1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. روان شناسی تربیتی
  4. ارزشیابی آموزشی
  5. کتاب ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی

کتاب ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی


نویسندگان : دکتر کوروش فتحی واجارگاه , طلعت دیباواجاری


درباره کتاب ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی

این کتاب نسخه ی الکترونیکی بوکت ندارد! چون متاسفانه تاکنون موفق به همکاری با ناشر این کتاب نشده ایم. درنتیجه به همراه نسخه چاپی (کتاب) نسخه الکترونیکی بوکت ارائه نمی‌شود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۰۴
شابک
9789648397734
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19