1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مدیریت ساخته ها
  4. تعمیر و تقویت سازه ها
  5. کتاب مبانی پایداری سازه ها

کتاب مبانی پایداری سازه ها


نویسندگان : دکتر کریم عابدی , بهزاد شکسته بند


درباره کتاب مبانی پایداری سازه ها

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۹۹۲
شابک
9789646219755
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی پایداری سازه هادرس‌ها

تعمیر و تقویت سازه ها

رشته ها

مدیریت ساخته ها

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19