1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. بیوشیمی بالینی
  4. فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن
  5. کتاب هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کتاب هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری


نویسندگان : کاسپر دنیس ال , آلفرد ال جورج

مترجمان : دلارا صالحی فر , آیدا معافی , راضیه لطفی


درباره کتاب هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کتاب اصول طب داخلی هاریسون که اکنون با ترجمه ویراست نوزدهم ان در خدمت دانشجویان و همکاران هستیم، اولین بار در سال 1950 میلادی و به وسیله دکتر تینسلی راندولف هاریسون به نگارش درامد. دکترهاریسون در اولین پاراگراف از اولین چاپ این کتاب نوشت: هیچ فرصت یا تعهدی به جز پزشک بودن وجود ندارد که انسان را از عرش به فرش برساند و برعکس! پزشک باید به مهارت بالینی، دانش کافی و هنر درک انسا نها مجهز باشد تا بتواند به بیماران رسیدگی کند. با بهره گیری از این ابزا رها در کنار موهبت هایی نظیر شجاعت، فروتنی و خرد می توان به انسا نها خدمت کرد و از سوی دیگر یک عمارت پایدار از شخصیت بزرگ را در درون خود ساخت. یک پزشک باید سرنوشتی نه بیشتر از این را جستجو کند و به کمتر از ان نیز راضی نباشد. در حال حاضر که این کتاب به ویراست نوزدهم رسیده است، به عنوان منبع بیمار یهای داخلی که تحت عنوان مادر طب شناخته می شوند در بسیاری از کشو رهای جهان و دانشگا هها و مراکز بهداشتی و درمانی معتبرمورد استفاده قرارمی گیرد

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۸۰
شابک
9786002383327
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19