1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی اپتیک و لیزر
  4. الکترونیک
  5. کتاب مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد


نویسندگان : دکتر سعید علیایی , مهندس الناز قهرمانی راد


درباره کتاب مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاد

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۷
تعداد صفحات
۴۱۴
شابک
9786006594309
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران

مشخصات کتاب مهندسی لیزر و مخابرات نوری فضای آزاددرس‌ها

الکترونیک

رشته ها

مهندسی اپتیک و لیزر

گروه های تحصیلی

فنی و مهندسی


خرید یا کرایه
cancel
19