1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. اصول مهندسی ژنتیک
  5. کتاب مبانی ژنتیک جمعیت

مبانی ژنتیک جمعیت


نویسندگان : دانیل ال. هارتل , اندرو جی. کلارک

مترجم : دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا


درباره کتاب مبانی ژنتیک جمعیت

..

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۷۸۷
شابک
978-964-01-1469-8
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مبانی ژنتیک جمعیتکتاب‌های مشابه کتاب مبانی ژنتیک جمعیت


خرید یا کرایه
cancel
19