1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. انگل شناسی دامپزشکی
  4. اپیدمیولوژی - اصول پیشگیری و مبارزه با بیماریهای انگلی
  5. کتاب بیماری کرونا ویروس 2019، همه گیری بیماری زایی، تشخیص و راه های آن

بیماری کرونا ویروس 2019، همه گیری بیماری زایی، تشخیص و راه های آن


نویسندگان : شایلندرا ساکسینا , گروه مترجمان به سرپرستی دکتر فرازمند


درباره کتاب بیماری کرونا ویروس 2019، همه گیری بیماری زایی، تشخیص و راه های آن

بیماری کروناویروس 2019 (کووید-19) که به سرعت منجر به بحرانی جهانی شد، توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک همه‌گیری جهانی اعلام شده است. مدیریت درست کووید-19 به تعیین خصوصیات ویروس کرونای جدید، شامل ظرفیت انتقال، شدت عفونت پدید آمده و دسترسی به واکسن و داروهای لازم برای کنترل بیماری بستگی دارد.

این کتاب شامل اطلاعاتی درباره دانش فعلی درباره بیماری است و به جنبه‌های همه‌گیری شناسی، شاختار ویرس و سازمان‌یابی ژنگان آن، تکثیر و بیماری‌زایی، چرخه انتقال و پاسخ ایمنی میزبان در طول عفونت می‌پردازد. محتوای کتاب می‌تواند مورد توجه دانشمندان، متخصصان بالینی، دست‌اندرکاران توسعه و سیاست‌گذاران باشد.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۳۱۴
شابک
978-964-01-1583-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19