1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. شیمی عمومی ۱
  5. کتاب شیمی هیدروکربنها

شیمی هیدروکربنها


نویسنده : ژ .لوفبور

مترجم : گیتی ابوالحمد


درباره کتاب شیمی هیدروکربنها

_

سال
۱۳۶۳
تعداد صفحات
۲۸۹
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب شیمی هیدروکربنهادرس‌ها

شیمی عمومی ۱

رشته ها

مهندسی نفت

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19