1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. حقوق دادرسی اداری
  4. مبانی مدیریت دولتی
  5. کتاب مدیریت دولتی وحکمرانی

کتاب مدیریت دولتی وحکمرانی


نویسندگان : تونی بووارد , الک لوفر

مترجمان : دکتر علیرضا شیروانی , دکتر سیدمهدی الوانی , دکتر علیرضا ذاکراصفهانی


درباره کتاب مدیریت دولتی وحکمرانی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۳
تعداد صفحات
۳۴۸
شابک
9786006230283
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مدیریت دولتی وحکمرانیدرس‌ها

مبانی مدیریت دولتی

رشته ها

حقوق دادرسی اداری

گروه های تحصیلی

علوم انسانی


خرید یا کرایه
cancel
19