1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. مهندسی بهداشت حرفه‌ای
  4. ارزیابی و مدیریت ریسک
  5. کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی

مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی


نویسندگان : پرفسور محمد مدرس , دکتر مارک کامینسکی , دکتر واسیلی کریفتسوف

مترجم : دکتر محمد پورگل محمد


درباره کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی

ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۷۴۰
شابک
9789646219199
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملیکتاب‌های مشابه کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی

{"id":3548,"title":"مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c2f7e0961d79c6ee/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/c2f7e0961d79c6ee/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c2f7e0961d79c6ee/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c2f7e0961d79c6ee/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c2f7e0961d79c6ee/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789646219199","lang":"فارسی","cover_type":"شومیز","dimension":"وزیری","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می&zwnj;توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.",""],"pages_count":740,"keywords":"null","token":"c2f7e0961d79c6ee","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2023-10-21 11:47:30","publisher_id":129,"deleted_at":null,"published_at":"2023-10-21 11:47:30","available_for_web":1,"publisher_title":"کتابیران","edition":2,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":6776,"title":"پرفسور محمد مدرس","meta_title":"پرفسور محمد مدرس","meta_description":"پرفسور محمد مدرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرفسور","lastname":"محمد مدرس","token":"e767bceaa0547e29","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":6778,"title":"دکتر مارک کامینسکی","meta_title":"دکتر مارک کامینسکی","meta_description":"دکتر مارک کامینسکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مارک کامینسکی","token":"1ab160e3cb61880b","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":6780,"title":"دکتر واسیلی کریفتسوف","meta_title":"دکتر واسیلی کریفتسوف","meta_description":"دکتر واسیلی کریفتسوف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"واسیلی کریفتسوف","token":"b649d7601af6acc4","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer"},{"id":6782,"title":"دکتر محمد پورگل محمد","meta_title":"دکتر محمد پورگل محمد","meta_description":"دکتر محمد پورگل محمد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد پورگل محمد","token":"f2b42d7e3e2b3894","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":6776,"title":"پرفسور محمد مدرس","meta_title":"پرفسور محمد مدرس","meta_description":"پرفسور محمد مدرس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پرفسور","lastname":"محمد مدرس","token":"e767bceaa0547e29","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3"},{"id":6778,"title":"دکتر مارک کامینسکی","meta_title":"دکتر مارک کامینسکی","meta_description":"دکتر مارک کامینسکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مارک کامینسکی","token":"1ab160e3cb61880b","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C"},{"id":6780,"title":"دکتر واسیلی کریفتسوف","meta_title":"دکتر واسیلی کریفتسوف","meta_description":"دکتر واسیلی کریفتسوف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"واسیلی کریفتسوف","token":"b649d7601af6acc4","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%81"}],"translator_authors":[{"id":6782,"title":"دکتر محمد پورگل محمد","meta_title":"دکتر محمد پورگل محمد","meta_description":"دکتر محمد پورگل محمد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد پورگل محمد","token":"f2b42d7e3e2b3894","created_at":"2018-02-20 11:32:59","updated_at":"2018-02-20 11:32:59","national_code":null,"role":"translator","titleLink":"%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF"}],"views":0,"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"},"study_subjects":[{"id":1873,"title":"ارزیابی و مدیریت ریسک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c31ac26d45e3a61c","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:12","updated_at":"2023-10-21 11:47:30","study_fields":[{"id":223,"title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"86083871ac150cfc","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9"}],"similarBooks":[{"id":3799113,"token":"9968dbddf09cd3fc","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9968dbddf09cd3fc/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9968dbddf09cd3fc/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9968dbddf09cd3fc/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/9968dbddf09cd3fc/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9968dbddf09cd3fc/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/9968dbddf09cd3fc/front.png"},"price":170000,"ebook_price":85000,"print_price":170000,"rent_3_price":42500,"rent_6_price":51000,"rent_12_price":-1,"rent_1_week_price":-1,"title":"مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته","description":"کتاب مدیریت ریسک اعتباری پیشرفته از انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1401 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر میرفیض فلاح شمس به تالیف درآمده و درحال حاض...","publisher":null,"titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87","price_fa":"۱۷۰‌,‌۰۰۰"}],"publisherBooks":[{"title":"اقتصاد مرتع","price":1900,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱‌,‌۹۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/34516616a151d7bd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/34516616a151d7bd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/34516616a151d7bd/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/34516616a151d7bd/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/34516616a151d7bd/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/34516616a151d7bd/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789645782014","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1385,"nobat_chap":3,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اقتصاد مرتع از انتشارات برگزیده دانشگاه فردوسی مشهد اقدام کنید.\nنحوه ث...","pages_count":324,"token":"34516616a151d7bd","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:47","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1926027,"title":"جان پ .ورکمن","meta_title":"جان پ .ورکمن","meta_description":"جان پ .ورکمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"پ .ورکمن","token":"7bfb2345b6f4a852","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1926027,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":7820,"title":"دکتر علیرضا کوچکی","meta_title":"دکتر علیرضا کوچکی","meta_description":"دکتر علیرضا کوچکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا کوچکی","token":"b00fc24b89f1bc7f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":7820,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}},{"id":1923882,"title":"دکتر سیاوش دهقانیان","meta_title":"دکتر سیاوش دهقانیان","meta_description":"دکتر سیاوش دهقانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیاوش دهقانیان","token":"3a1804c99391914e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1923882,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}},{"id":1924391,"title":"دکتر ناصر شاهنوشی","meta_title":"دکتر ناصر شاهنوشی","meta_description":"دکتر ناصر شاهنوشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر شاهنوشی","token":"6193ff9ea3131733","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1924391,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/34516616a151d7bd","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/34516616a151d7bd","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":7820,"title":"دکتر علیرضا کوچکی","meta_title":"دکتر علیرضا کوچکی","meta_description":"دکتر علیرضا کوچکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علیرضا کوچکی","token":"b00fc24b89f1bc7f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":7820,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}},{"id":1923882,"title":"دکتر سیاوش دهقانیان","meta_title":"دکتر سیاوش دهقانیان","meta_description":"دکتر سیاوش دهقانیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیاوش دهقانیان","token":"3a1804c99391914e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1923882,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}},{"id":1924391,"title":"دکتر ناصر شاهنوشی","meta_title":"دکتر ناصر شاهنوشی","meta_description":"دکتر ناصر شاهنوشی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر شاهنوشی","token":"6193ff9ea3131733","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1924391,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"translator"}},{"id":1926027,"title":"جان پ .