1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. شیمی آزمایشگاهی
  4. شیمی معدنی
  5. کتاب شیمی معدنی جلد 2

شیمی معدنی جلد 2


نویسندگان : گری 0ال 0میسلر , دونالد ای -تار

مترجمان : دکتر سیدجواد صابونچی , دکتر یحیی فرهنگی , دکتر موید صدر


درباره کتاب شیمی معدنی جلد 2

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۴۵۴
شابک
9789646883215
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب شیمی معدنی جلد 2کتاب‌های مشابه کتاب شیمی معدنی جلد 2

درس‌ها

شیمی معدنی

رشته ها

شیمی آزمایشگاهی

گروه های تحصیلی

علوم تجربی


خرید یا کرایه
cancel
19