نظریه‌های مالی نوین نظریه‌های مالی نوین

توضیحات

کتاب نظریه‌های مالی نوین از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای رابرت هاگن به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ,شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب نظریه‌های مالی نوین یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب نظریه‌های مالی نوین را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.,کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب نظریه‌های مالی نوین از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3799014,"title":"نظریه‌های مالی نوین","price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۹‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/24fa6ffa9b1431e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/24fa6ffa9b1431e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/24fa6ffa9b1431e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/24fa6ffa9b1431e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/24fa6ffa9b1431e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-0367-84-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":4,"description":["کتاب نظریه‌های مالی نوین از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1398 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای رابرت هاگن به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسایت فروشگاهی بوکت، آماده خریداری و کرایه است. ","شما همراهان گرامی بوکت می‌توانید جهت دسترسی به محتوای ارزشمند کتاب نظریه‌های مالی نوین یکی از فرمت‌های فیزیکی یا الکترونیکی را برای خریداری انتخاب کنید. همچنین اگر مایلید کتاب نظریه‌های مالی نوین را با هزینه‌ای کم‌تر تهیه کنید، فروشگاه بوکت امکان کرایه نسخه ایبوک برای بازه‌های 3، 6 و 12 ماهه را نیز در اختیار شما قرار داده است.","کافی است در همین صفحه نحوه دسترسی مورد نظرتان را انتخاب کنید تا در کوتاه‌ترین زمان از لذت مطالعه کتاب نظریه‌های مالی نوین از انتشارات برگزیده دانشگاه تهران بهره‌مند شوید."],"pages_count":226,"keywords":null,"token":"24fa6ffa9b1431e3","created_at":"2022-09-27 22:51:19","updated_at":"2023-04-01 15:16:56","publisher_id":202,"deleted_at":null,"published_at":"2022-09-29 14:47:36","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تهران","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1922706,"title":"رابرت هاگن","meta_title":"رابرت هاگن","meta_description":"رابرت هاگن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"هاگن","token":"0015cdcb692476b9","created_at":"2022-09-29 14:47:35","updated_at":"2022-09-29 14:47:35","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1922707,"title":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی","meta_title":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی","meta_description":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا اسلامی بیدگلی","token":"05618f54228a89f9","created_at":"2022-09-29 14:47:35","updated_at":"2022-09-29 14:47:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922708,"title":"دکتر شهاب‌الدین شمس","meta_title":"دکتر شهاب‌الدین شمس","meta_description":"دکتر شهاب‌الدین شمس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شهاب‌الدین شمس","token":"1cf24053da2c39dc","created_at":"2022-09-29 14:47:36","updated_at":"2022-09-29 14:47:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922709,"title":"دکتر هستی چیت‌سازان","meta_title":"دکتر هستی چیت‌سازان","meta_description":"دکتر هستی چیت‌سازان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هستی چیت‌سازان","token":"93685c90ecee652e","created_at":"2022-09-29 14:47:36","updated_at":"2022-09-29 14:47:36","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1922706,"title":"رابرت هاگن","meta_title":"رابرت هاگن","meta_description":"رابرت هاگن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"رابرت","lastname":"هاگن","token":"0015cdcb692476b9","created_at":"2022-09-29 14:47:35","updated_at":"2022-09-29 14:47:35","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1922707,"title":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی","meta_title":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی","meta_description":"دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامرضا اسلامی بیدگلی","token":"05618f54228a89f9","created_at":"2022-09-29 14:47:35","updated_at":"2022-09-29 14:47:35","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922708,"title":"دکتر شهاب‌الدین شمس","meta_title":"دکتر شهاب‌الدین شمس","meta_description":"دکتر شهاب‌الدین شمس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"شهاب‌الدین شمس","token":"1cf24053da2c39dc","created_at":"2022-09-29 14:47:36","updated_at":"2022-09-29 14:47:36","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1922709,"title":"دکتر هستی چیت‌سازان","meta_title":"دکتر هستی چیت‌سازان","meta_description":"دکتر هستی چیت‌سازان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هستی چیت‌سازان","token":"93685c90ecee652e","created_at":"2022-09-29 14:47:36","updated_at":"2022-09-29 14:47:36","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":787588,"file":"63334d2f717754.15892579.pdf","book_id":3799014,"toc":null,"created_at":"2022-09-27 22:51:19","updated_at":"2022-09-29 14:47:36","process_started_at":"2022-09-27 22:51:28","process_done_at":"2022-09-27 22:51:32","process_failed_at":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"76e3c6ff83c60312c5611a7028496c18d547d28761555ee5fbea6da462a28419a4cc6793eada44c00c80e2b0927da5a5b5be8a482eb9acea131d3899aea9128e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۶"},"publisher":{"id":202,"title":"دانشگاه تهران","description":null,"token":"d2aeadd62e1aff6f","slug":"ut"},"study_subjects":[{"id":25,"title":"  اصول حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd42bbbceb46b59a","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:58","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_fields":[{"id":115,"title":"حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"243aa5db4f40c2da","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2023-10-28 12:23:28","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":820,"title":"حسابداری مدیریت (آموزشی - پژوهشی)","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"a2151b3c185c8f87","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":823,"title":"حسابداری مدیریت آموزش محور )","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"1c19087579fdc360","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-05-17 14:19:44","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":1420,"title":"حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"be12d86df78d2a53","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":2587,"title":"اصول حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b2d6da03e95dfdba","type":"","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_fields":[{"id":1138,"title":"دبیری ریاضی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":35,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-05-17 13:17:48","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":2590,"title":"اصول حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8d73a6c349a13bc","type":"","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_fields":[{"id":73,"title":"آماد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"a62274b34ea27567","books_count":44,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-10-28 12:23:28","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]},{"id":613,"title":"مدیریت فرهنگی و هنری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"1e2335d28007e9bc","books_count":62,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2023-05-17 13:08:47","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":2593,"title":"اصول حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0e8d75fdda4e4f47","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:24:18","updated_at":"2023-10-31 09:10:26","study_fields":[{"id":937,"title":"کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"b50e542ed69f700c","books_count":40,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-11-13 11:22:00","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1329,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]},{"id":35608,"title":"مدیریت و حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"614168bad8ad4559","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:53:34","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_fields":[{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":93,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-11-13 12:03:58","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1021,"title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"51c25b495975de77","books_count":110,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-23 14:18:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2023-10-23 14:13:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-20 00:44:02"}]}]},{"id":35611,"title":"مدیریت و حسابداری","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d67e505b7e8f425a","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:53:35","updated_at":"2022-10-15 16:23:11","study_fields":[{"id":31,"title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"c54516051b31997b","books_count":79,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2023-06-18 21:33:10","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86","ebook_price_en":65000,"urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۲۲۶","authorTitle":"رابرت هاگن, دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی, دکتر شهاب‌الدین شمس, دکتر هستی چیت‌سازان","tocStr":"","url":"/preview/24fa6ffa9b1431e3/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"24fa6ffa9b1431e3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/zEaEFDTilxVUUcjL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/iwoqHwEnRIiiVfVm.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/dFWzEXEBXFLaYAfT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000468964077845341,0.00027801975912266274,0.9987826424406356,0.9990579295815312]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.992051362991333,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6084033846855164,0.24109263718128204,0.7193277478218079,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9820148348808289,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.24109263718128204,0.6033613681793213,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.28147268295288086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9879235625267029,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.40168067812919617,0.24109263718128204,0.4941176474094391,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3815126121044159,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3815126121044159,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9924713969230652,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.2840336263179779,0.24109263718128204,0.3815126121044159,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9892425537109375,"dir":"ltr","boundary":[0.2790336263179779,0.23409263718128204,0.7243277478218079,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9460812211036682,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4789915978908539,0.4299287497997284,0.5176470875740051,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9884953498840332,"dir":"ltr","str":"رابرت","boundary":[0.5008403658866882,0.45843231678009033,0.5394958257675171,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47149643301963806},{"x":0.462184876203537,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9808657169342041,"dir":"ltr","str":"هاگن","boundary":[0.462184876203537,0.45843231678009033,0.4941176474094391,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806},{"x":0.462184876203537,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9711675643920898,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.4229287497997284,0.5444958257675171,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9825372695922852,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4756302535533905,0.5950118899345398,0.5226891040802002,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9951522350311279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5680672526359558,0.6187648177146912,0.5983193516731262,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9926538467407227,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.5092437267303467,0.6187648177146912,0.561344563961029,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9874009490013123,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.45546218752861023,0.6187648177146912,0.5025210380554199,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6187648177146912},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6187648177146912},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9851816892623901,"dir":"rtl","str":"بیدگلی","boundary":[0.4000000059604645,0.6187648177146912,0.44873949885368347,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.931425154209137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.6389548778533936,0.6000000238418579,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9887610673904419,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5697479248046875,0.6389548778533936,0.5915966629981995,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9782607555389404,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5310924649238586,0.6389548778533936,0.5630252361297607,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9903150200843811,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4941176474094391,0.6389548778533936,0.5243697762489319,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9942355751991272,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4436974823474884,0.6389548778533936,0.48739495873451233,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9960409998893738,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4084033668041229,0.6389548778533936,0.43697479367256165,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9563825130462646,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4000000059604645,0.6389548778533936,0.40504202246665955,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9876531362533569,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.5880118899345398,0.6050000238418579,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9933016300201416,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5495798587799072,0.6852731704711914,0.5798319578170776,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.982539713382721,"dir":"rtl","str":"شهاب","boundary":[0.5025210380554199,0.6852731704711914,0.5428571701049805,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6971496343612671},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9781404137611389,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.46554622054100037,0.6852731704711914,0.5008403658866882,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6971496343612671},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9818033576011658,"dir":"rtl","str":"شمس","boundary":[0.42016807198524475,0.6852731704711914,0.4588235318660736,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.705463171005249},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.952103853225708,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6033613681793213,0.705463171005249,0.6084033846855164,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.705463171005249},{"x":0.6016806960105896,"y":0.705463171005249},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7197149395942688},{"x":0.578151285648346,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9921098351478577,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.578151285648346,0.705463171005249,0.6016806960105896,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.705463171005249},{"x":0.5714285969734192,"y":0.705463171005249},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9895497560501099,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5394958257675171,0.705463171005249,0.5714285969734192,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9898337125778198,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5025210380554199,0.7042755484580994,0.5327731370925903,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7197149395942688},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9944430589675903,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45210084319114685,0.7042755484580994,0.4957983195781708,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9934777021408081,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.3983193337917328,0.7042755484580994,0.4453781545162201,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7197149395942688},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9462212920188904,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39159664511680603,0.7042755484580994,0.3949579894542694,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7209026217460632},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9872860908508301,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.6782731704711914,0.6134033846855164,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.764845609664917},{"x":0.5495798587799072,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9918303489685059,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5495798587799072,0.7517814636230469,0.5798319578170776,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5428571701049805,"y":0.764845609664917},{"x":0.5008403658866882,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9813205599784851,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.5008403658866882,0.7517814636230469,0.5428571701049805,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.764845609664917},{"x":0.462184876203537,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9821280837059021,"dir":"rtl","str":"چیت","boundary":[0.462184876203537,0.7517814636230469,0.4941176474094391,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4588235318660736,"y":0.764845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9854345917701721,"dir":"rtl","str":"سازان","boundary":[0.42016807198524475,0.7517814636230469,0.4588235318660736,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.5966386795043945,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9398044347763062,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.7707838416099548,0.6000000238418579,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5932773351669312,"y":0.786223292350769},{"x":0.5697479248046875,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9922152161598206,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5697479248046875,0.7707838416099548,0.5932773351669312,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5630252361297607,"y":0.786223292350769},{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9738993644714355,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5310924649238586,0.7707838416099548,0.5630252361297607,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5243697762489319,"y":0.786223292350769},{"x":0.4941176474094391,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900529384613037,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4941176474094391,0.7707838416099548,0.5243697762489319,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48739495873451233,"y":0.786223292350769},{"x":0.4436974823474884,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9941327571868896,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4436974823474884,0.7707838416099548,0.48739495873451233,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7707838416099548},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7707838416099548},{"x":0.43697479367256165,"y":0.786223292350769},{"x":0.4084033668041229,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9938760995864868,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4084033668041229,0.7707838416099548,0.43697479367256165,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40504202246665955,"y":0.786223292350769},{"x":0.4000000059604645,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9493615627288818,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4000000059604645,0.7707838416099548,0.40504202246665955,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.4000000059604645,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9857583045959473,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.7435938410758972,0.6050000238418579,0.793223292350769],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/nOXQxsYrawVlJpyz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/HUIGiOhtvyZTlZvQ.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/UdOdaEZrJbhtfTpn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003701009840524497,0.0002178950016336974,0.9986329355079587,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22948870062828064},{"x":0.707563042640686,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9918382167816162,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.707563042640686,0.21640904247760773,0.7394958138465881,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9956799149513245,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6705882549285889,0.21521997451782227,0.7042016983032227,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22829964756965637},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9721562266349792,"dir":"rtl","str":"۳۶۳۱","boundary":[0.63193279504776,0.21521997451782227,0.6638655662536621,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7394958138465881,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22948870062828064},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9881263375282288,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.20821997451782226,0.7444958138465881,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.991507351398468,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5176470875740051,0.24256837368011475,0.5680672526359558,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25326991081237793},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9964182376861572,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.24256837368011475,0.5126050710678101,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25326991081237793},{"x":0.4319327771663666,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9953219294548035,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4319327771663666,0.24256837368011475,0.4638655483722687,0.25326991081237793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2544589638710022},{"x":0.4319327771663666,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9941797852516174,"dir":"ltr","boundary":[0.4269327771663666,0.23556837368011474,0.5730672526359558,0.2614589638710022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19857312738895416},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.6462908983230591,"str":"تها","boundary":[0.48571428656578064,0.19024969637393951,0.5025210380554199,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.1973840594291687},{"x":0.507563054561615,"y":0.1973840594291687},{"x":0.507563054561615,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9162193536758423,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4756302535533905,0.1973840594291687,0.507563054561615,0.20451843738555908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19024969637393951},{"x":0.507563054561615,"y":0.19024969637393951},{"x":0.507563054561615,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.8352408409118652,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.1832496963739395,0.512563054561615,0.2115184373855591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6890756487846375,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.983364999294281,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6890756487846375,0.2568370997905731,0.7310924530029297,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.8597294688224792,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.2580261528491974,0.6117647290229797,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9723787307739258,"dir":"ltr","str":"هاگن","boundary":[0.5798319578170776,0.2568370997905731,0.5966386795043945,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9600234627723694,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.2568370997905731,0.5747899413108826,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9858421087265015,"dir":"ltr","str":"رابرت","boundary":[0.5462185144424438,0.2568370997905731,0.5680672526359558,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2568370997905731},{"x":0.534453809261322,"y":0.2568370997905731},{"x":0.534453809261322,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.607720673084259,"dir":"ltr","str":"۱.","boundary":[0.5327731370925903,0.2568370997905731,0.534453809261322,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2675386369228363},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9775711297988892,"dir":"ltr","str":"۱۹۴۲","boundary":[0.49915966391563416,0.2568370997905731,0.5260504484176636,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2675386369228363},{"x":0.489075630903244,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.47890692949295044,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.2568370997905731,0.4924369752407074,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2568370997905731},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9313446283340454,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.4789915978908539,0.2568370997905731,0.48235294222831726,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2675386369228363},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8513002991676331,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.2568370997905731,0.4773109257221222,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9945530295372009,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7058823704719543,0.2699167728424072,0.7310924530029297,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.975599467754364,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.2699167728424072,0.7008403539657593,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27942925691604614},{"x":0.680672287940979,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9957977533340454,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.680672287940979,0.26872771978378296,0.6924369931221008,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9868490099906921,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6436975002288818,0.26872771978378296,0.6756302714347839,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8625833988189697,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.26872771978378296,0.6084033846855164,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2782402038574219},{"x":0.578151285648346,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9917297959327698,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.578151285648346,0.26872771978378296,0.6016806960105896,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9759456515312195,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5579832196235657,0.2699167728424072,0.5764706134796143,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27942925691604614},{"x":0.534453809261322,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9906155467033386,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.534453809261322,0.2699167728424072,0.5529412031173706,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2699167728424072},{"x":0.529411792755127,"y":0.2699167728424072},{"x":0.529411792755127,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9935158491134644,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5109243988990784,0.2699167728424072,0.529411792755127,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.28299644589424133},{"x":0.729411780834198,"y":0.2806183099746704},{"x":0.729411780834198,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9886496067047119,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.28299644589424133,0.729411780834198,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2841854989528656},{"x":0.680672287940979,"y":0.28299644589424133},{"x":0.680672287940979,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9815025329589844,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6655462384223938,0.2841854989528656,0.680672287940979,0.2913198471069336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9610871076583862,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.24864804673194885,0.7360924530029297,0.2983198471069336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9922484755516052,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5815126299858093,0.2806183099746704,0.6033613681793213,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2806183099746704},{"x":0.578151285648346,"y":0.2806183099746704},{"x":0.578151285648346,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9750900864601135,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747899413108826,0.2806183099746704,0.578151285648346,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5714285969734192,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9956878423690796,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.2806183099746704,0.5714285969734192,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2806183099746704},{"x":0.534453809261322,"y":0.2806183099746704},{"x":0.534453809261322,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9957760572433472,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5142857432365417,0.2806183099746704,0.534453809261322,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29250892996788025},{"x":0.507563054561615,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9879756569862366,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.2806183099746704,0.5109243988990784,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5025210380554199,"y":0.29250892996788025},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9882299304008484,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.47058823704719543,0.2806183099746704,0.5025210380554199,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2806183099746704},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2806183099746704},{"x":0.46554622054100037,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9951654076576233,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4302521049976349,0.2806183099746704,0.46554622054100037,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2806183099746704},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4252100884914398,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9904372692108154,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.2806183099746704,0.4268907606601715,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2806183099746704},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