1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. ترمودینامیک ۲
  5. کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش


نویسندگان : فیلیپ هیل , کارل پیترسون

مترجمان : دکتر کریم مظاهری , دکتر محمدعلی ایوبی


درباره کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیشرانش

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۸۶۰
شابک
9789646379145
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مکانیک و ترمودینامیک پیشرانشدرس‌ها

ترمودینامیک ۲

رشته ها

مهندسی نفت

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19