ورکمن","meta_title":"جان پ .ورکمن","meta_description":"جان پ .ورکمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"پ .ورکمن","token":"7bfb2345b6f4a852","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801127,"author_id":1926027,"created_at":"2023-03-23 02:15:58","updated_at":"2023-03-23 02:15:58","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱‌,‌۹۰۰","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9","urlify":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B9","pages_count_fa":"۳۲۴","previews":null,"score":0},{"title":"تحلیل معماری مساجد ایران","price":90000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/285540302c8075ce/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/285540302c8075ce/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/285540302c8075ce/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/285540302c8075ce/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/285540302c8075ce/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/285540302c8075ce/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789649751412","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب تحلیل معماری مساجد ایران از انتشارات برگزیده نوپردازان اقدام کنید.\nنحو...","pages_count":472,"token":"285540302c8075ce","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:10:05","available_for_web":false,"publisher_title":"نوپردازان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1929611,"title":"رضا شاطریان","meta_title":"رضا شاطریان","meta_description":"رضا شاطریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"شاطریان","token":"2f4ab932641a3f11","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803296,"author_id":1929611,"created_at":"2023-03-23 13:46:57","updated_at":"2023-03-23 13:46:57","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/285540302c8075ce","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/285540302c8075ce","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1929611,"title":"رضا شاطریان","meta_title":"رضا شاطریان","meta_description":"رضا شاطریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"شاطریان","token":"2f4ab932641a3f11","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803296,"author_id":1929611,"created_at":"2023-03-23 13:46:57","updated_at":"2023-03-23 13:46:57","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۷۲","previews":null,"score":0},{"title":"فیزیولوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی","price":20000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/dc714e0584e2e792/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/dc714e0584e2e792/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/dc714e0584e2e792/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/dc714e0584e2e792/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/dc714e0584e2e792/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/dc714e0584e2e792/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786009867448","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب فیزیولوژی تنش های محیطی و پدیده های زیان بار نیواری در کشاورزی از انتش...","pages_count":274,"token":"dc714e0584e2e792","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:29","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1925166,"title":"دکتر محمود رایینی","meta_title":"دکتر محمود رایینی","meta_description":"دکتر محمود رایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود رایینی","token":"178a8142ad5e824a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800655,"author_id":1925166,"created_at":"2023-03-22 21:04:36","updated_at":"2023-03-22 21:04:36","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/dc714e0584e2e792","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/dc714e0584e2e792","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1925166,"title":"دکتر محمود رایینی","meta_title":"دکتر محمود رایینی","meta_description":"دکتر محمود رایینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود رایینی","token":"178a8142ad5e824a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800655,"author_id":1925166,"created_at":"2023-03-22 21:04:36","updated_at":"2023-03-22 21:04:36","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۲۷۴","previews":null,"score":0},{"title":"پرورش مرغ تخم گذار سنتی و صنعتی","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e175683b9dc237e8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e175683b9dc237e8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e175683b9dc237e8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e175683b9dc237e8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e175683b9dc237e8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e175683b9dc237e8/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786009437696","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1394,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب پرورش مرغ تخم گذار سنتی و صنعتی از انتشارات برگزیده کاج طلایی اقدام کن...","pages_count":200,"token":"e175683b9dc237e8","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:17","available_for_web":false,"publisher_title":"کاج طلایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":8998,"title":"محمدصادق لطفی پور","meta_title":"محمدصادق لطفی پور","meta_description":"محمدصادق لطفی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدصادق","lastname":"لطفی پور","token":"a662021a2e9645c1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801963,"author_id":8998,"created_at":"2023-03-23 06:51:51","updated_at":"2023-03-23 06:51:51","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e175683b9dc237e8","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e175683b9dc237e8","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":8998,"title":"محمدصادق لطفی پور","meta_title":"محمدصادق لطفی پور","meta_description":"محمدصادق لطفی پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدصادق","lastname":"لطفی پور","token":"a662021a2e9645c1","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801963,"author_id":8998,"created_at":"2023-03-23 06:51:51","updated_at":"2023-03-23 06:51:51","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۰","previews":null,"score":0},{"title":"کنترل متابولیسم","price":90000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3a9de309073a07c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3a9de309073a07c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3a9de309073a07c/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a3a9de309073a07c/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3a9de309073a07c/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a3a9de309073a07c/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789649701806","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب کنترل متابولیسم از انتشارات برگزیده آییژ اقدام کنید.