1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. ریاضیات و کاربردها
  4. جبر
  5. کتاب مبانی جبر

مبانی جبر


نویسنده : دکتر بیژن طایری


درباره کتاب مبانی جبر

مبانی جبر

سال
۱۳۹۴
تعداد صفحات
۲۵۲
شابک
9786005151787
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19