":"%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۲۶۸","previews":null,"score":0},{"title":"آمارکاربردی برای صنعت نساجی","price":35000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bb13ed71b7a19393/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bb13ed71b7a19393/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bb13ed71b7a19393/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/bb13ed71b7a19393/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bb13ed71b7a19393/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/bb13ed71b7a19393/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9646227775","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1379,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب آمارکاربردی برای صنعت نساجی از انتشارات برگزیده ارکان اقدام کنید.\nنحوه...","pages_count":420,"token":"bb13ed71b7a19393","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:05","available_for_web":false,"publisher_title":"ارکان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924212,"title":"جی .ای .وی .لیف","meta_title":"جی .ای .وی .لیف","meta_description":"جی .ای .وی .لیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی","lastname":".ای .وی .لیف","token":"7fd917073579fce4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799999,"author_id":1924212,"created_at":"2023-03-22 14:53:56","updated_at":"2023-03-22 14:53:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":5332,"title":"دکتر حسین توانایی","meta_title":"دکتر حسین توانایی","meta_description":"دکتر حسین توانایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین توانایی","token":"1718c4221ab2c45b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799999,"author_id":5332,"created_at":"2023-03-22 14:53:56","updated_at":"2023-03-22 14:53:56","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/bb13ed71b7a19393","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/bb13ed71b7a19393","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":5332,"title":"دکتر حسین توانایی","meta_title":"دکتر حسین توانایی","meta_description":"دکتر حسین توانایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین توانایی","token":"1718c4221ab2c45b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799999,"author_id":5332,"created_at":"2023-03-22 14:53:56","updated_at":"2023-03-22 14:53:56","role":"translator"}},{"id":1924212,"title":"جی .ای .وی .لیف","meta_title":"جی .ای .وی .لیف","meta_description":"جی .ای .وی .لیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جی","lastname":".ای .وی .لیف","token":"7fd917073579fce4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799999,"author_id":1924212,"created_at":"2023-03-22 14:53:56","updated_at":"2023-03-22 14:53:56","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C","urlify":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C","pages_count_fa":"۴۲۰","previews":null,"score":0},{"title":"تشریح کامل مسایل فیزیک حالت جامد کیتل","price":80000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8a55aef231b88a66/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8a55aef231b88a66/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8a55aef231b88a66/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/8a55aef231b88a66/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8a55aef231b88a66/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/8a55aef231b88a66/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789649751139","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1389,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب تشریح کامل مسایل فیزیک حالت جامد کیتل از انتشارات برگزیده نوپردازان اق...","pages_count":192,"token":"8a55aef231b88a66","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-25 01:02:36","available_for_web":false,"publisher_title":"نوپردازان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":11286,"title":"حمید قاسمی","meta_title":"حمید قاسمی","meta_description":"حمید قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"قاسمی","token":"c4afd6af5e48a0c3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803789,"author_id":11286,"created_at":"2023-03-25 01:02:36","updated_at":"2023-03-25 01:02:36","role":"writer"}},{"id":1929474,"title":"شکوفه خسروی زاده","meta_title":"شکوفه خسروی زاده","meta_description":"شکوفه خسروی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شکوفه","lastname":"خسروی زاده","token":"ac9cfbdd923ab4ba","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803789,"author_id":1929474,"created_at":"2023-03-25 01:02:36","updated_at":"2023-03-25 01:02:36","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/8a55aef231b88a66","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/8a55aef231b88a66","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":11286,"title":"حمید قاسمی","meta_title":"حمید قاسمی","meta_description":"حمید قاسمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حمید","lastname":"قاسمی","token":"c4afd6af5e48a0c3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803789,"author_id":11286,"created_at":"2023-03-25 01:02:36","updated_at":"2023-03-25 01:02:36","role":"writer"}},{"id":1929474,"title":"شکوفه خسروی زاده","meta_title":"شکوفه خسروی زاده","meta_description":"شکوفه خسروی زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شکوفه","lastname":"خسروی