1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. معماری و انرژی
  4. اقلیم و معماری بومی و سنتی
  5. کتاب مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی

مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی


نویسندگان : دکتر داریوش ظفری , مهندس محمدحسین حسینی , مهندس حسن مرادی


درباره کتاب مبانی شهرسازی ایرانی اسلامی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
9789645474612
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19