2806183099746704},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3932773172855377,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9719735980033875,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.3932773172855377,0.2806183099746704,0.42352941632270813,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2806183099746704},{"x":0.3983193337917328,"y":0.29250892996788025},{"x":0.38823530077934265,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8501712083816528,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.2806183099746704,0.3983193337917328,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29250892996788025},{"x":0.38823530077934265,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9869468212127686,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.2736183099746704,0.6083613681793213,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29250892996788025},{"x":0.729411780834198,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9919542074203491,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.2936979830265045,0.729411780834198,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2936979830265045},{"x":0.680672287940979,"y":0.2936979830265045},{"x":0.680672287940979,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9809267520904541,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6504201889038086,0.2936979830265045,0.680672287940979,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2913198471069336},{"x":0.610084056854248,"y":0.2913198471069336},{"x":0.610084056854248,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.9037509560585022,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.2913198471069336,0.610084056854248,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9551543593406677,"dir":"rtl","str":"۲۲۶","boundary":[0.5798319578170776,0.29250892996788025,0.5966386795043945,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.93864905834198,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5697479248046875,0.29250892996788025,0.5747899413108826,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2936979830265045},{"x":0.561344563961029,"y":0.2936979830265045},{"x":0.561344563961029,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8296194672584534,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.2936979830265045,0.561344563961029,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.8109871745109558,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.2936979830265045,0.5546218752861023,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9713878631591797,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5260504484176636,0.2948870360851288,0.5478991866111755,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.6220071315765381,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.2948870360851288,0.5243697762489319,0.3043995201587677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28656360507011414},{"x":0.729411780834198,"y":0.3008323311805725},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9440168738365173,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.2866979830265045,0.734411780834198,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30558857321739197},{"x":0.729411780834198,"y":0.30558857321739197},{"x":0.729411780834198,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9868241548538208,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6991596817970276,0.30558857321739197,0.729411780834198,0.3139120042324066]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9774597883224487,"str":"شابک","boundary":[0.7058823704719543,0.3186682462692261,0.7310924530029297,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9826622009277344,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.29858857321739196,0.7360924530029297,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32936978340148926},{"x":0.729411780834198,"y":0.328180730342865},{"x":0.729411780834198,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9863173365592957,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6974790096282959,0.32936978340148926,0.729411780834198,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.328180730342865},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9888784885406494,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6638655662536621,0.32936978340148926,0.6924369931221008,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9707363247871399,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.32936978340148926,0.6571428775787354,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8691515326499939,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.32936978340148926,0.6084033846855164,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33888229727745056},{"x":0.578151285648346,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.970589280128479,"dir":"rtl","str":"فیپای","boundary":[0.578151285648346,0.32936978340148926,0.6016806960105896,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9878810048103333,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.5411764979362488,0.32936978340148926,0.5714285969734192,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9754766225814819,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.3412604033946991,0.7310924530029297,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.7208214998245239,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.3412604033946991,0.6084033846855164,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9881025552749634,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5815126299858093,0.3412604033946991,0.6016806960105896,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5764706134796143,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.97956383228302,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5512605309486389,0.3412604033946991,0.5764706134796143,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5512605309486389,"y":0.350772887468338},{"x":0.5495798587799072,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9090216159820557,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.3412604033946991,0.5512605309486389,0.350772887468338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.328180730342865},{"x":0.7310924530029297,"y":0.328180730342865},{"x":0.7310924530029297,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5411764979362488,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9700341820716858,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.321180730342865,0.7360924530029297,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9785345196723938,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.35315102338790894,0.729411780834198,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.35315102338790894},{"x":0.729411780834198,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9785345196723938,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.34615102338790893,0.734411780834198,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9754766225814819,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6924369931221008,0.3769322335720062,0.7310924530029297,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9754766225814819,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3699322335720062,0.7360924530029297,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4019024968147278},{"x":0.729411780834198,"y":0.4007134437561035},{"x":0.729411780834198,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9903044700622559,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7008403539657593,0.4019024968147278,0.729411780834198,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4019024968147278},{"x":0.729411780834198,"y":0.4007134437561035},{"x":0.729411780834198,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9903044700622559,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.3949024968147278,0.734411780834198,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4137931168079376},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9907451272010803,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6991596817970276,0.4137931168079376,0.7310924530029297,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4137931168079376},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9907451272010803,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.4067931168079376,0.7360924530029297,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.42330560088157654},{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9876871705055237,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7008403539657593,0.4244946539402008,0.729411780834198,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6705882549285889,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9879125952720642,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6705882549285889,0.4244946539402008,0.6974790096282959,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9878101348876953,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.4174946539402008,0.734411780834198,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.435196191072464},{"x":0.7277311086654663,"y":0.435196191072464},{"x":0.729411780834198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.702521026134491,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9924399256706238,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7008403539657593,0.435196191072464,0.729411780834198,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6957983374595642,"y":0.435196191072464},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9895631074905396,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6705882549285889,0.43638524413108826,0.6974790096282959,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4340071380138397},{"x":0.729411780834198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9908707737922668,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.42938524413108825,0.734411780834198,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4482758641242981},{"x":0.729411780834198,"y":0.44708681106567383},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274},{"x":0.702521026134491,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9908046722412109,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7008403539657593,0.4482758641242981,0.729411780834198,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6705882549285889,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9894277453422546,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6705882549285889,0.4482758641242981,0.6974790096282959,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9929159879684448,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7042016983032227,0.46016645431518555,0.7310924530029297,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.989580512046814,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.46016645431518555,0.6991596817970276,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.982511579990387,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6285714507102966,0.46016645431518555,0.6453781723976135,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4482758641242981},{"x":0.729411780834198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9896045923233032,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.4412758641242981,0.7360924530029297,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6084033846855164,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.8748630881309509,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.3043995201587677,0.6117647290229797,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5697479248046875,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9940471649169922,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5697479248046875,0.3043995201587677,0.6033613681793213,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31629014015197754},{"x":0.529411792755127,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9948217272758484,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.529411792755127,0.3043995201587677,0.5596638917922974,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9954207539558411,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5025210380554199,0.3043995201587677,0.5226891040802002,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3043995201587677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3043995201587677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.965519368648529,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4957983195781708,0.3043995201587677,0.49747899174690247,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.31629014015197754},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9941838383674622,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.46554622054100037,0.3043995201587677,0.4907563030719757,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4605042040348053,"y":0.31629014015197754},{"x":0.43697479367256165,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9958269000053406,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.43697479367256165,0.3043995201587677,0.4605042040348053,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3043995201587677},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3043995201587677},{"x":0.43361344933509827,"y":0.31629014015197754},{"x":0.40504202246665955,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.978399395942688,"dir":"rtl","str":"۳۶۳۱","boundary":[0.40504202246665955,0.3043995201587677,0.43361344933509827,0.31629014015197754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4084033668041229,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9258437156677246,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.3043995201587677,0.4084033668041229,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31629014015197754},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9873404502868652,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.2973995201587677,0.6167647290229797,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3246135413646698},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9891982674598694,"str":"978-964-03-6784-1","boundary":[0.48235294222831726,0.3174791932106018,0.6000000238418579,0.3246135413646698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3174791932106018},{"x":0.610084056854248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.610084056854248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.605042040348053,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8177201747894287,"str":":","boundary":[0.605042040348053,0.3174791932106018,0.610084056854248,0.3246135413646698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3174791932106018},{"x":0.610084056854248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.610084056854248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9796717166900635,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.3104791932106018,0.615084056854248,0.3316135413646698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.35315102338790894},{"x":0.610084056854248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.610084056854248,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.8334611058235168,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.35315102338790894,0.610084056854248,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9814275503158569,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5647059082984924,0.3519619405269623,0.5932773351669312,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.561344563961029,"y":0.3519619405269623},{"x":0.561344563961029,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.974846601486206,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5378151535987854,0.3519619405269623,0.561344563961029,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3519619405269623},{"x":0.529411792755127,"y":0.3519619405269623},{"x":0.529411792755127,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.990392804145813,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.5058823823928833,0.3519619405269623,0.529411792755127,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3638525605201721},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9930272698402405,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48739495873451233,0.3519619405269623,0.5025210380554199,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3519619405269623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9946542382240295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.4739495813846588,0.3519619405269623,0.48403361439704895,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3519619405269623},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3519619405269623},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9953657984733582,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4588235318660736,0.3519619405269623,0.46890756487846375,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9911263585090637,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.4285714328289032,0.3519619405269623,0.45378151535987854,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3519619405269623},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3519619405269623},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3638525605201721},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8853753209114075,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42352941632270813,0.3519619405269623,0.42352941632270813,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9808313846588135,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.5697479248046875,0.3650416135787964,0.6084033846855164,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9872196912765503,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5478991866111755,0.3638525605201721,0.5647059082984924,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9227757453918457,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3638525605201721,0.5445378422737122,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3483947813510895},{"x":0.610084056854248,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37574315071105957},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9779643416404724,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.34139478135108947,0.6134033846855164,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8595757484436035,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.37574315071105957,0.6117647290229797,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9728929400444031,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5747899413108826,0.3745540976524353,0.5983193516731262,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.7512276768684387,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5428571701049805,0.3745540976524353,0.5663865804672241,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.8245344758033752,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4268907606601715,0.3745540976524353,0.6302521228790283,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3042016923427582,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3042016923427582,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9941771626472473,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.267226904630661,0.37336504459381104,0.3042016923427582,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3210084140300751,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9948381185531616,"dir":"rtl","str":"new","boundary":[0.2974790036678314,0.37336504459381104,0.3210084140300751,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3613445460796356,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3613445460796356,"y":0.38644471764564514},{"x":0.32605043053627014,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9845518469810486,"dir":"rtl","str":"finace","boundary":[0.32605043053627014,0.37336504459381104,0.3613445460796356,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3663865625858307,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3630252182483673,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9491987824440002,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.37336504459381104,0.3663865625858307,0.38644471764564514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3876337707042694},{"x":0.267226904630661,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9323767423629761,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.36636504459381103,0.6352521228790283,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.37336504459381104},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3745540976524353},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9877949953079224,"dir":"rtl","str":"Overreaction","boundary":[0.3764705955982208,0.37336504459381104,0.44873949885368347,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3745540976524353},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3745540976524353},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38644471764564514},{"x":0.45210084319114685,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9746715426445007,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.45210084319114685,0.3745540976524353,0.45546218752861023,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9847702383995056,"dir":"rtl","str":"complexity","boundary":[0.4605042040348053,0.3745540976524353,0.5243697762489319,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9859092831611633,"dir":"ltr","boundary":[0.3714705955982208,0.36636504459381103,0.5293697762489319,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3983353078365326},{"x":0.610084056854248,"y":0.3983353078365326},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.913603663444519,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.3983353078365326,0.610084056854248,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9863421320915222,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5714285969734192,0.3983353078365326,0.6000000238418579,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3983353078365326},{"x":0.561344563961029,"y":0.3983353078365326},{"x":0.561344563961029,"y":0.41022592782974243},{"x":0.534453809261322,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9888186454772949,"dir":"rtl","str":"بیدگلی","boundary":[0.534453809261322,0.3983353078365326,0.561344563961029,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3983353078365326},{"x":0.529411792755127,"y":0.3983353078365326},{"x":0.529411792755127,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5277311205863953,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9758185744285583,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.3983353078365326,0.529411792755127,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41022592782974243},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9905678033828735,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.48739495873451233,0.3983353078365326,0.5226891040802002,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.39952436089515686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39952436089515686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41022592782974243},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9810641407966614,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.39952436089515686,0.48571428656578064,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39952436089515686},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3983353078365326},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41022592782974243},{"x":0.43865546584129333,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9202724099159241,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۵-","boundary":[0.43865546584129333,0.39952436089515686,0.48235294222831726,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4420168101787567,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4420168101787567,"y":0.41022592782974243},{"x":0.413445383310318,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9960241913795471,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.413445383310318,0.39952436089515686,0.4420168101787567,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4100840389728546,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9447187781333923,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.39952436089515686,0.4100840389728546,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3983353078365326},{"x":0.610084056854248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9752008318901062,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.3913353078365326,0.615084056854248,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.833581268787384,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.41022592782974243,0.610084056854248,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4221165180206299},{"x":0.578151285648346,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9842381477355957,"dir":"rtl","str":"شمس","boundary":[0.578151285648346,0.41022592782974243,0.5983193516731262,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9515889286994934,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5663865804672241,0.4114149808883667,0.5714285969734192,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9854751825332642,"dir":"rtl","str":"شهاب","boundary":[0.5428571701049805,0.4114149808883667,0.5630252361297607,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9741894006729126,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.5159664154052734,0.4114149808883667,0.5361344814300537,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9659146070480347,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.4114149808883667,0.5126050710678101,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9647786021232605,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.4756302535533905,0.4114149808883667,0.5042017102241516,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4221165180206299},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.5623204112052917,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.46722689270973206,0.4114149808883667,0.4722689092159271,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4114149808883667},{"x":0.462184876203537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.462184876203537,"y":0.4221165180206299},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9909904599189758,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.43361344933509827,0.4114149808883667,0.462184876203537,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9179837703704834,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.4114149808883667,0.4319327771663666,0.42330560088157654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.610084056854248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9542698860168457,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.4032259278297424,0.615084056854248,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.7803233861923218,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.42330560088157654,0.6084033846855164,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4340071380138397},{"x":0.583193302154541,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9702268838882446,"dir":"rtl","str":"چیت","boundary":[0.583193302154541,0.42330560088157654,0.6000000238418579,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.42330560088157654},{"x":0.578151285648346,"y":0.42330560088157654},{"x":0.578151285648346,"y":0.4340071380138397},{"x":0.556302547454834,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9885050654411316,"dir":"rtl","str":"سازان","boundary":[0.556302547454834,0.42330560088157654,0.578151285648346,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5529412031173706,"y":0.435196191072464},{"x":0.5512605309486389,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9893181324005127,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.42330560088157654,0.5529412031173706,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9851676225662231,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.5226891040802002,0.42330560088157654,0.5445378422737122,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5193277597427368,"y":0.435196191072464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9696768522262573,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.4244946539402008,0.5193277597427368,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5109243988990784,"y":0.435196191072464},{"x":0.48235294222831726,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9942101836204529,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48235294222831726,0.4244946539402008,0.5109243988990784,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4244946539402008},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4244946539402008},{"x":0.48235294222831726,"y":0.435196191072464},{"x":0.4789915978908539,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9210626482963562,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.4244946539402008,0.48235294222831726,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9726337194442749,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.4174946539402008,0.6134033846855164,0.44100713801383973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.435196191072464},{"x":0.6084033846855164,"y":0.435196191072464},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8316202759742737,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.435196191072464,0.6084033846855164,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.435196191072464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.435196191072464},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9945856332778931,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5697479248046875,0.435196191072464,0.6016806960105896,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.435196191072464},{"x":0.5647059082984924,"y":0.435196191072464},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9957063794136047,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5428571701049805,0.435196191072464,0.5647059082984924,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.435196191072464},{"x":0.5411764979362488,"y":0.435196191072464},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9356114268302917,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.435196191072464,0.5411764979362488,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9897500872612,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5025210380554199,0.435196191072464,0.5327731370925903,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.435196191072464},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4458977282047272},{"x":0.462184876203537,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9949163794517517,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