\nنحوه ثبت سفارش کت...","pages_count":320,"token":"a3a9de309073a07c","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:10:00","available_for_web":false,"publisher_title":"آییژ","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1929400,"title":"دیوید گیبسون","meta_title":"دیوید گیبسون","meta_description":"دیوید گیبسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"گیبسون","token":"5867f93ec0a8e222","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929400,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"writer"}},{"id":1929401,"title":"رابرت هریس","meta_title":"رابرت هریس","meta_description":"رابرت هریس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"هریس","token":"208b935db1ef3e8a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929401,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1929402,"title":"دکتر نازنین پیروزنیا","meta_title":"دکتر نازنین پیروزنیا","meta_description":"دکتر نازنین پیروزنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نازنین پیروزنیا","token":"b2fbf51c3c7a6d2f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929402,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/a3a9de309073a07c","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/a3a9de309073a07c","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1929400,"title":"دیوید گیبسون","meta_title":"دیوید گیبسون","meta_description":"دیوید گیبسون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دیوید","lastname":"گیبسون","token":"5867f93ec0a8e222","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929400,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"writer"}},{"id":1929401,"title":"رابرت هریس","meta_title":"رابرت هریس","meta_description":"رابرت هریس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"هریس","token":"208b935db1ef3e8a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929401,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"writer"}},{"id":1929402,"title":"دکتر نازنین پیروزنیا","meta_title":"دکتر نازنین پیروزنیا","meta_description":"دکتر نازنین پیروزنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"نازنین پیروزنیا","token":"b2fbf51c3c7a6d2f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3803146,"author_id":1929402,"created_at":"2023-03-23 13:24:59","updated_at":"2023-03-23 13:24:59","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۹۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85","urlify":"%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85","pages_count_fa":"۳۲۰","previews":null,"score":0},{"title":"اصول نگارش و ترجمه مکاتبات تجاری","price":172000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۷۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/96129ef44349b58e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/96129ef44349b58e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/96129ef44349b58e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/96129ef44349b58e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/96129ef44349b58e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/96129ef44349b58e/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786226506236","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1399,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اصول نگارش و ترجمه مکاتبات تجاری از انتشارات برگزیده دانشگاه مازندران ...","pages_count":548,"token":"96129ef44349b58e","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:31","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه مازندران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1928147,"title":"دکتر پیمان گلستان","meta_title":"دکتر پیمان گلستان","meta_description":"دکتر پیمان گلستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پیمان گلستان","token":"96ab59cca0d7e164","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802371,"author_id":1928147,"created_at":"2023-03-23 08:46:50","updated_at":"2023-03-23 08:46:50","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/96129ef44349b58e","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/96129ef44349b58e","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1928147,"title":"دکتر پیمان گلستان","meta_title":"دکتر پیمان گلستان","meta_description":"دکتر پیمان گلستان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"پیمان گلستان","token":"96ab59cca0d7e164","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802371,"author_id":1928147,"created_at":"2023-03-23 08:46:50","updated_at":"2023-03-23 08:46:50","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۷۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۵۴۸","previews":null,"score":0},{"title":"پیلاتس برای توانبخشی","price":155000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ef31831654c926b9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ef31831654c926b9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ef31831654c926b9/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ef31831654c926b9/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ef31831654c926b9/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ef31831654c926b9/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786001283284","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب پیلاتس برای توانبخشی از انتشارات برگزیده دانشگاه بوعلی سینا همدان اقدا...","pages_count":646,"token":"ef31831654c926b9","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:34","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بوعلی سینا همدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":3772,"title":"دکتر علی یلفانی","meta_title":"دکتر علی یلفانی","meta_description":"دکتر علی یلفانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی یلفانی","token":"34d18865f57c1cbc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":3772,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}},{"id":1928286,"title":"میترا عابدی","meta_title":"میترا عابدی","meta_description":"میترا عابدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میترا","lastname":"عابدی","token":"7baae6262e10b4a2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":1928286,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}},{"id":1928287,"title":"میثم سحاب قلی فر","meta_title":"میثم سحاب قلی فر","meta_description":"میثم سحاب قلی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میثم","lastname":"سحاب قلی فر","token":"ae6821e3dff6d640","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":1928287,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/ef31831654c926b9","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/ef31831654c926b9","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":3772,"title":"دکتر علی یلفانی","meta_title":"دکتر علی یلفانی","meta_description":"دکتر علی یلفانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی یلفانی","token":"34d18865f57c1cbc","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":3772,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}},{"id":1928286,"title":"میترا عابدی","meta_title":"میترا عابدی","meta_description":"میترا عابدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میترا","lastname":"عابدی","token":"7baae6262e10b4a2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":1928286,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}},{"id":1928287,"title":"میثم سحاب قلی فر","meta_title":"میثم سحاب قلی فر","meta_description":"میثم سحاب قلی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"میثم","lastname":"سحاب قلی فر","token":"ae6821e3dff6d640","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802452,"author_id":1928287,"created_at":"2023-03-23 09:06:52","updated_at":"2023-03-23 09:06:52","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۵۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C","urlify":"%D9%BE%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۶۴۶","previews":null,"score":0},{"title":"اطلس جامع والیبال کاربرد علوم در آموزش مهارت ها و ارتقای عملکرد بازیکنان