1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. کاردان فنی کشتی
  4. انتقال حرارت
  5. کتاب انتقال حرارت جلد1

انتقال حرارت جلد1


نویسنده : مهندس سید محمدباقر عالم پور

مترجم : دکتر داود طغرایی


درباره کتاب انتقال حرارت جلد1

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۸۳۴
شابک
9789645441553
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب انتقال حرارت جلد1درس‌ها

انتقال حرارت

رشته ها

کاردان فنی کشتی

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19