1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی بهداشت حرفه‌ای
  4. ارزیابی و مدیریت ریسک
  5. کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی


نویسندگان : پرفسور محمد مدرس , دکتر مارک کامینسکی , دکتر واسیلی کریفتسوف

مترجم : دکتر محمد پورگل محمد


درباره کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۷۴۰
شابک
9789646219199
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19