1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. مدیریت خدمات اجتماعی
  4. مدیریت توسعه و عمران
  5. کتاب آشنایی و طرز کار با نرم افزار ABAQUS

آشنایی و طرز کار با نرم افزار ABAQUS


نویسندگان : سیدحسین دیباجیان , اصغر مهدیان , محمد حسینی فرید

مترجم : دکتر محمود فرزین


درباره کتاب آشنایی و طرز کار با نرم افزار ABAQUS

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۱۶
شابک
9786005151282
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19