والیبال","price":99000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ed71204f1f455070/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ed71204f1f455070/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ed71204f1f455070/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/ed71204f1f455070/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ed71204f1f455070/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/ed71204f1f455070/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789643864781","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اطلس جامع والیبال کاربرد علوم در آموزش مهارت ها و ارتقای عملکرد بازیکن...","pages_count":432,"token":"ed71204f1f455070","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:22","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه فردوسی مشهد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1927687,"title":"دکتر محمد کشتی دار","meta_title":"دکتر محمد کشتی دار","meta_description":"دکتر محمد کشتی دار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد کشتی دار","token":"ad9a73c7f4770fee","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802117,"author_id":1927687,"created_at":"2023-03-23 07:52:56","updated_at":"2023-03-23 07:52:56","role":"writer"}},{"id":1927688,"title":"رضا حیدری","meta_title":"رضا حیدری","meta_description":"رضا حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"حیدری","token":"5a700371fc8150fe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802117,"author_id":1927688,"created_at":"2023-03-23 07:52:56","updated_at":"2023-03-23 07:52:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/ed71204f1f455070","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/ed71204f1f455070","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1927687,"title":"دکتر محمد کشتی دار","meta_title":"دکتر محمد کشتی دار","meta_description":"دکتر محمد کشتی دار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد کشتی دار","token":"ad9a73c7f4770fee","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802117,"author_id":1927687,"created_at":"2023-03-23 07:52:56","updated_at":"2023-03-23 07:52:56","role":"writer"}},{"id":1927688,"title":"رضا حیدری","meta_title":"رضا حیدری","meta_description":"رضا حیدری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رضا","lastname":"حیدری","token":"5a700371fc8150fe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802117,"author_id":1927688,"created_at":"2023-03-23 07:52:56","updated_at":"2023-03-23 07:52:56","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۹۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84","urlify":"%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84","pages_count_fa":"۴۳۲","previews":null,"score":0},{"title":"مکانیک سیالات کاربردی","price":75000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/224ca674ec145c3e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/224ca674ec145c3e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/224ca674ec145c3e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/224ca674ec145c3e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/224ca674ec145c3e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/224ca674ec145c3e/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789643240547","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":6,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مکانیک سیالات کاربردی از انتشارات برگزیده جهاد دانشگاهی مشهد 2 اقدام ک...","pages_count":304,"token":"224ca674ec145c3e","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:32","available_for_web":false,"publisher_title":"جهاد دانشگاهی مشهد 2","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1925306,"title":"راجر کینسکی","meta_title":"راجر کینسکی","meta_description":"راجر کینسکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راجر","lastname":"کینسکی","token":"bf9ddbf616a83de7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800730,"author_id":1925306,"created_at":"2023-03-22 22:17:27","updated_at":"2023-03-22 22:17:27","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1925307,"title":"دکتر محمدنبی سربلوکی","meta_title":"دکتر محمدنبی سربلوکی","meta_description":"دکتر محمدنبی سربلوکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدنبی سربلوکی","token":"ec1cbefbae7a92f9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800730,"author_id":1925307,"created_at":"2023-03-22 22:17:27","updated_at":"2023-03-22 22:17:27","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/224ca674ec145c3e","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/224ca674ec145c3e","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1925306,"title":"راجر کینسکی","meta_title":"راجر کینسکی","meta_description":"راجر کینسکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راجر","lastname":"کینسکی","token":"bf9ddbf616a83de7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800730,"author_id":1925306,"created_at":"2023-03-22 22:17:27","updated_at":"2023-03-22 22:17:27","role":"writer"}},{"id":1925307,"title":"دکتر محمدنبی سربلوکی","meta_title":"دکتر محمدنبی سربلوکی","meta_description":"دکتر محمدنبی سربلوکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدنبی سربلوکی","token":"ec1cbefbae7a92f9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3800730,"author_id":1925307,"created_at":"2023-03-22 22:17:27","updated_at":"2023-03-22 22:17:27","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۷۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۳۰۴","previews":null,"score":0},{"title":"زمین شناسی مهندسی و ژیوتکنیک ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد","price":136000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e1d168677d00a6d1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e1d168677d00a6d1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e1d168677d00a6d1/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e1d168677d00a6d1/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e1d168677d00a6d1/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e1d168677d00a6d1/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789648950656","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":3,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب زمین شناسی مهندسی و ژیوتکنیک ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد از انتش...","pages_count":482,"token":"e1d168677d00a6d1","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:21","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بوعلی سینا همدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":10274,"title":"دکتر غلامرضا خانلری","meta_title":"دکتر غلامرضا خانلری","meta_description":"دکتر غلامرضا خانلری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا خانلری","token":"4f6c1f264590c707","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":10274,"created_at":"2023-03-23 07:47:34","updated_at":"2023-03-23 07:47:34","role":"writer"}},{"id":1927631,"title":"دکتر علی اکبر مومنی","meta_title":"دکتر علی اکبر مومنی","meta_description":"دکتر علی اکبر مومنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی اکبر مومنی","token":"5f0e864cfdb30251","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":1927631,"created_at":"2023-03-23 07:47:34","updated_at":"2023-03-23 07:47:34","role":"writer"}},{"id":1927632,"title":"دکتر یاسین عبدی","meta_title":"دکتر یاسین عبدی","meta_description":"دکتر یاسین عبدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یاسین عبدی","token":"f960d7618e530cb5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":1927632,"created_at":"2023-03-23 07:47:35","updated_at":"2023-03-23 07:47:35","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e1d168677d00a6d1","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e1d168677d00a6d1","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":10274,"title":"دکتر غلامرضا خانلری","meta_title":"دکتر غلامرضا خانلری","meta_description":"دکتر