1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. جغرافیا و دفاع مقدس
  4. آمار پیشرفته در جغرافیا
  5. کتاب مبانی جغرافیای ارتباطات

مبانی جغرافیای ارتباطات


نویسندگان : دکتر حجت اله شرفی , حسین غضنفرپور , مرضیه جعفری


درباره کتاب مبانی جغرافیای ارتباطات

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۵
تعداد صفحات
۲۷۴
شابک
9786002010698
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19