زاده","token":"ac9cfbdd923ab4ba","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803789,"author_id":1929474,"created_at":"2023-03-25 01:02:36","updated_at":"2023-03-25 01:02:36","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D9%84","urlify":"%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D9%84","pages_count_fa":"۱۹۲","previews":null,"score":0},{"title":"سنگ های ساختمانی","price":40000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6d62ef602d8efce0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6d62ef602d8efce0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6d62ef602d8efce0/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/6d62ef602d8efce0/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6d62ef602d8efce0/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/6d62ef602d8efce0/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786007153567","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":2,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب سنگ های ساختمانی از انتشارات برگزیده دانشگاه صنعتی شاهرود اقدام کنید.\n...","pages_count":320,"token":"6d62ef602d8efce0","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:00","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شاهرود","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1924071,"title":"دکتر محمد عطایی","meta_title":"دکتر محمد عطایی","meta_description":"دکتر محمد عطایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عطایی","token":"ff5d623902e6618b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799873,"author_id":1924071,"created_at":"2023-03-21 13:25:46","updated_at":"2023-03-21 13:25:46","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/6d62ef602d8efce0","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/6d62ef602d8efce0","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1924071,"title":"دکتر محمد عطایی","meta_title":"دکتر محمد عطایی","meta_description":"دکتر محمد عطایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد عطایی","token":"ff5d623902e6618b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799873,"author_id":1924071,"created_at":"2023-03-21 13:25:46","updated_at":"2023-03-21 13:25:46","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","urlify":"%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9","simpleDescription":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید.\nنحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.","ebook_price_en":-1,"print_price_en":140000,"urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9","pages_count_fa":"۴۸۰","authorTitle":"ویلیام استانسفیلد, سوزان الرود, دکتر رضا محمدی, دکتر رضا پیله چیان لنگرودی, غلام رضا معتمدی, ","study_fields":[{"id":424,"title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"bcafc43af95065b4","books_count":84,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-06-28 15:46:40","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1331,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-02 14:14:16","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/13/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","title":"علوم انسانی"},"do":{"link":"/study-field/424/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C","title":"روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی"},"se":{"link":"/study-subject/7168/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9","title":"آشنائی با اصول ژنتیک "}}],"tocStr":"","url":"/books/8cc0b9670d6a597c/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9","ScapedDescription":" ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.","faq":[{"question":" نسخه چاپی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب نظریه و مسایل ژنتیک را با قیمت ۱۴۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟ ","answer":" ویلیام استانسفیلد , سوزان الرود "},{"question":" مترجمان کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟ ","answer":" دکتر رضا محمدی , دکتر رضا پیله چیان لنگرودی , غلام رضا معتمدی "},{"question":" درباره کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟ ","answer":" ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد."},{"question":" کتاب نظریه و مسایل ژنتیک در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۴"},{"question":" ناشر کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چه کسی است ؟ ","answer":"کتاب ایران"},{"question":" کتاب نظریه و مسایل ژنتیک در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چیست ؟ ","answer":"9789649703930"}]}

سوالات متداول


نسخه چاپی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب نظریه و مسایل ژنتیک را با قیمت ۱۴۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟

ویلیام استانسفیلد , سوزان الرود

مترجمان کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟

دکتر رضا محمدی , دکتر رضا پیله چیان لنگرودی , غلام رضا معتمدی

درباره کتاب نظریه و مسایل ژنتیک ؟

ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب نظریه و مسایل ژنتیک از انتشارات برگزیده کتاب ایران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.

کتاب نظریه و مسایل ژنتیک در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۴

ناشر کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چه کسی است ؟

کتاب ایران

کتاب نظریه و مسایل ژنتیک در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب نظریه و مسایل ژنتیک چیست ؟

9789649703930

خرید یا کرایه
cancel
19