غلامرضا خانلری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا خانلری","token":"4f6c1f264590c707","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":10274,"created_at":"2023-03-23 07:47:34","updated_at":"2023-03-23 07:47:34","role":"writer"}},{"id":1927631,"title":"دکتر علی اکبر مومنی","meta_title":"دکتر علی اکبر مومنی","meta_description":"دکتر علی اکبر مومنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"علی اکبر مومنی","token":"5f0e864cfdb30251","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":1927631,"created_at":"2023-03-23 07:47:34","updated_at":"2023-03-23 07:47:34","role":"writer"}},{"id":1927632,"title":"دکتر یاسین عبدی","meta_title":"دکتر یاسین عبدی","meta_description":"دکتر یاسین عبدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"یاسین عبدی","token":"f960d7618e530cb5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802072,"author_id":1927632,"created_at":"2023-03-23 07:47:35","updated_at":"2023-03-23 07:47:35","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۳۶‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF","urlify":"%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%DA%98%DB%8C%D9%88%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF","pages_count_fa":"۴۸۲","previews":null,"score":0},{"title":"خاک شناسی عمل گرایی","price":80000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/38071a793cb67b09/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/38071a793cb67b09/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/38071a793cb67b09/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/38071a793cb67b09/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/38071a793cb67b09/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/38071a793cb67b09/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786008640240","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":2,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب خاک شناسی عمل گرایی از انتشارات برگزیده توسعه علوم اقدام کنید.\nنحوه ثب...","pages_count":266,"token":"38071a793cb67b09","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:07","available_for_web":false,"publisher_title":"توسعه علوم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1926964,"title":"دکتر سیداکبر ساداتی","meta_title":"دکتر سیداکبر ساداتی","meta_description":"دکتر سیداکبر ساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیداکبر ساداتی","token":"2196165bf745b7fa","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801695,"author_id":1926964,"created_at":"2023-03-23 05:22:49","updated_at":"2023-03-23 05:22:49","role":"writer"}},{"id":1926965,"title":"دکتر ناصر نظری","meta_title":"دکتر ناصر نظری","meta_description":"دکتر ناصر نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر نظری","token":"84e2d18919939678","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801695,"author_id":1926965,"created_at":"2023-03-23 05:22:49","updated_at":"2023-03-23 05:22:49","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/38071a793cb67b09","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/38071a793cb67b09","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1926964,"title":"دکتر سیداکبر ساداتی","meta_title":"دکتر سیداکبر ساداتی","meta_description":"دکتر سیداکبر ساداتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سیداکبر ساداتی","token":"2196165bf745b7fa","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801695,"author_id":1926964,"created_at":"2023-03-23 05:22:49","updated_at":"2023-03-23 05:22:49","role":"writer"}},{"id":1926965,"title":"دکتر ناصر نظری","meta_title":"دکتر ناصر نظری","meta_description":"دکتر ناصر نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر نظری","token":"84e2d18919939678","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801695,"author_id":1926965,"created_at":"2023-03-23 05:22:49","updated_at":"2023-03-23 05:22:49","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۸۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","urlify":"%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۶","previews":null,"score":0},{"title":"اصول علمی تمرینات قدرتی و کاربردهای آن در پاورلیفتینگ","price":140000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/675c4471e2b1e168/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/675c4471e2b1e168/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/675c4471e2b1e168/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/675c4471e2b1e168/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/675c4471e2b1e168/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/675c4471e2b1e168/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786226321372","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب اصول علمی تمرینات قدرتی و کاربردهای آن در پاورلیفتینگ از انتشارات برگز...","pages_count":302,"token":"675c4471e2b1e168","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:42","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه مراغه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1928695,"title":"مایک ایستراتل","meta_title":"مایک ایستراتل","meta_description":"مایک ایستراتل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"ایستراتل","token":"e4180f081fcca8a8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928695,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}},{"id":1928696,"title":"جیمز هافمن","meta_title":"جیمز هافمن","meta_description":"جیمز هافمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیمز","lastname":"هافمن","token":"1e17e06e71f79afe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928696,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}},{"id":1928697,"title":"چاد وسلی اسمیت","meta_title":"چاد وسلی اسمیت","meta_description":"چاد وسلی اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چاد","lastname":"وسلی اسمیت","token":"01a29a84ed57cee3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928697,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1928698,"title":"سولماز بابایی بناب","meta_title":"سولماز بابایی بناب","meta_description":"سولماز بابایی بناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سولماز","lastname":"بابایی بناب","token":"d24e49fe87f441db","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928698,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}},{"id":1928699,"title":"مرضیه پاپی صاد","meta_title":"مرضیه پاپی صاد","meta_description":"مرضیه پاپی صاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرضیه","lastname":"پاپی صاد","token":"8f9af570ff3c9c56","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928699,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}},{"id":1928700,"title":"شهرام سلیمانی","meta_title":"شهرام سلیمانی","meta_description":"شهرام سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"سلیمانی","token":"e5f8840d7295878b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928700,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/675c4471e2b1e168","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/675c4471e2b1e168","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1928695,"title":"مایک ایستراتل","meta_title":"مایک ایستراتل","meta_description":"مایک ایستراتل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"ایستراتل","token":"e4180f081fcca8a8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928695,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}},{"id":1928696,"title":"جیمز هافمن","meta_title":"جیمز هافمن","meta_description":"جیمز هافمن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جیمز","lastname":"هافمن","token":"1e17e06e71f79afe","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928696,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}},{"id":1928697,"title":"چاد وسلی اسمیت","meta_title":"چاد وسلی اسمیت","meta_description":"چاد وسلی اسمیت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"چاد","lastname":"وسلی