.462184876203537,0.43638524413108826,0.4957983195781708,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4605042040348053,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4605042040348053,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9473006129264832,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.43638524413108826,0.4605042040348053,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9844016432762146,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.42938524413108825,0.6134033846855164,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.350772887468338},{"x":0.4268907606601715,"y":0.350772887468338},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36266350746154785},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.902190625667572,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42184874415397644,0.350772887468338,0.4268907606601715,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.350772887468338},{"x":0.31092438101768494,"y":0.350772887468338},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36266350746154785},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9586800336837769,"dir":"rtl","str":"http","boundary":[0.29243698716163635,0.350772887468338,0.31092438101768494,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.350772887468338},{"x":0.32268908619880676,"y":0.350772887468338},{"x":0.32268908619880676,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9170786738395691,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3176470696926117,0.350772887468338,0.32268908619880676,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.350772887468338},{"x":0.3344537913799286,"y":0.350772887468338},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36266350746154785},{"x":0.32773110270500183,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9569361209869385,"dir":"rtl","str":"//","boundary":[0.32773110270500183,0.350772887468338,0.3344537913799286,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36266350746154785},{"x":0.34117648005485535,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9751731157302856,"dir":"rtl","str":"opac","boundary":[0.34117648005485535,0.350772887468338,0.3680672347545624,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.350772887468338},{"x":0.37142857909202576,"y":0.350772887468338},{"x":0.37142857909202576,"y":0.36266350746154785},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8819024562835693,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.350772887468338,0.37142857909202576,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.350772887468338},{"x":0.3983193337917328,"y":0.350772887468338},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9723095893859863,"dir":"rtl","str":"nlai","boundary":[0.3781512677669525,0.350772887468338,0.3983193337917328,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.350772887468338},{"x":0.40336135029792786,"y":0.350772887468338},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8986336588859558,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.350772887468338,0.40336135029792786,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.350772887468338},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4084033668041229,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9423209428787231,"dir":"rtl","str":"Ir","boundary":[0.4084033668041229,0.350772887468338,0.41680672764778137,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.350772887468338},{"x":0.2857142984867096,"y":0.350772887468338},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2722689211368561,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.8651363849639893,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.2722689211368561,0.350772887468338,0.2857142984867096,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.350772887468338},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34958383440971375},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36266350746154785},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9368131756782532,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.343772887468338,0.48903361439704895,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4420168101787567,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9898146390914917,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4420168101787567,0.44708681106567383,0.5025210380554199,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45659929513931274},{"x":0.507563054561615,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9967292547225952,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.507563054561615,0.4458977282047272,0.5210084319114685,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9946286678314209,"dir":"ltr","str":"Tehran.Press","boundary":[0.5243697762489319,0.4458977282047272,0.6016806960105896,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9236453175544739,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4458977282047272,0.6084033846855164,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4420168101787567,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900317788124084,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.4400868110656738,0.6134033846855164,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.975516140460968,"str":"۳۸۴۳۵۵۰","boundary":[0.5512605309486389,0.46016645431518555,0.5966386795043945,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4613555371761322},{"x":0.610084056854248,"y":0.4613555371761322},{"x":0.610084056854248,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8664199113845825,"str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4613555371761322,0.610084056854248,0.4673008322715759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.46016645431518555},{"x":0.610084056854248,"y":0.4613555371761322},{"x":0.610084056854248,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9618790745735168,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.45316645431518554,0.615084056854248,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9908187985420227,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3495798408985138,0.21640904247760773,0.3781512677669525,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.21640904247760773},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21640904247760773},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9953089952468872,"dir":"rtl","str":"مسلسل","boundary":[0.3025210201740265,0.21640904247760773,0.34117648005485535,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21521997451782227},{"x":0.29075631499290466,"y":0.21521997451782227},{"x":0.289075642824173,"y":0.22829964756965637},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9378207921981812,"dir":"rtl","str":"۱۰۲۰۷","boundary":[0.25882354378700256,0.21521997451782227,0.289075642824173,0.22829964756965637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9746494889259338,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.20821997451782226,0.3831512677669525,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2580261528491974},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2568370997905731},{"x":0.32268908619880676,"y":0.26516053080558777},{"x":0.27731093764305115,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9874869585037231,"dir":"ltr","str":"Haugen","boundary":[0.27563026547431946,0.2580261528491974,0.32268908619880676,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2568370997905731},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2568370997905731},{"x":0.32605043053627014,"y":0.26516053080558777},{"x":0.32436975836753845,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.946983277797699,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.32268908619880676,0.2568370997905731,0.32605043053627014,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2568370997905731},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25564804673194885},{"x":0.37310925126075745,"y":0.26516053080558777},{"x":0.3310924470424652,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9927332401275635,"dir":"ltr","str":"Robert","boundary":[0.3310924470424652,0.2568370997905731,0.37310925126075745,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.25564804673194885},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25564804673194885},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9854883551597595,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.37478992342948914,0.25564804673194885,0.38655462861061096,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2580261528491974},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25564804673194885},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2639714479446411},{"x":0.27731093764305115,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9866995215415955,"dir":"ltr","boundary":[0.27063026547431945,0.2510261528491974,0.39155462861061097,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6242568492889404},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6242568492889404},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9959158301353455,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7865546345710754,0.6242568492889404,0.8084033727645874,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9785762429237366,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.6242568492889404,0.7848739624023438,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6325802803039551},{"x":0.75126051902771,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.991929829120636,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.75126051902771,0.6242568492889404,0.7747899293899536,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9809436202049255,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7327731251716614,0.6242568492889404,0.7495798468589783,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6337693333625793},{"x":0.707563042640686,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.991896390914917,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.707563042640686,0.6242568492889404,0.7260504364967346,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6242568492889404},{"x":0.702521026134491,"y":0.6242568492889404},{"x":0.702521026134491,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9928600788116455,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6840336322784424,0.6242568492889404,0.702521026134491,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6361474394798279},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6361474394798279},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9915351271629333,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7882353067398071,0.6361474394798279,0.8084033727645874,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9481644630432129,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.6361474394798279,0.7865546345710754,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9899744987487793,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.7529411911964417,0.6361474394798279,0.7764706015586853,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9806346893310547,"dir":"rtl","str":"هاگن","boundary":[0.7243697643280029,0.6373364925384521,0.7478991746902466,0.6480380296707153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6242568492889404},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6218787431716919},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9885922074317932,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.6172568492889404,0.8134033727645874,0.6538489766120911],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9937434792518616,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7798319458961487,0.6516052484512329,0.8084033727645874,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6634958386421204},{"x":0.778151273727417,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9864910244941711,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.778151273727417,0.6516052484512329,0.7798319458961487,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9944341778755188,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7529411911964417,0.6516052484512329,0.7714285850524902,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9918326139450073,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.7159664034843445,0.6516052484512329,0.7495798468589783,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9921829104423523,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6789916157722473,0.6516052484512329,0.7109243869781494,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9396740198135376,"dir":"rtl","str":"بیدگلی-","boundary":[0.6369748115539551,0.6516052484512329,0.6739495992660522,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6516052484512329},{"x":0.63193279504776,"y":0.6516052484512329},{"x":0.63193279504776,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9939689636230469,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6117647290229797,0.6516052484512329,0.63193279504776,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9890822172164917,"dir":"rtl","str":"شهاب","boundary":[0.5848739743232727,0.6516052484512329,0.6033613681793213,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9823195338249207,"dir":"rtl","str":"الدین","boundary":[0.5596638917922974,0.6516052484512329,0.5798319578170776,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8902877569198608,"dir":"rtl","str":"شمس-","boundary":[0.5176470875740051,0.6516052484512329,0.5512605309486389,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9889188408851624,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4924369752407074,0.6516052484512329,0.5126050710678101,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.984145998954773,"dir":"rtl","str":"هستی","boundary":[0.4605042040348053,0.6516052484512329,0.48739495873451233,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6634958386421204},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9835754632949829,"dir":"rtl","str":"چیت","boundary":[0.43529412150382996,0.6516052484512329,0.45210084319114685,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.984674334526062,"dir":"rtl","str":"سازان","boundary":[0.4100840389728546,0.6516052484512329,0.4285714328289032,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9774270057678223,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.6446052484512329,0.8134033727645874,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9810997843742371,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7882353067398071,0.6682521104812622,0.8084033727645874,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9743229746818542,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.6682521104812622,0.7831932902336121,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.960928738117218,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7613445520401001,0.6682521104812622,0.7630252242088318,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9824011921882629,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.729411780834198,0.6682521104812622,0.7546218633651733,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6682521104812622},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9784848093986511,"dir":"ltr","boundary":[0.724411780834198,0.6612521104812622,0.8134033727645874,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9906877875328064,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.7882353067398071,0.6801427006721497,0.8067227005958557,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9928107261657715,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7579832077026367,0.6801427006721497,0.7815126180648804,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9492836594581604,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7529411911964417,0.6801427006721497,0.7546218633651733,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.82118821144104,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.7226890921592712,0.6789536476135254,0.7478991746902466,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6944113969802856},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6956004500389099},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.989912748336792,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7731092572212219,0.6944113969802856,0.8084033727645874,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.946131706237793,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.6944113969802856,0.7697479128837585,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9142662286758423,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.7428571581840515,0.6944113969802856,0.7596638798713684,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9881750345230103,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7142857313156128,0.6944113969802856,0.7361344695091248,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6789536476135254},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6801427006721497},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9585599899291992,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.6719536476135254,0.8134033727645874,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9861546158790588,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7899159789085388,0.7110582590103149,0.8084033727645874,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9293715953826904,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.7110582590103149,0.7899159789085388,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7193816900253296},{"x":0.75126051902771,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9116983413696289,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.75126051902771,0.7110582590103149,0.7831932902336121,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9895151853561401,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7092437148094177,0.7110582590103149,0.7462185025215149,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9376187920570374,"dir":"rtl","str":"مگاه","boundary":[0.6722689270973206,0.7086801528930664,0.6873949766159058,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9933614730834961,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6420168280601501,0.7086801528930664,0.6655462384223938,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7086801528930664},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9654031991958618,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.7016801528930664,0.8134033727645874,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9871354103088379,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7882353067398071,0.7253270149230957,0.8067227005958557,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9767789244651794,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.7253270149230957,0.7831932902336121,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.989723801612854,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7445378303527832,0.7253270149230957,0.7747899293899536,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.962792694568634,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.7253270149230957,0.7428571581840515,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9892683029174805,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7042016983032227,0.7241379022598267,0.7344537973403931,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9960896372795105,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6605042219161987,0.7241379022598267,0.6991596817970276,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.995148777961731,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6235294342041016,0.7241379022598267,0.6554622054100037,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9955502152442932,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5949580073356628,0.7241379022598267,0.6184874176979065,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7241379022598267},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9916699528694153,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.7171379022598267,0.8117227005958557,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.526753842830658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.526753842830658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9902507662773132,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7226890921592712,0.526753842830658,0.7344537973403931,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.526753842830658},{"x":0.7142857313156128,"y":0.526753842830658},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9874187111854553,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6924369931221008,0.526753842830658,0.7142857313156128,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.526753842830658},{"x":0.6840336322784424,"y":0.526753842830658},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.992743194103241,"dir":"rtl","str":"مشمول","boundary":[0.6504201889038086,0.526753842830658,0.6840336322784424,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.526753842830658},{"x":0.6436975002288818,"y":0.526753842830658},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9938288331031799,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.6218487620353699,0.526753842830658,0.6436975002288818,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.526753842830658},{"x":0.6134454011917114,"y":0.526753842830658},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5350772738456726},{"x":0.583193302154541,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9876655340194702,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.583193302154541,0.526753842830658,0.6134454011917114,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9945062398910522,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.526753842830658,0.5747899413108826,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.526753842830658},{"x":0.5630252361297607,"y":0.526753842830658},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9919720888137817,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5361344814300537,0.526753842830658,0.5630252361297607,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.526753842830658},{"x":0.529411792755127,"y":0.526753842830658},{"x":0.529411792755127,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9857597351074219,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5025210380554199,0.526753842830658,0.529411792755127,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.526753842830658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.526753842830658},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9815183281898499,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.526753842830658,0.4941176474094391,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.526753842830658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.526753842830658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5350772738456726},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9909701943397522,"dir":"rtl","str":"مصنفان","boundary":[0.44873949885368347,0.526753842830658,0.48403361439704895,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.526753842830658},{"x":0.4420168101787567,"y":0.526753842830658},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5350772738456726},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9956849813461304,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42352941632270813,0.526753842830658,0.4420168101787567,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.526753842830658},{"x":0.42352941632270813,"y":0.526753842830658},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5350772738456726},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9839556813240051,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.526753842830658,0.42352941632270813,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.526753842830658},{"x":0.4117647111415863,"y":0.526753842830658},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5350772738456726},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9867335557937622,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.38823530077934265,0.526753842830658,0.4117647111415863,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.526753842830658},{"x":0.3815126121044159,"y":0.526753842830658},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5350772738456726},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9911164045333862,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.35966387391090393,0.526753842830658,0.3815126121044159,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.526753842830658},{"x":0.3512605130672455,"y":0.526753842830658},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9908093214035034,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3445378243923187,0.526753842830658,0.3512605130672455,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.526753842830658},{"x":0.3361344635486603,"y":0.526753842830658},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5350772738456726},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.977895975112915,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.32605043053627014,0.526753842830658,0.3361344635486603,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.526753842830658},{"x":0.3193277418613434,"y":0.526753842830658},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9943488836288452,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.2974790036678314,0.526753842830658,0.3193277418613434,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.526753842830658},{"x":0.29075631499290466,"y":0.526753842830658},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5350772738456726},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9772135019302368,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.27563026547431946,0.526753842830658,0.29075631499290466,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.526753842830658},{"x":0.2689075767993927,"y":0.526753842830658},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5350772738456726},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9925429224967957,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.26386556029319763,0.526753842830658,0.2689075767993927,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5529131889343262},{"x":0.707563042640686,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9767167568206787,"dir":"rtl","str":"فتوکپی","boundary":[0.707563042640686,0.5398335456848145,0.7344537973403931,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5398335456848145},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145},{"x":0.702521026134491,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9630077481269836,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.5398335456848145,0.702521026134491,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9886426329612732,"dir":"rtl","str":"ریسوگرافی","boundary":[0.6504201889038086,0.5398335456848145,0.6941176652908325,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9677836298942566,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.5398335456848145,0.6453781723976135,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9806210994720459,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6201680898666382,0.5398335456848145,0.6369748115539551,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5529131889343262},{"x":0.578151285648346,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.982638955116272,"dir":"rtl","str":"فایلهای","boundary":[0.578151285648346,0.5398335456848145,0.6117647290229797,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9907612204551697,"dir":"rtl","str":"pdf","boundary":[0.5495798587799072,0.5398335456848145,0.5731092691421509,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9679617881774902,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.5398335456848145,0.5529412031173706,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5529131889343262},{"x":0.529411792755127,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9788237810134888,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.529411792755127,0.5398335456848145,0.5411764979362488,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9868860244750977,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4941176474094391,0.5398335456848145,0.5193277597427368,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5529131889343262},{"x":0.489075630903244,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9736047983169556,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.5398335456848145,0.4907563030719757,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5398335456848145},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5529131889343262},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9921286702156067,"dir":"rtl","str":"بازنویسی","boundary":[0.44873949885368347,0.5398335456848145,0.48571428656578064,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5398335456848145},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5398335456848145},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5529131889343262},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9944849014282227,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4302521049976349,0.5398335456848145,0.43865546584129333,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5529131889343262},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.984862744808197,"dir":"rtl","str":"وبلاگها","boundary":[0.38655462861061096,0.5398335456848145,0.4252100884914398,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5398335456848145},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5398335456848145},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9694991707801819,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.5398335456848145,0.38655462861061096,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5529131889343262},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9863796234130859,"dir":"rtl","str":"سایتها","boundary":[0.3445378243923187,0.5398335456848145,0.3781512677669525,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5398335456848145},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5398335456848145},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5529131889343262},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9651079177856445,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.5398335456848145,0.34285715222358704,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5398335456848145},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5529131889343262},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9801920652389526,"dir":"rtl","str":"مجلهها","boundary":[0.30588236451148987,0.5398335456848145,0.3361344635486603,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5529131889343262},