1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم تغذیه
  4. میکروب شناسی عمومی
  5. کتاب میکروب شناسی عمومی

میکروب شناسی عمومی


نویسندگان : دکتر صدیقه مهرابیان , مهدی منوچهری , سروش شهریارحسامی


درباره کتاب میکروب شناسی عمومی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۸۴
شابک
9789649701745
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19