اسمیت","token":"01a29a84ed57cee3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928697,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"writer"}},{"id":1928698,"title":"سولماز بابایی بناب","meta_title":"سولماز بابایی بناب","meta_description":"سولماز بابایی بناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سولماز","lastname":"بابایی بناب","token":"d24e49fe87f441db","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928698,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}},{"id":1928699,"title":"مرضیه پاپی صاد","meta_title":"مرضیه پاپی صاد","meta_description":"مرضیه پاپی صاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مرضیه","lastname":"پاپی صاد","token":"8f9af570ff3c9c56","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928699,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}},{"id":1928700,"title":"شهرام سلیمانی","meta_title":"شهرام سلیمانی","meta_description":"شهرام سلیمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"شهرام","lastname":"سلیمانی","token":"e5f8840d7295878b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3802680,"author_id":1928700,"created_at":"2023-03-23 10:57:52","updated_at":"2023-03-23 10:57:52","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF","pages_count_fa":"۳۰۲","previews":null,"score":0},{"title":"مبدل های الکترونیک قدرت پیشرفته آنالیز ولتاژهای AC مبدل های PWM","price":70000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a9a39ad65c7cad04/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a9a39ad65c7cad04/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a9a39ad65c7cad04/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a9a39ad65c7cad04/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a9a39ad65c7cad04/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a9a39ad65c7cad04/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786226582131","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1398,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مبدل های الکترونیک قدرت پیشرفته آنالیز ولتاژهای AC مبدل های PWM از انت...","pages_count":458,"token":"a9a39ad65c7cad04","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:09","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بیرجند","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1927029,"title":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR","meta_title":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR","meta_description":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":".EUZELI","lastname":"CIPRIANO DOS SANTOS JR","token":"318d0461eb045004","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927029,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"writer"}},{"id":1927030,"title":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA","meta_title":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA","meta_description":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"EDISON","lastname":"ROBERTO CABRAL DA SILVA","token":"acb3aadf3384bac3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927030,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":2668,"title":"حامد زارعی","meta_title":"حامد زارعی","meta_description":"حامد زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حامد","lastname":"زارعی","token":"e9e4bc1025659a2b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":2668,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}},{"id":1917399,"title":"محمد فراهانی","meta_title":"محمد فراهانی","meta_description":"محمد فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"فراهانی","token":"c89ad5f3e29a2571","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1917399,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}},{"id":1927031,"title":"محمدعلی شمسی نژاد","meta_title":"محمدعلی شمسی نژاد","meta_description":"محمدعلی شمسی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدعلی","lastname":"شمسی نژاد","token":"2449ebd2321021b2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927031,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/a9a39ad65c7cad04","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/a9a39ad65c7cad04","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":2668,"title":"حامد زارعی","meta_title":"حامد زارعی","meta_description":"حامد زارعی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"حامد","lastname":"زارعی","token":"e9e4bc1025659a2b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":2668,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}},{"id":1917399,"title":"محمد فراهانی","meta_title":"محمد فراهانی","meta_description":"محمد فراهانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"فراهانی","token":"c89ad5f3e29a2571","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1917399,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}},{"id":1927029,"title":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR","meta_title":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR","meta_description":".EUZELI CIPRIANO DOS SANTOS JR - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":".EUZELI","lastname":"CIPRIANO DOS SANTOS JR","token":"318d0461eb045004","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927029,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"writer"}},{"id":1927030,"title":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA","meta_title":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA","meta_description":"EDISON ROBERTO CABRAL DA SILVA - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"EDISON","lastname":"ROBERTO CABRAL DA SILVA","token":"acb3aadf3384bac3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927030,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"writer"}},{"id":1927031,"title":"محمدعلی شمسی نژاد","meta_title":"محمدعلی شمسی نژاد","meta_description":"محمدعلی شمسی نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمدعلی","lastname":"شمسی نژاد","token":"2449ebd2321021b2","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801733,"author_id":1927031,"created_at":"2023-03-23 05:36:06","updated_at":"2023-03-23 05:36:06","role":"translator"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۷۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-AC-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-PWM","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7%DB%8C-AC-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-PWM","pages_count_fa":"۴۵۸","previews":null,"score":0},{"title":"مواد و فرایندهای ساخت جدید جلد2","price":35000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feda64222a5aee45/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feda64222a5aee45/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feda64222a5aee45/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/feda64222a5aee45/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feda64222a5aee45/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/feda64222a5aee45/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786005442311","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1388,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مواد و فرایندهای ساخت جدید جلد2 از انتشارات برگزیده ارکان دانش اقدام ک...","pages_count":440,"token":"feda64222a5aee45","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:08:53","available_for_web":false,"publisher_title":"ارکان دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1926281,"title":"گریک بروس","meta_title":"گریک بروس","meta_description":"گریک بروس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گریک","lastname":"بروس","token":"52526c404358859d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926281,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926282,"title":"دالتون ","meta_title":"دالتون ","meta_description":"دالتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دالتون","lastname":"","token":"f064fb58ee34caa7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926282,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926283,"title":"نیلی ","meta_title":"نیلی ","meta_description":"نیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیلی","lastname":"","token":"854a51dc370a5235","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926283,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926284,"title":"کیبه ","meta_title":"کیبه ","meta_description":"کیبه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیبه","lastname":"","token":"48310ca07602c4f3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926284,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":5154,"title":"دکتر اردشیر طهماسبی","meta_title":"دکتر اردشیر طهماسبی","meta_description":"دکتر اردشیر طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اردشیر طهماسبی","token":"a32315bacfb308a7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":5154,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"translator"}}],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/feda64222a5aee45","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/feda64222a5aee45","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":5154,"title":"دکتر اردشیر طهماسبی","meta_title":"دکتر اردشیر طهماسبی","meta_description":"دکتر اردشیر طهماسبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"اردشیر طهماسبی","token":"a32315bacfb308a7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":5154,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"translator"}},{"id":1926281,"title":"گریک بروس","meta_title":"گریک بروس","meta_description":"گریک بروس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"گریک","lastname":"بروس","token":"52526c404358859d","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926281,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926282,"title":"دالتون ","meta_title":"دالتون ","meta_description":"دالتون - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دالتون","lastname":"","token":"f064fb58ee34caa7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926282,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926283,"title":"نیلی ","meta_title":"نیلی ","meta_description":"نیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"نیلی","lastname":"","token":"854a51dc370a5235","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926283,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}},{"id":1926284,"title":"کیبه ","meta_title":"کیبه ","meta_description":"کیبه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کیبه","lastname":"","token":"48310ca07602c4f3","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801299,"author_id":1926284,"created_at":"2023-03-23 03:34:38","updated_at":"2023-03-23 03:34:38","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%AF2","urlify":"%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%AF2","pages_count_fa":"۴۴۰","previews":null,"score":0},{"title":"گنجینه همدان فهرست تفصیلی نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا","price":100000,"ebook_price":"-۱","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/619a0a7dc0527657/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/619a0a7dc0527657/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/619a0a7dc0527657/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/619a0a7dc0527657/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/619a0a7dc0527657/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/619a0a7dc0527657/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9786001282485","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1397,"nobat_chap":1,"description":"ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب گنجینه همدان فهرست تفصیلی نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا از انتشارات ...","pages_count":668,"token":"619a0a7dc0527657","deleted_at":null,"published_at":"2023-03-24 22:09:04","available_for_web":false,"publisher_title":"دانشگاه بوعلی سینا همدان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":0,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"false","writer_authors":[{"id":1926812,"title":"دکتر عباس زارعی مهرورز","meta_title":"دکتر عباس زارعی مهرورز","meta_description":"دکتر عباس زارعی مهرورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس زارعی مهرورز","token":"b2be537536b849a8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801610,"author_id":1926812,"created_at":"2023-03-23 04:53:22","updated_at":"2023-03-23 04:53:22","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":false,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/619a0a7dc0527657","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/619a0a7dc0527657","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1926812,"title":"دکتر عباس زارعی مهرورز","meta_title":"دکتر عباس زارعی مهرورز","meta_description":"دکتر عباس زارعی مهرورز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"عباس زارعی مهرورز","token":"b2be537536b849a8","national_code":null,"pivot":{"book_id":3801610,"author_id":1926812,"created_at":"2023-03-23 04:53:22","updated_at":"2023-03-23 04:53:22","role":"writer"}}],"e_book":null,"publisher":{"id":129,"title":"کتابیران","description":null,"logo":null,"token":"fdb99b7225119243","slug":"کتابیران"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7","urlify":"%DA%AF%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7","pages_count_fa":"۶۶۸","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","simpleDescription":"<p>ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می&zwnj;توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.</p>","ebook_price_en":-1,"print_price_en":150000,"urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۷۴۰","authorTitle":"پرفسور محمد مدرس, دکتر مارک کامینسکی, دکتر واسیلی کریفتسوف, دکتر محمد پورگل محمد, ","study_fields":[{"id":223,"title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"86083871ac150cfc","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C"}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49","titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C"}],"backLinks":[{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"},"yek":{"link":"/study-group/7/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C","title":"علوم تجربی"},"do":{"link":"/study-field/223/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C","title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای"},"se":{"link":"/study-subject/1873/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9","title":"ارزیابی و مدیریت ریسک"}}],"tocStr":"","url":"/books/c2f7e0961d79c6ee/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C","ScapedDescription":" ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می&zwnj;توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد. ","faq":[{"question":" نسخه چاپی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی را با قیمت ۱۵۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید"},{"question":" نویسندگان کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟ ","answer":" پرفسور محمد مدرس , دکتر مارک کامینسکی , دکتر واسیلی کریفتسوف "},{"question":" مترجمان کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟ ","answer":" دکتر محمد پورگل محمد "},{"question":" درباره کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟ ","answer":" ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می&zwnj;توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد. "},{"question":" کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۳۹۴"},{"question":" ناشر کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چه کسی است ؟ ","answer":"کتابیران"},{"question":" کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چیست ؟ ","answer":"9789646219199"}]}