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9824770092964172,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.5398335456848145,0.2991596758365631,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5398335456848145},{"x":0.289075642824173,"y":0.5398335456848145},{"x":0.289075642824173,"y":0.5529131889343262},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9883232712745667,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2689075767993927,0.5398335456848145,0.289075642824173,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5398335456848145},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5529131889343262},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.95802241563797,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26386556029319763,0.5398335456848145,0.2655462324619293,0.5529131889343262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.526753842830658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.526753842830658},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5529131889343262},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9862443804740906,"dir":"ltr","boundary":[0.2588655602931976,0.519753842830658,0.7394537973403931,0.5599131889343262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9933302998542786,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7142857313156128,0.5588585138320923,0.7361344695091248,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9924232363700867,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.6873949766159058,0.5588585138320923,0.7092437148094177,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5671819448471069},{"x":0.658823549747467,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9839310646057129,"dir":"rtl","str":"کتبی","boundary":[0.658823549747467,0.5588585138320923,0.6823529601097107,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9933372139930725,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6369748115539551,0.5588585138320923,0.6554622054100037,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9943313598632812,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.6117647290229797,0.5588585138320923,0.63193279504776,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900714755058289,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5815126299858093,0.5588585138320923,0.6067227125167847,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9964827299118042,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.5588585138320923,0.5747899413108826,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9974925518035889,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.5394958257675171,0.5588585138320923,0.5680672526359558,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9874069690704346,"dir":"rtl","str":"پیگرد","boundary":[0.5092437267303467,0.5588585138320923,0.5327731370925903,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9906036257743835,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.4789915978908539,0.5588585138320923,0.5042017102241516,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.985980749130249,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4605042040348053,0.5588585138320923,0.4739495813846588,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9924799203872681,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4420168101787567,0.5588585138320923,0.4588235318660736,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5588585138320923},{"x":0.440336138010025,"y":0.5588585138320923},{"x":0.440336138010025,"y":0.5671819448471069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9720147252082825,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.5588585138320923,0.440336138010025,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9408529996871948,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6016806960105896,0.5731272101402283,0.6033613681793213,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9901168346405029,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.5731272101402283,0.6000000238418579,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5731272101402283},{"x":0.583193302154541,"y":0.5731272101402283},{"x":0.583193302154541,"y":0.5826396942138672},{"x":0.561344563961029,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9930533170700073,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.561344563961029,0.5731272101402283,0.583193302154541,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5731272101402283},{"x":0.556302547454834,"y":0.5731272101402283},{"x":0.556302547454834,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9960983991622925,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5731272101402283,0.556302547454834,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9948320388793945,"dir":"rtl","str":"کاغذ","boundary":[0.5260504484176636,0.5731272101402283,0.5462185144424438,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5826396942138672},{"x":0.489075630903244,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9922319650650024,"dir":"rtl","str":"حمایتی","boundary":[0.489075630903244,0.5731272101402283,0.5226891040802002,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5743162631988525},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5743162631988525},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9977589845657349,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773109257221222,0.5743162631988525,0.48403361439704895,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5826396942138672},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9906893372535706,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45546218752861023,0.5743162631988525,0.4756302535533905,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5743162631988525},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5743162631988525},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9931700825691223,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.4252100884914398,0.5743162631988525,0.45210084319114685,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5743162631988525},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5743162631988525},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5826396942138672},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9959906935691833,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40168067812919617,0.5743162631988525,0.42016807198524475,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5743162631988525},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9808741807937622,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.5743162631988525,0.4000000059604645,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5743162631988525},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5743162631988525},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9276862144470215,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3949579894542694,0.5743162631988525,0.3966386616230011,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9903530478477478,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.5518585138320923,0.7411344695091248,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9494101405143738,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6084033846855164,0.7538644671440125,0.6117647290229797,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9885799288749695,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.5647059082984924,0.7538644671440125,0.6067227125167847,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7538644671440125},{"x":0.561344563961029,"y":0.7538644671440125},{"x":0.561344563961029,"y":0.7621878981590271},{"x":0.534453809261322,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9903259873390198,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.534453809261322,0.7538644671440125,0.561344563961029,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7538644671440125},{"x":0.529411792755127,"y":0.7538644671440125},{"x":0.529411792755127,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9950851202011108,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5008403658866882,0.7538644671440125,0.529411792755127,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9909328818321228,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4722689092159271,0.7538644671440125,0.4957983195781708,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7538644671440125},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7538644671440125},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9942412376403809,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4638655483722687,0.7538644671440125,0.46722689270973206,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7621878981590271},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9941799640655518,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.41680672764778137,0.7538644671440125,0.4571428596973419,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9955773949623108,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3949579894542694,0.7538644671440125,0.4117647111415863,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7538644671440125},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7621878981590271},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9309302568435669,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.38655462861061096,0.7538644671440125,0.3932773172855377,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7633769512176514},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9892427325248718,"dir":"ltr","boundary":[0.38155462861061096,0.7468644671440124,0.6167647290229797,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7681331634521484},{"x":0.583193302154541,"y":0.7681331634521484},{"x":0.583193302154541,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.927806556224823,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5798319578170776,0.7681331634521484,0.583193302154541,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7669441103935242},{"x":0.578151285648346,"y":0.7669441103935242},{"x":0.578151285648346,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9794238805770874,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5596638917922974,0.7669441103935242,0.578151285648346,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7764565944671631},{"x":0.529411792755127,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9931763410568237,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.529411792755127,0.7669441103935242,0.5546218752861023,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.991600513458252,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5042017102241516,0.7669441103935242,0.5243697762489319,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9919717907905579,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.48235294222831726,0.7669441103935242,0.5008403658866882,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9958939552307129,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4453781545162201,0.7669441103935242,0.4773109257221222,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7669441103935242},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7669441103935242},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7764565944671631},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.995668888092041,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.42016807198524475,0.7669441103935242,0.43865546584129333,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7669441103935242},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7764565944671631},{"x":0.413445383310318,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9256985187530518,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.413445383310318,0.7669441103935242,0.42016807198524475,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9842380285263062,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.5243697762489319,0.7800237536430359,0.5361344814300537,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9681446552276611,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5210084319114685,0.7800237536430359,0.5226891040802002,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7907253503799438},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8819034099578857,"dir":"rtl","str":"۲۹۰۰۰۰","boundary":[0.48235294222831726,0.7800237536430359,0.5159664154052734,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.980818510055542,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4588235318660736,0.7800237536430359,0.4756302535533905,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7669441103935242},{"x":0.583193302154541,"y":0.7681331634521484},{"x":0.583193302154541,"y":0.7907253503799438},{"x":0.413445383310318,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9695056080818176,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.7599441103935242,0.588193302154541,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3876337707042694},{"x":0.289075642824173,"y":0.3876337707042694},{"x":0.289075642824173,"y":0.3971462547779083},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9928067922592163,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.2689075767993927,0.3876337707042694,0.289075642824173,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3876337707042694},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3876337707042694},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3983353078365326},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9921071529388428,"dir":"ltr","str":"uniqueness","boundary":[0.29411765933036804,0.3876337707042694,0.35966387391090393,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9864988923072815,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.3876337707042694,0.3630252182483673,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9918565154075623,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.37944471764564514,0.3680252182483673,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8061830997467041},{"x":0.658823549747467,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9929672479629517,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.658823549747467,0.7978596687316895,0.6873949766159058,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.992381751537323,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.6302521228790283,0.7978596687316895,0.6554622054100037,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9849140644073486,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5966386795043945,0.7978596687316895,0.6252101063728333,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.5827808976173401,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5848739743232727,0.7978596687316895,0.5915966629981995,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9910705089569092,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5529412031173706,0.7978596687316895,0.5815126299858093,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9869953393936157,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5226891040802002,0.7978596687316895,0.5462185144424438,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9848272800445557,"dir":"rtl","str":"فرشی","boundary":[0.4924369752407074,0.7978596687316895,0.5176470875740051,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7978596687316895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7978596687316895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8061830997467041},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.995896577835083,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.46554622054100037,0.7978596687316895,0.48739495873451233,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8061830997467041},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.631566047668457,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.45546218752861023,0.7978596687316895,0.4605042040348053,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7978596687316895},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7978596687316895},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8061830997467041},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9920160174369812,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.42016807198524475,0.7978596687316895,0.45210084319114685,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7978596687316895},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9957339763641357,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3764705955982208,0.7978596687316895,0.4151260554790497,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7978596687316895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7978596687316895},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8061830997467041},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9944889545440674,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33949580788612366,0.7978596687316895,0.37142857909202576,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7978596687316895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7978596687316895},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8061830997467041},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9932292699813843,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.31092438101768494,0.7978596687316895,0.3344537913799286,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9921680688858032,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6605042219161987,0.8085612654685974,0.6789916157722473,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9727392196655273,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6117647290229797,0.8085612654685974,0.6521008610725403,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9534369707107544,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6033613681793213,0.8085612654685974,0.6067227125167847,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8085612654685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.8085612654685974},{"x":0.529411792755127,"y":0.8204518556594849},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9769932627677917,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.49915966391563416,0.8085612654685974,0.529411792755127,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8244048357009888,"dir":"rtl","str":"@","boundary":[0.5394958257675171,0.8085612654685974,0.5428571701049805,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8085612654685974},{"x":0.561344563961029,"y":0.8085612654685974},{"x":0.561344563961029,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9865294098854065,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.5529412031173706,0.8085612654685974,0.561344563961029,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9730172157287598,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.8085612654685974,0.5647059082984924,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9559450149536133,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.5697479248046875,0.8085612654685974,0.5815126299858093,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8204518556594849},{"x":0.583193302154541,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8663166761398315,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.8085612654685974,0.5865546464920044,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9824203252792358,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.5915966629981995,0.8085612654685974,0.6000000238418579,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8204518556594849},{"x":0.489075630903244,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.7593488693237305,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.489075630903244,0.8085612654685974,0.4941176474094391,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.8085612654685974},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8085612654685974},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8204518556594849},{"x":0.462184876203537,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.5315685868263245,"dir":"rtl","str":"تارنما","boundary":[0.462184876203537,0.8085612654685974,0.48403361439704895,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.8085612654685974},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8085612654685974},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8204518556594849},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.961725115776062,"dir":"rtl","str":"http","boundary":[0.32268908619880676,0.8085612654685974,0.34117648005485535,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8204518556594849},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9803584814071655,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34285715222358704,0.8085612654685974,0.3462184965610504,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8085612654685974},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8085612654685974},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9867202639579773,"dir":"rtl","str":"//","boundary":[0.3512605130672455,0.8085612654685974,0.35966387391090393,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3932773172855377,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9958798289299011,"dir":"rtl","str":"press","boundary":[0.3630252182483673,0.8085612654685974,0.3932773172855377,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9877426624298096,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.8085612654685974,0.3983193337917328,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8085612654685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.8085612654685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.8204518556594849},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9932870864868164,"dir":"rtl","str":"ut","boundary":[0.40504202246665955,0.8085612654685974,0.413445383310318,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8085612654685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8085612654685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9918963313102722,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.8085612654685974,0.41848739981651306,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8204518556594849},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9200093746185303,"dir":"rtl","str":"ac","boundary":[0.42016807198524475,0.8085612654685974,0.43361344933509827,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8085612654685974},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8204518556594849},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.8514080047607422,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.8085612654685974,0.43865546584129333,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.4554188847541809,"dir":"rtl","str":"ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8085612654685974,0.45042017102241516,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9945432543754578,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.5647059082984924,0.8228299617767334,0.5798319578170776,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.986805260181427,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.8228299617767334,0.5495798587799072,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9965739846229553,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5226891040802002,0.8228299617767334,0.5411764979362488,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8228299617767334},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8323424458503723},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9454600214958191,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5142857432365417,0.8228299617767334,0.5159664154052734,0.8323424458503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8216409087181091},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8228299617767334},{"x":0.507563054561615,"y":0.8335314989089966},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9889430999755859,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.48739495873451233,0.8216409087181091,0.507563054561615,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.8204518556594849},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8216409087181091},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8323424458503723},{"x":0.41680672764778137,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.959875226020813,"dir":"rtl","str":"۸۸۳۳۸۷۱۲","boundary":[0.41680672764778137,0.8204518556594849,0.47058823704719543,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8347205519676208},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9466361403465271,"dir":"ltr","boundary":[0.30592438101768493,0.7884815626144409,0.6923949766159058,0.8417205519676209],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/yrHHRoeSxuEIeiYj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/ejBKiTNyQflHakAl.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/XreHttSYkyknJfeY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022159939692875552,0.9986696560763512,0.9990297194535263]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8879767656326294,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.29572445154190063,0.7848739624023438,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7411764860153198,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9912621974945068,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6873949766159058,0.2969121038913727,0.7411764860153198,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.2980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9893174767494202,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6705882549285889,0.2980997562408447,0.680672287940979,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9916165471076965,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6386554837226868,0.2980997562408447,0.6655462384223938,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9918591380119324,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6117647290229797,0.2980997562408447,0.63193279504776,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7831932902336121,"y":0.294536828994751},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.96538907289505,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.2910997562408447,0.7898739624023438,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9906286001205444,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.31828978657722473,0.7848739624023438,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.8734753727912903,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.31828978657722473,0.7260504364967346,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9776115417480469,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.3112897865772247,0.7898739624023438,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9905175566673279,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.3420427441596985,0.7831932902336121,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9941347241401672,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6705882549285889,0.3420427441596985,0.7243697643280029,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8316836357116699,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.3420427441596985,0.6672269105911255,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.982172966003418,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.3350427441596985,0.7881932902336121,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8989700675010681,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.75126051902771,0.3622327744960785,0.7848739624023438,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9926592707633972,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6991596817970276,0.36342042684555054,0.7445378303527832,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9114372730255127,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6873949766159058,0.36342042684555054,0.6974790096282959,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9422966837882996,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.35642042684555053,0.7898739624023438,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8866934180259705,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7478991746902466,0.38361045718193054,0.7848739624023438,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900788068771362,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6941176652908325,0.38598576188087463,0.7428571581840515,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9304280281066895,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.3871733844280243,0.6941176652908325,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9457266926765442,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3789857618808746,0.7898739624023438,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9906519055366516,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.42636579275131226,0.7831932902336121,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9947401285171509,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7260504364967346,0.42636579275131226,0.7462185025215149,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9770318269729614,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.4275534451007843,0.7226890921592712,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9919912815093994,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6991596817970276,0.4275534451007843,0.7142857313156128,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9451553821563721,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.6285714507102966,0.4275534451007843,0.6941176652908325,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9900946617126465,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.5983193516731262,0.4275534451007843,0.6218487620353699,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4418052136898041},{"x":0.556302547454834,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9937276840209961,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.556302547454834,0.4275534451007843,0.5899159908294678,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8435540199279785,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5411764979362488,0.4275534451007843,0.5462185144424438,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9675177335739136,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.4205534451007843,0.7881932902336121,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9890787601470947,"dir":"ltr","str":"تحقیقات","boundary":[0.7327731251716614,0.450118750333786,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9878336191177368,"dir":"ltr","str":"بنیادی","boundary":[0.6890756487846375,0.450118750333786,0.7260504364967346,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.450118750333786},{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