1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. خاک شناسی
  4. اقتصاد کشاورزی
  5. کتاب اقتصاد کشاورزی

اقتصاد کشاورزی


نویسندگان : دکتر محمدحسین کریم , دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی , مهندس مجتبی عباسیان


درباره کتاب اقتصاد کشاورزی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۴۰۰
تعداد صفحات
۳۵۲
شابک
9786001691430
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19