سوالات متداول


نسخه چاپی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چه قیمتی دارد ؟

شما می توانید کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی را با قیمت ۱۵۰‌,‌۰۰۰ تومان به صورت چاپی از طریق بوکت خرید نمایید

نویسندگان کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟

پرفسور محمد مدرس , دکتر مارک کامینسکی , دکتر واسیلی کریفتسوف

مترجمان کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟

دکتر محمد پورگل محمد

درباره کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی ؟

ارایه بهترین کتب تخصصی و دانشگاهی، تخصص بوکت است! شما می‌توانید در همین صفحه از فروشگاه اینترنتی بوکت، برای خرید نسخه فیزیکی کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی از انتشارات برگزیده کتابیران اقدام کنید. نحوه ثبت سفارش کتاب در فروشگاه اینترنتی بوکت بسیار آسان است. بلافاصله پس از ثبت سفارش، درخواست شما به ناشر مبدا ارسال شده و طی 2 الی 3 روز کاری، کتاب مورد نظر از طریق شرکت پست ملی ایران، برای شما ارسال خواهد شد.

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۳۹۴

ناشر کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چه کسی است ؟

کتابیران

کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب مهندسی قابلیت اطمینان وتحلیل ریسک راهنمای عملی چیست ؟

9789646219199

خرید یا کرایه
cancel
19