9550563097000122,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.6789916157722473,0.450118750333786,0.6840336322784424,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9840443730354309,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.443118750333786,0.7898739624023438,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8789197206497192,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.4726840853691101,0.7848739624023438,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9902011752128601,"dir":"rtl","str":"مشهور","boundary":[0.6991596817970276,0.4726840853691101,0.7394958138465881,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9775998592376709,"dir":"rtl","str":"فاما","boundary":[0.6739495992660522,0.47387173771858215,0.6941176652908325,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9911918640136719,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.47387173771858215,0.6672269105911255,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9916435480117798,"dir":"rtl","str":"فرنچ","boundary":[0.63193279504776,0.47387173771858215,0.6554622054100037,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6285714507102966,"y":0.489311158657074},{"x":0.6252101063728333,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.5540811419487,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.4750593900680542,0.6285714507102966,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6252101063728333,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9182205200195312,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.46687173771858215,0.7898739624023438,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9602836966514587,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7798319458961487,0.49643704295158386,0.7831932902336121,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5095011591911316},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9893187284469604,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.75126051902771,0.49643704295158386,0.7747899293899536,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9965874552726746,"dir":"rtl","str":"قله","boundary":[0.7277311086654663,0.49643704295158386,0.7445378303527832,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9807844758033752,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7176470756530762,0.49643704295158386,0.7260504364967346,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.963036835193634,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7058823704719543,0.49643704295158386,0.7126050591468811,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.987985372543335,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6941176652908325,0.49643704295158386,0.6974790096282959,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.987675666809082,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.6789916157722473,0.49643704295158386,0.6907563209533691,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5095011591911316},{"x":0.653781533241272,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9817976355552673,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.653781533241272,0.49643704295158386,0.6689075827598572,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6504201889038086,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9576684832572937,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6453781723976135,0.49643704295158386,0.6504201889038086,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9287223219871521,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.49643704295158386,0.6420168280601501,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9788877964019775,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.48943704295158386,0.7881932902336121,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9767078757286072,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7714285850524902,0.519002377986908,0.7831932902336121,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.519002377986908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5332541465759277},{"x":0.702521026134491,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9910880923271179,"dir":"rtl","str":"فرصتهای","boundary":[0.702521026134491,0.519002377986908,0.7647058963775635,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277},{"x":0.658823549747467,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9872469902038574,"dir":"rtl","str":"طلایی","boundary":[0.658823549747467,0.519002377986908,0.6957983374595642,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9922710061073303,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6436975002288818,0.519002377986908,0.6521008610725403,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9919086694717407,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6184874176979065,0.519002377986908,0.6386554837226868,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9927217960357666,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5932773351669312,0.5201900005340576,0.6117647290229797,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9903790950775146,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5697479248046875,0.5201900005340576,0.5915966629981995,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5344418287277222},{"x":0.561344563961029,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9758270382881165,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.561344563961029,0.5201900005340576,0.5663865804672241,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5201900005340576},{"x":0.556302547454834,"y":0.5201900005340576},{"x":0.556302547454834,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8658291697502136,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5201900005340576,0.556302547454834,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9840307235717773,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.512002377986908,0.7881932902336121,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9811163544654846,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.7462185025215149,0.54038006067276,0.7848739624023438,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.54038006067276},{"x":0.7394958138465881,"y":0.54038006067276},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9814346432685852,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.7142857313156128,0.54038006067276,0.7394958138465881,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.54038006067276},{"x":0.7109243869781494,"y":0.54038006067276},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9841886162757874,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.54038006067276,0.7109243869781494,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5546318292617798},{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9883358478546143,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.658823549747467,0.54038006067276,0.6991596817970276,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.54038006067276},{"x":0.6504201889038086,"y":0.54038006067276},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9903807044029236,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.6352941393852234,0.54038006067276,0.6504201889038086,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.54038006067276},{"x":0.6302521228790283,"y":0.54038006067276},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8674725890159607,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.54038006067276,0.6302521228790283,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.54038006067276},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9797541499137878,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.53338006067276,0.7898739624023438,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9724732041358948,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7210084199905396,0.5617577433586121,0.7815126180648804,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.879535436630249,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.5617577433586121,0.7176470756530762,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9555754661560059,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.554757743358612,0.7865126180648804,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9913055896759033,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.6045130491256714,0.7848739624023438,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9953658580780029,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7243697643280029,0.6045130491256714,0.7462185025215149,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9824912548065186,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.6045130491256714,0.7210084199905396,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9811921119689941,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6840336322784424,0.6045130491256714,0.7126050591468811,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9932354688644409,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.6453781723976135,0.6045130491256714,0.6773109436035156,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.6832720041275024,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6045130491256714,0.6403361558914185,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9702180027961731,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.5975130491256714,0.7898739624023438,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9911282658576965,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7613445520401001,0.6258907318115234,0.7865546345710754,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.8414086103439331,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7579832077026367,0.6258907318115234,0.7596638798713684,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9661749601364136,"dir":"ltr","boundary":[0.7529832077026367,0.6188907318115234,0.7915546345710754,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9025129079818726,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.7529411911964417,0.6496437191963196,0.7831932902336121,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9377943873405457,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6508313417434692,0.7478991746902466,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.908393144607544,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.6426437191963196,0.7881932902336121,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.75126051902771,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9577605724334717,"dir":"rtl","str":"فانتزی","boundary":[0.7495798468589783,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9704732894897461,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6698337197303772,0.7445378303527832,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9595766663551331,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9738723039627075,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7193277478218079,0.6900237798690796,0.7831932902336121,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8799000978469849,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.6900237798690796,0.7176470756530762,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9644750952720642,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.6830237798690796,0.7881932902336121,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.7660317420959473,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.529411792755127,0.19714964926242828,0.5462185144424438,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24821852147579193},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.5163578987121582,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4722689092159271,0.19596199691295624,0.5058823823928833,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.19358669221401215},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24584323167800903},{"x":0.43865546584129333,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.5189369916915894,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.4436974823474884,0.19358669221401215,0.4605042040348053,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43865546584129333,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.579743504524231,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.18658669221401214,0.5512185144424439,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26603326201438904},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9911655187606812,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.2529691159725189,0.5495798587799072,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9863901138305664,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.2529691159725189,0.4924369752407074,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2672209143638611},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9887778162956238,"dir":"ltr","boundary":[0.44542017102241516,0.24478146362304687,0.5545798587799072,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9920046925544739,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7315914630889893,0.7848739624023438,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9936761856079102,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7210084199905396,0.7315914630889893,0.7478991746902466,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.979873776435852,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.7315914630889893,0.7193277478218079,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7315914630889893},{"x":0.707563042640686,"y":0.7315914630889893},{"x":0.707563042640686,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9870241284370422,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6756302714347839,0.7315914630889893,0.707563042640686,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.994411051273346,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6369748115539551,0.7315914630889893,0.6689075827598572,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9871920347213745,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6117647290229797,0.7315914630889893,0.6302521228790283,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7315914630889893},{"x":0.610084056854248,"y":0.7315914630889893},{"x":0.610084056854248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9881125092506409,"dir":"rtl","str":"قدر","boundary":[0.5865546464920044,0.7315914630889893,0.610084056854248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9782482385635376,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5697479248046875,0.7315914630889893,0.5798319578170776,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9908892512321472,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5378151535987854,0.7315914630889893,0.5663865804672241,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9935768842697144,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5126050710678101,0.7315914630889893,0.5310924649238586,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7482185363769531},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9830635190010071,"dir":"rtl","str":"انجامد","boundary":[0.47058823704719543,0.7315914630889893,0.5109243988990784,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7315914630889893},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7315914630889893},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7482185363769531},{"x":0.462184876203537,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9162834882736206,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.462184876203537,0.7315914630889893,0.46722689270973206,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7315914630889893},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.2665390372276306,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45378151535987854,0.7315914630889893,0.4605042040348053,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9460570216178894,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.7245914630889893,0.7898739624023438,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9742645025253296,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.756302535533905,0.754156768321991,0.7798319458961487,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.754156768321991},{"x":0.7529411911964417,"y":0.754156768321991},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9867763519287109,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7310924530029297,0.754156768321991,0.7529411911964417,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.754156768321991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9838478565216064,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.754156768321991,0.7193277478218079,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.754156768321991},{"x":0.707563042640686,"y":0.754156768321991},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9928386211395264,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.6571428775787354,0.754156768321991,0.707563042640686,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.754156768321991},{"x":0.653781533241272,"y":0.754156768321991},{"x":0.653781533241272,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9392450451850891,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.754156768321991,0.653781533241272,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.754156768321991},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9826244115829468,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.747156768321991,0.7848319458961487,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9870019555091858,"dir":"rtl","str":"موتوری","boundary":[0.7411764860153198,0.7779097557067871,0.7831932902336121,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9888535737991333,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7193277478218079,0.7779097557067871,0.7344537973403931,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9937544465065002,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7042016983032227,0.7779097557067871,0.7126050591468811,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9953464269638062,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6890756487846375,0.7779097557067871,0.6974790096282959,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9946717619895935,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6739495992660522,0.7779097557067871,0.6840336322784424,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9730060696601868,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6621848940849304,0.7767220735549927,0.6655462384223938,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7767220735549927},{"x":0.658823549747467,"y":0.7767220735549927},{"x":0.658823549747467,"y":0.7897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9874866008758545,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6336134672164917,0.7767220735549927,0.658823549747467,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9944483041763306,"dir":"rtl","str":"قله","boundary":[0.6117647290229797,0.7767220735549927,0.6268907785415649,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9597076773643494,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6016806960105896,0.7767220735549927,0.6084033846855164,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9884446859359741,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.7697220735549927,0.7881932902336121,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9772897362709045,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7226890921592712,0.7969121336936951,0.7831932902336121,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.836577296257019,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.7969121336936951,0.7193277478218079,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9517056941986084,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7899121336936951,0.7881932902336121,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9902477860450745,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.583193302154541,0.7790973782539368,0.5915966629981995,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9914161562919617,"dir":"rtl","str":"رساند","boundary":[0.5462185144424438,0.7743467688560486,0.5731092691421509,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5411764979362488,"y":0.786223292350769},{"x":0.5394958257675171,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9593209028244019,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.7743467688560486,0.5411764979362488,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5394958257675171,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9871121644973755,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.7673467688560486,0.5965966629981995,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9237614870071411,"str":"ز","boundary":[0.21512605249881744,0.34679335355758667,0.21848739683628082,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9237614870071411,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33979335355758666,0.22348739683628083,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21848739683628082,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9392718076705933,"str":".ع","boundary":[0.21848739683628082,0.36579573154449463,0.22689075767993927,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21848739683628082,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9392718076705933,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3587957315444946,0.23189075767993927,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.960014283657074,"str":".غ","boundary":[0.21848739683628082,0.3847981095314026,0.22689075767993927,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.960014283657074,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3777981095314026,0.23189075767993927,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.34909093379974365,"str":"ا","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.21848739683628082,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.34909093379974365,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.22348739683628083,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.26573121547698975,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.2201680690050125,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.26573121547698975,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4906246953010559,0.22516806900501252,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.3718060851097107,"str":"۸","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2218487411737442,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.3718060851097107,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.2268487411737442,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.3271438777446747,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.2201680690050125,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.3271438777446747,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.22516806900501252,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.7572675943374634,"str":"۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5617577433586121,0.22857142984867096,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.7572675943374634,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.554757743358612,0.23357142984867096,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9523752927780151,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.22857142984867096,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9523752927780151,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5987007312774658,0.23357142984867096,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9545816779136658,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9545816779136658,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9515856504440308,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6496437191963196,0.23025210201740265,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9515856504440308,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6426437191963196,0.23525210201740265,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8512479066848755,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6698337197303772,0.23025210201740265,0.6781472563743591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.7632172107696533,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.6698337197303772,0.2386554628610611,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8219043612480164,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6628337197303772,0.2436554628610611,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.6031558513641357,"str":"**","boundary":[0.21512605249881744,0.6698337197303772,0.22857142984867096,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.6031558513641357,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6628337197303772,0.23357142984867096,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8535638451576233,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.23025210201740265,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8535638451576233,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6830237798690796,0.23525210201740265,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.589873194694519,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.7980997562408447,0.23025210201740265,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.3644980788230896,"dir":"ltr","str":"<<","boundary":[0.21344538033008575,0.7327790856361389,0.23193277418613434,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.4771856665611267,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7257790856361389,0.23525210201740265,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8756313920021057,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7339667677879333,0.23361344635486603,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8756313920021057,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7269667677879333,0.23861344635486603,0.750467926979065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8360448479652405,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.754156768321991,0.23193277418613434,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991},{"x":0.23025210201740265,"y":0.754156768321991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8360448479652405,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.747156768321991,0.23693277418613434,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9405777454376221,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.22689075767993927,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7779097557067871},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9405777454376221,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7709097557067871,0.23189075767993927,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8469902276992798,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7980997562408447,0.23025210201740265,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7980997562408447},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8064132928848267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8469902276992798,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7910997562408447,0.23525210201740265,0.8134132928848267],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/AKDVGDxCkJIpeczd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/UWBBdBzotLvPXNfN.