1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. علمی کاربردی مهندسی عمران
  4. هیدرولیک
  5. کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها

کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها


نویسندگان : A.J.AISENBREY , JR-R.B.HAYES , H.J.WARREN , R.B.YOUNG , D.L.WINSETT

مترجم : مهندس عبدا... اکبریان


درباره کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانالها

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۷۱۲
شابک
نبود
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب طراحی سازه های هیدرولیکی کانالهادرس‌ها

هیدرولیک

رشته ها

علمی کاربردی مهندسی عمران

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19