1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. تکنولوژی پرتودرمانی
  4. مبانی انکولوژی
  5. کتاب هاریسون (انکولوژی) اصول درمان سرطان

هاریسون (انکولوژی) اصول درمان سرطان


نویسندگان : اسماعیل شهابی , محمد مصلح آبادی , مهدیه مهرپوری


درباره کتاب هاریسون (انکولوژی) اصول درمان سرطان

هاریسون (انکولوژی) اصول درمان سرطان

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۵۴
شابک
9786002385321
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19