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/IYvBYgwaqMWdrfHZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986724807354582,0.9990790872483243]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.33426913619041443,"str":"<","boundary":[0.7831932902336121,0.17458432912826538,0.7731092572212219,0.17814727127552032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.4617839753627777,"str":")","boundary":[0.7831932902336121,0.17695961892604828,0.7714285850524902,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.39802655577659607,"dir":"ltr","boundary":[0.7781932902336121,0.16758432912826537,0.7764285850524902,0.18871021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9928922653198242,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6873949766159058,0.1722090244293213,0.7142857313156128,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6689075827598572,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.973418653011322,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.1722090244293213,0.6823529601097107,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.17339667677879333},{"x":0.658823549747467,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9912773370742798,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6386554837226868,0.17339667677879333,0.658823549747467,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.17339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.17339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9938561916351318,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6117647290229797,0.17339667677879333,0.63193279504776,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9890782237052917,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.16639667677879333,0.7192857313156128,0.19108551812171937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9887856841087341,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.24346792697906494,0.7831932902336121,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25653207302093506},{"x":0.707563042640686,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9916250705718994,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.707563042640686,0.24346792697906494,0.7462185025215149,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.244655579328537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.244655579328537},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2577197253704071},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.958253026008606,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.244655579328537,0.7058823704719543,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.244655579328537},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9839649796485901,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6672269105911255,0.244655579328537,0.6957983374595642,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.244655579328537},{"x":0.6605042219161987,"y":0.244655579328537},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9765917658805847,"dir":"rtl","str":"کهن","boundary":[0.6336134672164917,0.244655579328537,0.6605042219161987,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.756302535533905,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9863870143890381,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.756302535533905,0.26603326201438904,0.7848739624023438,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9847578406333923,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.7126050591468811,0.26603326201438904,0.7478991746902466,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.264845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9893812537193298,"dir":"rtl","str":"همیشگی","boundary":[0.6504201889038086,0.264845609664917,0.7042016983032227,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.264845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.264845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9967005252838135,"dir":"rtl","str":"نبوده","boundary":[0.6151260733604431,0.264845609664917,0.6436975002288818,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.264845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.264845609664917},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9910421967506409,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6000000238418579,0.264845609664917,0.6117647290229797,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.264845609664917},{"x":0.5949580073356628,"y":0.264845609664917},{"x":0.5949580073356628,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9691287279129028,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.264845609664917,0.5949580073356628,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9870511889457703,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.23646792697906494,0.7898739624023438,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9899435639381409,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7596638798713684,0.29097387194633484,0.7831932902336121,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29097387194633484},{"x":0.75126051902771,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9890672564506531,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7210084199905396,0.29097387194633484,0.75126051902771,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9894428253173828,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.2827862195968628,0.7881932902336121,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9920473098754883,"dir":"rtl","str":"رنسانس","boundary":[0.7378151416778564,0.30878859758377075,0.7848739624023438,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8519906997680664,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.30878859758377075,0.7344537973403931,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9720392227172852,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.30178859758377075,0.7898739624023438,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9777023792266846,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7193277478218079,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.8747131824493408,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.32897862792015076,0.7176470756530762,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9674034118652344,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.32197862792015075,0.7898739624023438,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9904773235321045,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.3729216158390045,0.7831932902336121,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9947876334190369,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7159664034843445,0.37173396348953247,0.7462185025215149,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.969212532043457,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.37173396348953247,0.7126050591468811,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.37173396348953247},{"x":0.702521026134491,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9913243651390076,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6571428775787354,0.37173396348953247,0.702521026134491,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.970703125,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.37173396348953247,0.6487395167350769,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9872065186500549,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6067227125167847,0.3681710362434387,0.6369748115539551,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3895486891269684},{"x":0.605042040348053,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.988586962223053,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.3611710362434387,0.7881932902336121,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.989495575428009,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7596638798713684,0.3954869210720062,0.7831932902336121,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.988200843334198,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.7226890921592712,0.3954869210720062,0.7529411911964417,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9934705495834351,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6890756487846375,0.3954869210720062,0.7142857313156128,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9475369453430176,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.39667457342147827,0.6857143044471741,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9868924617767334,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.3884869210720062,0.7881932902336121,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9879505038261414,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7596638798713684,0.41567695140838623,0.7848739624023438,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9903923273086548,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.7243697643280029,0.41567695140838623,0.7529411911964417,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9964520335197449,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6890756487846375,0.41567695140838623,0.7159664034843445,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.994478702545166,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.41567695140838623,0.6823529601097107,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.976767897605896,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.6302521228790283,0.4144892990589142,0.6655462384223938,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.982451856136322,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6235294342041016,0.4144892990589142,0.6285714507102966,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9869379997253418,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.4074892990589142,0.7881932902336121,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7647058963775635,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9849072694778442,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7647058963775635,0.4346793293952942,0.7831932902336121,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7579832077026367,"y":0.450118750333786},{"x":0.729411780834198,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9090631604194641,"dir":"rtl","str":"تلنگر","boundary":[0.7310924530029297,0.43349167704582214,0.7579832077026367,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8910887837409973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.43349167704582214,0.7243697643280029,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9257774353027344,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.42649167704582214,0.7881932902336121,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9924155473709106,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.7462185025215149,0.4572446644306183,0.7848739624023438,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8371970653533936,"dir":"rtl","str":"کریسمس","boundary":[0.6907563209533691,0.4572446644306183,0.7378151416778564,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9396279454231262,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.4572446644306183,0.6789916157722473,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9801703691482544,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7193277478218079,0.47862231731414795,0.7831932902336121,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9445281624794006,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.47862231731414795,0.7176470756530762,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9380254149436951,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.4502446644306183,0.7898739624023438,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9873555898666382,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.521377682685852,0.7831932902336121,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9897793531417847,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7126050591468811,0.521377682685852,0.7462185025215149,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.521377682685852},{"x":0.7109243869781494,"y":0.521377682685852},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222},{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9822677969932556,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.521377682685852,0.7109243869781494,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.521377682685852},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.653781533241272,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9944866299629211,"dir":"rtl","str":"مسابقه","boundary":[0.653781533241272,0.521377682685852,0.6991596817970276,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.521377682685852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9886308908462524,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6252101063728333,0.521377682685852,0.6470588445663452,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.521377682685852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222},{"x":0.583193302154541,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9926148653030396,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.583193302154541,0.521377682685852,0.6184874176979065,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9879072308540344,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.521377682685852,0.5764706134796143,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.521377682685852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9874496459960938,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5361344814300537,0.521377682685852,0.5647059082984924,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.519002377986908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9902999997138977,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.514377682685852,0.7881932902336121,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.7714285850524902,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900519251823425,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.5451306700706482,0.7848739624023438,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7647058963775635,"y":0.559382438659668},{"x":0.707563042640686,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9275195598602295,"dir":"rtl","str":"جستجوی","boundary":[0.707563042640686,0.5439429879188538,0.7647058963775635,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.979150652885437,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6840336322784424,0.5439429879188538,0.7008403539657593,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9885272979736328,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.6504201889038086,0.5427553653717041,0.6756302714347839,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9312416911125183,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5439429879188538,0.6436975002288818,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9571675658226013,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.5357553653717041,0.7898739624023438,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9894705414772034,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.7529411911964417,0.5641329884529114,0.7831932902336121,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9970124959945679,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7327731251716614,0.5641329884529114,0.7462185025215149,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9963019490242004,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6957983374595642,0.5641329884529114,0.7260504364967346,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9956760406494141,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.5641329884529114,0.6890756487846375,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9883157014846802,"dir":"rtl","str":"فرصتهای","boundary":[0.6117647290229797,0.5641329884529114,0.6756302714347839,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.605042040348053,"y":0.5641329884529114},{"x":0.605042040348053,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9899730682373047,"dir":"rtl","str":"طلایی","boundary":[0.5731092691421509,0.5641329884529114,0.605042040348053,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9414135217666626,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.5653206706047058,0.5663865804672241,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9903000593185425,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.5571329884529114,0.7881932902336121,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9849796891212463,"dir":"rtl","str":"سیری","boundary":[0.7495798468589783,0.5866983532905579,0.7831932902336121,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7411764860153198,"y":0.599762499332428},{"x":0.729411780834198,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9909728169441223,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7310924530029297,0.5855106711387634,0.7411764860153198,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9962042570114136,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6957983374595642,0.5855106711387634,0.7193277478218079,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9696360230445862,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.5855106711387634,0.6890756487846375,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9920939207077026,"dir":"rtl","str":"مسابقه","boundary":[0.7445378303527832,0.6057007312774658,0.7831932902336121,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.993517279624939,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7159664034843445,0.6057007312774658,0.7378151416778564,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9909622669219971,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.680672287940979,0.6057007312774658,0.7092437148094177,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9817593693733215,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6554622054100037,0.6057007312774658,0.6756302714347839,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9866348505020142,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.6184874176979065,0.6057007312774658,0.6470588445663452,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9900150299072266,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5747899413108826,0.6057007312774658,0.6117647290229797,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.993128776550293,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.6068883538246155,0.5680672526359558,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9896931052207947,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.5243697762489319,0.6068883538246155,0.5579832196235657,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8840957880020142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.6068883538246155,0.5193277597427368,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9845930337905884,"dir":"ltr","boundary":[0.5092857432365417,0.5749477438926697,0.7881932902336121,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.972152829170227,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7226890921592712,0.6270784139633179,0.7848739624023438,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8415889143943787,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.6270784139633179,0.7193277478218079,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9484139680862427,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.6200784139633179,0.7898739624023438,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.987581729888916,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.6698337197303772,0.7848739624023438,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7478991746902466,"y":0.684085488319397},{"x":0.7176470756530762,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9942350387573242,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7176470756530762,0.6698337197303772,0.7478991746902466,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7142857313156128,"y":0.684085488319397},{"x":0.7109243869781494,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9748426675796509,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.6698337197303772,0.7142857313156128,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7042016983032227,"y":0.684085488319397},{"x":0.6436975002288818,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9959753155708313,"dir":"rtl","str":"سورپرایز","boundary":[0.6436975002288818,0.6698337197303772,0.7042016983032227,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6369748115539551,"y":0.684085488319397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9801872968673706,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6285714507102966,0.6698337197303772,0.6369748115539551,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6218487620353699,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9942368865013123,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.5882353186607361,0.6698337197303772,0.6218487620353699,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5815126299858093,"y":0.684085488319397},{"x":0.5428571701049805,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9882906675338745,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.5428571701049805,0.6698337197303772,0.5815126299858093,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5378151535987854,"y":0.684085488319397},{"x":0.529411792755127,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9526093602180481,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.529411792755127,0.6698337197303772,0.5378151535987854,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5243697762489319,"y":0.684085488319397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.25189945101737976,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.6698337197303772,0.5243697762489319,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.5226891040802002,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.962336540222168,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.6628337197303772,0.7898739624023438,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9852738976478577,"dir":"rtl","str":"بحثی","boundary":[0.7529411911964417,0.6923990249633789,0.7848739624023438,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9112233519554138,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7142857313156128,0.6923990249633789,0.7462185025215149,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6923990249633789},{"x":0.707563042640686,"y":0.6923990249633789},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.988175630569458,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6689075827598572,0.6923990249633789,0.707563042640686,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.993262767791748,"dir":"rtl","str":"فرصتهای","boundary":[0.6000000238418579,0.6923990249633789,0.6621848940849304,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9929158687591553,"dir":"rtl","str":"طلایی","boundary":[0.5596638917922974,0.6923990249633789,0.5915966629981995,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9731392860412598,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6923990249633789,0.5529412031173706,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9728525280952454,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.6853990249633789,0.7898739624023438,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9908358454704285,"dir":"rtl","str":"آموختن","boundary":[0.7378151416778564,0.7125890851020813,0.7831932902336121,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8423293828964233,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.702521026134491,0.7125890851020813,0.7310924530029297,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9867455959320068,"dir":"rtl","str":"ناپدید","boundary":[0.6621848940849304,0.7125890851020813,0.6957983374595642,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.713776707649231},{"x":0.653781533241272,"y":0.713776707649231},{"x":0.653781533241272,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9963353276252747,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6285714507102966,0.713776707649231,0.653781533241272,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.713776707649231},{"x":0.6235294342041016,"y":0.713776707649231},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9760210514068604,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6184874176979065,0.713776707649231,0.6235294342041016,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.713776707649231},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9607549905776978,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.706776707649231,0.7881932902336121,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9576668739318848,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.756302535533905,0.7363420724868774,0.7848739624023438,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900556802749634,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7411764860153198,0.7363420724868774,0.7495798468589783,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9899346232414246,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7243697643280029,0.7363420724868774,0.7327731251716614,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9878208041191101,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6873949766159058,0.735154390335083,0.7159664034843445,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9929103255271912,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6554622054100037,0.735154390335083,0.680672287940979,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.735154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.735154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9917739629745483,"dir":"rtl","str":"قله","boundary":[0.6336134672164917,0.735154390335083,0.6487395167350769,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.735154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9828331470489502,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.728154390335083,0.7898739624023438,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9753732085227966,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7210084199905396,0.7553443908691406,0.7831932902336121,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8427668213844299,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.7553443908691406,0.7176470756530762,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9512629508972168,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7483443908691406,0.7881932902336121,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.987513542175293,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6084033846855164,0.7399049997329712,0.6268907785415649,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7399049997329712},{"x":0.605042040348053,"y":0.7399049997329712},{"x":0.605042040348053,"y":0.7494061589241028},{"x":0.583193302154541,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9777837991714478,"dir":"rtl","str":"رویم","boundary":[0.583193302154541,0.7399049997329712,0.605042040348053,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8490269184112549,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.7399049997329712,0.5798319578170776,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9480270147323608,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.7329049997329712,0.631890778541565,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9532954096794128,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.24584323167800903,0.22857142984867096,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9532954096794128,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23884323167800903,0.23357142984867096,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.740601122379303,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.21344538033008575,0.33372920751571655,0.22857142984867096,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3099762499332428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3099762499332428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.5439767837524414,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.3099762499332428,0.22857142984867096,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2874109148979187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.4065801203250885,"dir":"ltr","str":"من","boundary":[0.21344538033008575,0.2874109148979187,0.22857142984867096,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9186776876449585,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.2672209143638611,0.22857142984867096,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.6133094429969788,"dir":"ltr","str":"گی","boundary":[0.21344538033008575,0.24584323167800903,0.22857142984867096,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.6339654326438904,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23884323167800903,0.23357142984867096,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9498450756072998,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.22857142984867096,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9498450756072998,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.23357142984867096,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9116461277008057,"str":"۴۸","boundary":[0.21680672466754913,0.3076009452342987,0.22857142984867096,0.3171021342277527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3171021342277527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.7968827486038208,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3076009452342987,0.2369747906923294,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8733916878700256,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3006009452342987,0.2419747906923294,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9184135794639587,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.32897862792015076,0.22857142984867096,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9184135794639587,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.32197862792015075,0.23357142984867096,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8961517214775085,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37173396348953247,0.23529411852359772,0.3824228048324585]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.7597435116767883,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.37173396348953247,0.24033613502979279,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.37173396348953247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8506823182106018,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36473396348953246,0.2453361350297928,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8638553619384766,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.39429929852485657,0.23025210201740265,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8638553619384766,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.23525210201740265,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9115028381347656,"str":"۵۶","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.23025210201740265,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9115028381347656,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.23525210201740265,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9472233057022095,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4382422864437103,0.23193277418613434,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9472233057022095,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4312422864437103,0.23693277418613434,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9484503269195557,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.22689075767993927,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9484503269195557,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.23189075767993927,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9582942724227905,"str":"۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.23025210201740265,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9582942724227905,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.23525210201740265,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.39453810453414917,"dir":"ltr","str":"ملے","boundary":[0.23193277418613434,0.6306413412094116,0.21344538033008575,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.4078407287597656,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.6104512810707092,0.21344538033008575,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.589073657989502},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.3494758605957031,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.23193277418613434,0.589073657989502,0.21344538033008575,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.1899496167898178,"dir":"ltr","str":"azo","boundary":[0.23193277418613434,0.521377682685852,0.21344538033008575,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.3242911696434021,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.514377682685852,0.21844538033008576,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9444618225097656,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5225653052330017,0.23361344635486603,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9444618225097656,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5155653052330017,0.23861344635486603,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9539409875869751,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5439429879188538,0.23193277418613434,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9539409875869751,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5369429879188538,0.23693277418613434,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.937336802482605,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5653206706047058,0.22857142984867096,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5653206706047058},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.937336802482605,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5583206706047058,0.23357142984867096,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9070022106170654,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5878859758377075,0.22857142984867096,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9070022106170654,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5808859758377075,0.23357142984867096,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.7685553431510925,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6068883538246155,0.22857142984867096,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.7685553431510925,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5998883538246155,0.23357142984867096,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8574110269546509,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.23025210201740265,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6377671957015991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8574110269546509,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6224536590576172,0.23525210201740265,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6710214018821716},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9341821074485779,"str":"۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6710214018821716,0.23361344635486603,0.6817102432250977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9059381484985352,"str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.6710214018821716,0.24033613502979279,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9247674345970154,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6640214018821716,0.2453361350297928,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8653196096420288,"str":"۷۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.23025210201740265,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8653196096420288,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6865867071151733,0.23525210201740265,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.887709379196167,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.23025210201740265,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7149643898010254},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.887709379196167,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7079643898010254,0.23525210201740265,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8703019022941589,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7363420724868774,0.22689075767993927,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7363420724868774},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.8703019022941589,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7293420724868774,0.23189075767993927,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7565320730209351},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.907122790813446,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7565320730209351,0.23025210201740265,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7565320730209351},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7565320730209351},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.907122790813446,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.749532073020935,0.23525210201740265,0.7730332322120667],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/QyAwZRHYlRMODmek-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/CpmQHMtmiQoycXVo.