1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی مکانیک بیوسیستم
  4. مقاومت مصالح تکمیلی
  5. کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی

طراحی اجزای مکانیکی شیگلی


نویسنده : ریچارد جی. بودیناس، جی. کی. نیسبت

مترجم : محمدرضا افضلی


درباره کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی

این کتاب برای دانشجویانی تدوین شده که در آغاز راه مطالعه طراحی اجزای مکانیکی‌اند. در این کتاب روی آمیختن مفاهیم بنیادی با مشخصات عملی قطعات تمرکز کرده ایم. دانشجویانی که این کتاب را مطالعه می کنند، باید دریابند که این کتاب مستقیما آنها را با اساس تصمیم گیری و استانداردهای قطعات صنعتی آشنا می کند. به همین سبب، وقتی به عنوان مهندس به کار اجرایی می پردازند، آن را منبعی ضروری برای رجوع می یابند. هدف‌های این کتاب عبارت‌اند از: ارایه مبانی طراحی ماشین، شامل فرایند طراحی، مهندسی مکانیک و مواد، جلوگیری از شکست تحت بارگذاری ثابت و متغیر، و مشخصه های انواع اصلی اجزای مکانیکی ارایه رهیافتی عملی به موضوع، از طریق طرح مثال ها و کاربردهای عملی گسترده کمک به دانشجو برای ایجاد ارتباط بین طراحی و تحلیل کمک به دانشجو برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم بنیادی و مشخصات فنی قطعات واقعی

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۱۰۴
شابک
9786005107852
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی



کتاب‌های مشابه کتاب طراحی اجزای مکانیکی شیگلی


خرید یا کرایه
cancel
19