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/MGtEGUkzdyAFWLTr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986724807354582,0.9990226668507357]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9886720180511475,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.20546318590641022,0.7848739624023438,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9935628771781921,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7092437148094177,0.20546318590641022,0.7462185025215149,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20546318590641022},{"x":0.707563042640686,"y":0.20546318590641022},{"x":0.707563042640686,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9826410412788391,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.20546318590641022,0.707563042640686,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2197149693965912},{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9907547831535339,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.658823549747467,0.20546318590641022,0.6974790096282959,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9881371855735779,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.6084033846855164,0.20546318590641022,0.6521008610725403,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.994295597076416,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.20546318590641022,0.6016806960105896,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9955499768257141,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.5529412031173706,0.20546318590641022,0.5798319578170776,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9906848073005676,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.5142857432365417,0.20546318590641022,0.5478991866111755,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20546318590641022},{"x":0.507563054561615,"y":0.20546318590641022},{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.884503185749054,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.20546318590641022,0.507563054561615,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9875735640525818,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.1984631859064102,0.7898739624023438,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9882369637489319,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.7243697643280029,0.22684085369110107,0.7848739624023438,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9962594509124756,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7126050591468811,0.22684085369110107,0.7176470756530762,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9943010807037354,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.6857143044471741,0.22684085369110107,0.7042016983032227,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9913980960845947,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6605042219161987,0.22684085369110107,0.6789916157722473,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9928759932518005,"dir":"rtl","str":"ماهه","boundary":[0.6268907785415649,0.22684085369110107,0.6521008610725403,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9934434294700623,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.22684085369110107,0.6201680898666382,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8736239075660706,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5764706134796143,0.22684085369110107,0.6067227125167847,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9856354594230652,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5495798587799072,0.22684085369110107,0.5697479248046875,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5042017102241516,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9856918454170227,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.5042017102241516,0.22684085369110107,0.5428571701049805,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.22684085369110107},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22684085369110107},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9969708323478699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.22684085369110107,0.49747899174690247,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9919204115867615,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.4605042040348053,0.22684085369110107,0.48739495873451233,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.22684085369110107},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22684085369110107},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9963510036468506,"dir":"rtl","str":"موردانتظار","boundary":[0.3949579894542694,0.22684085369110107,0.45378151535987854,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.945120096206665,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.22684085369110107,0.38991597294807434,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24346792697906494},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9791100025177002,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.21984085369110107,0.7898739624023438,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9851765036582947,"str":"کنند","boundary":[0.5243697762489319,0.2517814636230469,0.5512605309486389,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9851765036582947,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.24478146362304687,0.5562605309486389,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9739834070205688,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7798319458961487,0.25059381127357483,0.7831932902336121,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2624703049659729},{"x":0.75126051902771,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.993803858757019,"dir":"rtl","str":"مرتد","boundary":[0.75126051902771,0.25059381127357483,0.7747899293899536,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.25059381127357483},{"x":0.75126051902771,"y":0.25059381127357483},{"x":0.75126051902771,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9726499915122986,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7411764860153198,0.25059381127357483,0.75126051902771,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9899866580963135,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.25059381127357483,0.7344537973403931,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9925153255462646,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7193277478218079,0.25059381127357483,0.7226890921592712,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9930530190467834,"dir":"rtl","str":"متعصب","boundary":[0.6739495992660522,0.25059381127357483,0.7176470756530762,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9373176097869873,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6605042219161987,0.25059381127357483,0.6705882549285889,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9937421083450317,"dir":"rtl","str":"بالاخره","boundary":[0.6151260733604431,0.25059381127357483,0.6554622054100037,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2624703049659729},{"x":0.578151285648346,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9958813190460205,"dir":"rtl","str":"توافق","boundary":[0.578151285648346,0.25059381127357483,0.6084033846855164,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9674803018569946,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5546218752861023,0.25059381127357483,0.5714285969734192,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7831932902336121,"y":0.285035640001297},{"x":0.7647058963775635,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9911799430847168,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7647058963775635,0.2695961892604828,0.7831932902336121,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7579832077026367,"y":0.285035640001297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9930699467658997,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7411764860153198,0.2695961892604828,0.7579832077026367,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7327731251716614,"y":0.285035640001297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9951099753379822,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.6991596817970276,0.2695961892604828,0.7327731251716614,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6924369931221008,"y":0.285035640001297},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.991592526435852,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6840336322784424,0.27078384160995483,0.6924369931221008,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.285035640001297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9926432371139526,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.27078384160995483,0.6773109436035156,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.27078384160995483},{"x":0.658823549747467,"y":0.285035640001297},{"x":0.63193279504776,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9928678274154663,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.63193279504776,0.27078384160995483,0.658823549747467,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.285035640001297},{"x":0.5899159908294678,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9929916858673096,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5899159908294678,0.27078384160995483,0.6252101063728333,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.27078384160995483},{"x":0.583193302154541,"y":0.27078384160995483},{"x":0.583193302154541,"y":0.285035640001297},{"x":0.529411792755127,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9905768632888794,"dir":"rtl","str":"نمیبینید","boundary":[0.529411792755127,0.27078384160995483,0.583193302154541,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9448489546775818,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.2719714939594269,0.5260504484176636,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9850262999534607,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.7596638798713684,0.29097387194633484,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9797981381416321,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7394958138465881,0.29097387194633484,0.7445378303527832,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9484665393829346,"dir":"rtl","str":"v","boundary":[0.7310924530029297,0.29097387194633484,0.7361344695091248,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9037166833877563,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7226890921592712,0.29097387194633484,0.7260504364967346,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.7034767866134644,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.29097387194633484,0.7193277478218079,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9788714051246643,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.24240617382526397,0.7898739624023438,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9748432040214539,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7731092572212219,0.3123515546321869,0.7831932902336121,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9969860911369324,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.7394958138465881,0.31116390228271484,0.7663865685462952,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9817582964897156,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.6941176652908325,0.31116390228271484,0.7327731251716614,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9092813730239868,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6554622054100037,0.31116390228271484,0.6873949766159058,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9934132099151611,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.6184874176979065,0.31116390228271484,0.6487395167350769,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31116390228271484},{"x":0.610084056854248,"y":0.31116390228271484},{"x":0.610084056854248,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9961516857147217,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5882353186607361,0.31116390228271484,0.610084056854248,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9744277000427246,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5815126299858093,0.31116390228271484,0.5865546464920044,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8351749181747437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5747899413108826,0.31116390228271484,0.5815126299858093,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9723377823829651,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.7428571581840515,0.33372920751571655,0.7848739624023438,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9878938794136047,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.33372920751571655,0.7411764860153198,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9942121505737305,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.6957983374595642,0.33372920751571655,0.7327731251716614,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9920756816864014,"dir":"rtl","str":"نادیده","boundary":[0.6554622054100037,0.33372920751571655,0.6890756487846375,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9972763061523438,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6151260733604431,0.33372920751571655,0.6487395167350769,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3479810059070587},{"x":0.583193302154541,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.7973634004592896,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.583193302154541,0.33372920751571655,0.6084033846855164,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.33372920751571655},{"x":0.578151285648346,"y":0.33372920751571655},{"x":0.578151285648346,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9932205677032471,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.5596638917922974,0.33372920751571655,0.578151285648346,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9917687773704529,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5243697762489319,0.33372920751571655,0.5512605309486389,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9051946401596069,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.33372920751571655,0.5193277597427368,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9654951095581055,"dir":"ltr","boundary":[0.5092857432365417,0.30416390228271484,0.7898739624023438,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9769535064697266,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7226890921592712,0.35391923785209656,0.7831932902336121,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.8995182514190674,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.35391923785209656,0.7193277478218079,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9628743529319763,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.34691923785209655,0.7881932902336121,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9868472218513489,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.39904987812042236,0.7848739624023438,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.982246994972229,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.7260504364967346,0.39904987812042236,0.7462185025215149,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7210084199905396,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9557704925537109,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.39904987812042236,0.7243697643280029,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.982769787311554,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.6890756487846375,0.39904987812042236,0.7142857313156128,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6403361558914185,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9877258539199829,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.6403361558914185,0.39904987812042236,0.6840336322784424,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6403361558914185,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9830189943313599,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.39204987812042236,0.7898739624023438,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9927927851676941,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7596638798713684,0.4251781404018402,0.7831932902336121,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4251781404018402},{"x":0.756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.756302535533905,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8633372783660889,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.4251781404018402,0.756302535533905,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9669017195701599,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.4181781404018402,0.7881932902336121,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9935034513473511,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.4418052136898041,0.7848739624023438,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9912077188491821,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7411764860153198,0.4418052136898041,0.7663865685462952,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9942499399185181,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7193277478218079,0.4418052136898041,0.7344537973403931,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9935007095336914,"dir":"rtl","str":"بنگرید","boundary":[0.6773109436035156,0.4418052136898041,0.7126050591468811,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9898871779441833,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.4418052136898041,0.6756302714347839,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9954067468643188,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.4418052136898041,0.6655462384223938,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.985562801361084,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6453781723976135,0.4418052136898041,0.6470588445663452,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9899821281433105,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6151260733604431,0.4406175911426544,0.6403361558914185,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9957761168479919,"dir":"rtl","str":"قله","boundary":[0.5915966629981995,0.4406175911426544,0.6084033846855164,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45368170738220215},{"x":0.583193302154541,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9609811902046204,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.583193302154541,0.4406175911426544,0.5899159908294678,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.583193302154541,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9915303587913513,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.4336175911426544,0.7898739624023438,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.94138103723526,"str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.4477434754371643,0.5764706134796143,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.94138103723526,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.4407434754371643,0.5814706134796143,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4394299387931824},{"x":0.534453809261322,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9787731766700745,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.5226891040802002,0.4394299387931824,0.5327731370925903,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9382672309875488,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5142857432365417,0.4394299387931824,0.5159664154052734,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8202635049819946,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5058823823928833,0.4382422864437103,0.5092437267303467,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4382422864437103},{"x":0.534453809261322,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5042017102241516,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9191856384277344,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.4312422864437103,0.5377731370925903,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9907366037368774,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7394958138465881,0.4619952440261841,0.7848739624023438,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900511503219604,"dir":"rtl","str":"نسبی","boundary":[0.7008403539657593,0.4619952440261841,0.7327731251716614,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900611042976379,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.653781533241272,0.4619952440261841,0.6941176652908325,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9939310550689697,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6218487620353699,0.46080759167671204,0.6470588445663452,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47624704241752625},{"x":0.583193302154541,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9903902411460876,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.583193302154541,0.46080759167671204,0.6151260733604431,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9964123368263245,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.46080759167671204,0.5764706134796143,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9956273436546326,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5210084319114685,0.46080759167671204,0.5647059082984924,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4750593900680542},{"x":0.489075630903244,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9964221119880676,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.489075630903244,0.46080759167671204,0.5109243988990784,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9855111241340637,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.46080759167671204,0.48571428656578064,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9921655058860779,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.45380759167671203,0.7898739624023438,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8735296130180359,"str":"وه","boundary":[0.5630252361297607,0.46318289637565613,0.5747899413108826,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8735296130180359,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.4561828963756561,0.5797899413108826,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9866051077842712,"dir":"rtl","str":"ماهی","boundary":[0.7596638798713684,0.4821852743625641,0.7815126180648804,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9854744076728821,"dir":"rtl","str":"گیران","boundary":[0.7226890921592712,0.4821852743625641,0.7495798468589783,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9899016618728638,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.7008403539657593,0.4821852743625641,0.7126050591468811,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9977516531944275,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6722689270973206,0.4821852743625641,0.6941176652908325,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9881686568260193,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.4821852743625641,0.6655462384223938,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4821852743625641},{"x":0.653781533241272,"y":0.4821852743625641},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.994300365447998,"dir":"rtl","str":"رانندگان","boundary":[0.6033613681793213,0.4821852743625641,0.653781533241272,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9931278228759766,"dir":"rtl","str":"رودئو","boundary":[0.5697479248046875,0.4821852743625641,0.5983193516731262,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49881234765052795},{"x":0.561344563961029,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9029344320297241,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.4821852743625641,0.5680672526359558,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4976246953010559},{"x":0.561344563961029,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9849371910095215,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.4751852743625641,0.7865126180648804,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.519002377986908},{"x":0.7731092572212219,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9924097061157227,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7731092572212219,0.5047506093978882,0.7848739624023438,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9938167333602905,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7260504364967346,0.5047506093978882,0.7663865685462952,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.519002377986908},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9912558197975159,"dir":"rtl","str":"ناگزیر","boundary":[0.6873949766159058,0.5035629272460938,0.7193277478218079,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9884148240089417,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.5035629272460938,0.6857143044471741,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.519002377986908},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9919415712356567,"dir":"rtl","str":"بایسته","boundary":[0.6386554837226868,0.5035629272460938,0.6756302714347839,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.63193279504776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.63193279504776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9798345565795898,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.5035629272460938,0.63193279504776,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9933766722679138,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5865546464920044,0.5035629272460938,0.6201680898666382,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9908639192581177,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5512605309486389,0.5035629272460938,0.5798319578170776,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7462185025215149,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9837173223495483,"dir":"rtl","str":"شوخی","boundary":[0.7462185025215149,0.5249406099319458,0.7848739624023438,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9856500029563904,"dir":"rtl","str":"فریب","boundary":[0.7092437148094177,0.5237529873847961,0.7378151416778564,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9821102619171143,"dir":"rtl","str":"آمیز","boundary":[0.6840336322784424,0.5237529873847961,0.7058823704719543,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5237529873847961},{"x":0.680672287940979,"y":0.5237529873847961},{"x":0.680672287940979,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9715686440467834,"dir":"rtl","str":"!.","boundary":[0.6756302714347839,0.5237529873847961,0.680672287940979,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7193277478218079,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9780991673469543,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7193277478218079,0.5451306700706482,0.7831932902336121,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.559382438659668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8720003366470337,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.5451306700706482,0.7176470756530762,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9846789836883545,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.4953753046989441,0.7898739624023438,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9887731075286865,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5902612805366516,0.7848739624023438,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9930862784385681,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7210084199905396,0.5902612805366516,0.7462185025215149,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9820911288261414,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.5902612805366516,0.7193277478218079,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.991653323173523,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6705882549285889,0.5902612805366516,0.7092437148094177,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9885864853858948,"dir":"rtl","str":"کنندههای","boundary":[0.5983193516731262,0.5902612805366516,0.6655462384223938,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9932565093040466,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5546218752861023,0.5902612805366516,0.5915966629981995,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9928025007247925,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.5159664154052734,0.5902612805366516,0.5478991866111755,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9961659908294678,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4789915978908539,0.5902612805366516,0.5109243988990784,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9971475005149841,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.43697479367256165,0.5902612805366516,0.4739495813846588,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9893084764480591,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.3966386616230011,0.5902612805366516,0.4302521049976349,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9920387864112854,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.5832612805366516,0.7898739624023438,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9844224452972412,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7680672407150269,0.6116389632225037,0.7848739624023438,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9885927438735962,"dir":"rtl","str":"عایداتی","boundary":[0.7176470756530762,0.6116389632225037,0.7613445520401001,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9941873550415039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6974790096282959,0.6116389632225037,0.7109243869781494,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9945319294929504,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6689075827598572,0.6116389632225037,0.6924369931221008,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9881359338760376,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.6352941393852234,0.6116389632225037,0.6638655662536621,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.996799111366272,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5966386795043945,0.6116389632225037,0.6268907785415649,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.994307816028595,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5647059082984924,0.6116389632225037,0.5882353186607361,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6116389632225037},{"x":0.561344563961029,"y":0.6116389632225037},{"x":0.561344563961029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9757701754570007,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5546218752861023,0.6116389632225037,0.561344563961029,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.7515127658843994,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5478991866111755,0.6116389632225037,0.5529412031173706,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9762532711029053,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.6046389632225037,0.7898739624023438,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.7495798468589783,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9936894774436951,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.7495798468589783,0.6306413412094116,0.7848739624023438,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7445378303527832,"y":0.646080732345581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9927160739898682,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7176470756530762,0.6306413412094116,0.7445378303527832,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6472684144973755},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9188658595085144,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.707563042640686,0.6306413412094116,0.7176470756530762,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9773082137107849,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.6236413412094116,0.7898739624023438,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9909818172454834,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.7579832077026367,0.6532066464424133,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6532066464424133},{"x":0.75126051902771,"y":0.6532066464424133},{"x":0.75126051902771,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9845593571662903,"dir":"rtl","str":"شگفت","boundary":[0.7126050591468811,0.6532066464424133,0.75126051902771,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9741466045379639,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.6840336322784424,0.6532066464424133,0.7109243869781494,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6532066464424133},{"x":0.680672287940979,"y":0.6532066464424133},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.6094449162483215,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6532066464424133,0.680672287940979,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.673396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9840173721313477,"dir":"rtl","str":"پیشبینی","boundary":[0.729411780834198,0.673396646976471,0.7831932902336121,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.673396646976471},{"x":0.7226890921592712,"y":0.673396646976471},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9893060326576233,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6924369931221008,0.673396646976471,0.7210084199905396,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471},{"x":0.6857143044471741,"y":0.673396646976471},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9985162019729614,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6789916157722473,0.673396646976471,0.6857143044471741,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6739495992660522,"y":0.673396646976471},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9943389892578125,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.6369748115539551,0.6722090244293213,0.6722689270973206,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9771493077278137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6722090244293213,0.6302521228790283,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9753785729408264,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.6450190238952637,0.7898739624023438,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9891448616981506,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.7546218633651733,0.6959620118141174,0.7848739624023438,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9794179797172546,"dir":"rtl","str":"ریسک","boundary":[0.7142857313156128,0.6959620118141174,0.7462185025215149,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9092048406600952,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.6974790096282959,0.6959620118141174,0.7092437148094177,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7815126180648804,"y":0.713776707649231},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9783521294593811,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7210084199905396,0.7149643898010254,0.7815126180648804,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8142563104629517,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.7149643898010254,0.7176470756530762,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9568598866462708,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.6889620118141174,0.7898739624023438,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9917396903038025,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.7589073777198792,0.7848739624023438,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9862786531448364,"dir":"rtl","str":"یازدهم","boundary":[0.7042016983032227,0.7589073777198792,0.7462185025215149,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7589073777198792},{"x":0.702521026134491,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9823303818702698,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7589073777198792,0.702521026134491,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9963662624359131,"dir":"rtl","str":"مباحثه","boundary":[0.6470588445663452,0.7589073777198792,0.6924369931221008,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9925534129142761,"dir":"rtl","str":"خطرناک","boundary":[0.5848739743232727,0.7589073777198792,0.6403361558914185,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7743467688560486},{"x":0.578151285648346,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8872576951980591,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.7589073777198792,0.5798319578170776,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7743467688560486},{"x":0.578151285648346,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9867824912071228,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.7519073777198791,0.7898739624023438,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7957244515419006},{"x":0.75126051902771,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900335669517517,"dir":"rtl","str":"دانایی","boundary":[0.75126051902771,0.7814726829528809,0.7831932902336121,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7957244515419006},{"x":0.707563042640686,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9934898018836975,"dir":"rtl","str":"متعارف","boundary":[0.707563042640686,0.7814726829528809,0.7428571581840515,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.7382198572158813,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6941176652908325,0.7814726829528809,0.6991596817970276,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9555414319038391,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.7744726829528809,0.7881932902336121,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.815914511680603},{"x":0.7529411911964417,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.981383740901947,"dir":"rtl","str":"برک","boundary":[0.7529411911964417,0.8016626834869385,0.7697479128837585,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7378151416778564,"y":0.815914511680603},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9914920330047607,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7176470756530762,0.8028503656387329,0.7378151416778564,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9576297998428345,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.8028503656387329,0.7109243869781494,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7697479128837585,"y":0.815914511680603},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9834686517715454,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.7958503656387329,0.7747479128837585,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5630252361297607,"y":0.450118750333786},{"x":0.5596638917922974,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.7784997224807739,"str":"«","boundary":[0.5596638917922974,0.4429928660392761,0.5630252361297607,0.450118750333786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786},{"x":0.5462185144424438,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8471271395683289,"str":"ته","boundary":[0.5462185144424438,0.4429928660392761,0.5546218752861023,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5630252361297607,"y":0.450118750333786},{"x":0.5462185144424438,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8242513537406921,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.4359928660392761,0.5680252361297607,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.815914511680603},{"x":0.7613445520401001,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9467340707778931,"str":"سیر","boundary":[0.7613445520401001,0.8087885975837708,0.7831932902336121,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7831932902336121,"y":0.815914511680603},{"x":0.7613445520401001,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9467340707778931,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.8017885975837707,0.7881932902336121,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.17339667677879333},{"x":0.35630252957344055,"y":0.17458432912826538},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1852731555700302},{"x":0.3210084140300751,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9898412227630615,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.3210084140300751,0.17339667677879333,0.35630252957344055,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3142857253551483,"y":0.17458432912826538},{"x":0.3142857253551483,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9892723560333252,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2823529541492462,0.17339667677879333,0.3142857253551483,0.18408551812171936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.17339667677879333},{"x":0.35630252957344055,"y":0.17458432912826538},{"x":0.35630252957344055,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9895567893981934,"dir":"ltr","boundary":[0.2773529541492462,0.16639667677879333,0.36130252957344056,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.7965347170829773,"str":"ج","boundary":[0.21512605249881744,0.17695961892604828,0.2235294133424759,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.17695961892604828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1852731555700302},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.7965347170829773,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.16995961892604827,0.2285294133424759,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.8570107817649841,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.23361344635486603,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21615201234817505},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.8570107817649841,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.23861344635486603,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22921615839004517},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8984726667404175,"str":"۸۷","boundary":[0.21512605249881744,0.22921615839004517,0.23193277418613434,0.23871733248233795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23871733248233795},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8317804932594299,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.22921615839004517,0.2369747906923294,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22921615839004517},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.87624192237854,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22221615839004516,0.2419747906923294,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6542245745658875,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.24940617382526398,0.23025210201740265,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24940617382526398},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6542245745658875,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24240617382526397,0.23525210201740265,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8931135535240173,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2719714939594269,0.23025210201740265,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2719714939594269},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.8931135535240173,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2649714939594269,0.23525210201740265,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9265843629837036,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.29334917664527893,0.23025210201740265,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3004750609397888},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9265843629837036,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2863491766452789,0.23525210201740265,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8679102063179016,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.23025210201740265,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8679102063179016,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.23525210201740265,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9329559803009033,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3349168598651886,0.2386554628610611,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9329559803009033,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3279168598651886,0.2436554628610611,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9602639079093933,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.35629454255104065,0.2386554628610611,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9602639079093933,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34929454255104064,0.2436554628610611,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8658283948898315,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.23529411852359772,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8658283948898315,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.24029411852359772,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9569181203842163,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.42161521315574646,0.2386554628610611,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9569181203842163,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41461521315574645,0.2436554628610611,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9455767273902893,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.46318289637565613,0.24033613502979279,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21680672466754913,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9455767273902893,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4561828963756561,0.2453361350297928,0.47849643301963807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8465775847434998,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.48337292671203613,0.2386554628610611,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8465775847434998,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4763729267120361,0.2436554628610611,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.940526008605957,"str":"۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.2386554628610611,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.940526008605957,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4977506093978882,0.2436554628610611,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8416377902030945,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.2386554628610611,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8416377902030945,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.2436554628610611,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9249650835990906,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.2386554628610611,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9249650835990906,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.2436554628610611,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.7540140748023987,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.589073657989502,0.2369747906923294,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.7540140748023987,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.582073657989502,0.2419747906923294,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8319448232650757,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6116389632225037,0.2386554628610611,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8319448232650757,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6046389632225037,0.2436554628610611,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9642413854598999,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6413301825523376,0.2369747906923294,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9642413854598999,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6343301825523376,0.2419747906923294,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9336578845977783,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.2386554628610611,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9336578845977783,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2436554628610611,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.675771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9732435941696167,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.675771951675415,0.24033613502979279,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.675771951675415},{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9732435941696167,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.668771951675415,0.2453361350297928,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9624750018119812,"str":"۱۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6959620118141174,0.2386554628610611,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9624750018119812,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6889620118141174,0.2436554628610611,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9631181955337524,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7173396944999695,0.2386554628610611,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9631181955337524,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7103396944999695,0.2436554628610611,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.962805986404419,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7612826824188232,0.23529411852359772,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7612826824188232},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.962805986404419,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7542826824188232,0.24029411852359772,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9485774636268616,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.783847987651825,0.2369747906923294,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9485774636268616,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.776847987651825,0.2419747906923294,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9673017859458923,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.8040379881858826,0.2386554628610611,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8123515248298645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9673017859458923,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7970379881858826,0.2436554628610611,0.8193515248298645],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/TfwrFtPPcrzhjjzp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/gFIMFlOkmCiDFbwf.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/DlCZCfwRlKLUxZBq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019762075626935074,0.9986696560763512,0.9991524336660843]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9926820993423462,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6907563209533691,0.1722090244293213,0.7176470756530762,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9794536828994751,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.1722090244293213,0.6873949766159058,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9903634786605835,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6403361558914185,0.17339667677879333,0.6621848940849304,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9938030242919922,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6134454011917114,0.17339667677879333,0.6369748115539551,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9899023175239563,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.16639667677879333,0.7226470756530762,0.19108551812171937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.990844190120697,"dir":"rtl","str":"نوسان","boundary":[0.7495798468589783,0.20546318590641022,0.7848739624023438,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9651749730110168,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.20546318590641022,0.7428571581840515,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9943267703056335,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7008403539657593,0.20546318590641022,0.7310924530029297,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9843904972076416,"dir":"rtl","str":"قیمتهای","boundary":[0.6352941393852234,0.20546318590641022,0.6941176652908325,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.992443323135376,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.6000000238418579,0.20546318590641022,0.6285714507102966,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6690627336502075,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5915966629981995,0.20546318590641022,0.5966386795043945,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.994109034538269,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7613445520401001,0.22802850604057312,0.7831932902336121,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9969261884689331,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.7210084199905396,0.22802850604057312,0.7529411911964417,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9949610233306885,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.707563042640686,0.22684085369110107,0.7142857313156128,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9951655864715576,"dir":"rtl","str":"نوسان","boundary":[0.6689075827598572,0.22684085369110107,0.6991596817970276,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9896574020385742,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.22684085369110107,0.6655462384223938,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22684085369110107},{"x":0.653781533241272,"y":0.22684085369110107},{"x":0.653781533241272,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9925345182418823,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6252101063728333,0.22684085369110107,0.653781533241272,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24109263718128204},{"x":0.610084056854248,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9965133666992188,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.22565320134162903,0.6184874176979065,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9941388964653015,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5714285969734192,0.22565320134162903,0.6033613681793213,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9958550333976746,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5394958257675171,0.22565320134162903,0.5630252361297607,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.534453809261322,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23990498483181},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9415720701217651,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.5260504484176636,0.22565320134162903,0.5327731370925903,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.244655579328537},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9776322841644287,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.19727553355693817,0.7898739624023438,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9928135871887207,"dir":"rtl","str":"نوسان","boundary":[0.7495798468589783,0.24821852147579193,0.7831932902336121,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.992554783821106,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.7142857313156128,0.24821852147579193,0.7428571581840515,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24821852147579193},{"x":0.707563042640686,"y":0.24821852147579193},{"x":0.707563042640686,"y":0.2624703049659729},{"x":0.702521026134491,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9888888597488403,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.24821852147579193,0.707563042640686,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9950147867202759,"dir":"rtl","str":"سقوط","boundary":[0.6605042219161987,0.24821852147579193,0.6957983374595642,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.994127631187439,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6302521228790283,0.24821852147579193,0.6521008610725403,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.992258608341217,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.5966386795043945,0.24821852147579193,0.6235294342041016,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.8924508094787598,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.24821852147579193,0.5915966629981995,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9928008317947388,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7630252242088318,0.26840853691101074,0.7848739624023438,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26840853691101074},{"x":0.756302535533905,"y":0.26840853691101074},{"x":0.756302535533905,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7277311086654663,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.987938642501831,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.7277311086654663,0.26840853691101074,0.756302535533905,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9953543543815613,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6840336322784424,0.26840853691101074,0.7193277478218079,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9933990240097046,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6705882549285889,0.26840853691101074,0.6773109436035156,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9954085350036621,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6285714507102966,0.26840853691101074,0.6655462384223938,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9961976408958435,"dir":"rtl","str":"حرف","boundary":[0.5915966629981995,0.26840853691101074,0.6201680898666382,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9876686334609985,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5680672526359558,0.26840853691101074,0.5848739743232727,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9848896265029907,"dir":"rtl","str":"زند","boundary":[0.5512605309486389,0.26840853691101074,0.5647059082984924,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5478991866111755,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9752660989761353,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5411764979362488,0.26840853691101074,0.5478991866111755,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.7222402095794678,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.26840853691101074,0.5394958257675171,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9811488389968872,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.24121852147579192,0.7898739624023438,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9922448396682739,"dir":"rtl","str":"نوسان","boundary":[0.7495798468589783,0.2897862195968628,0.7848739624023438,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9890716075897217,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.7142857313156128,0.2897862195968628,0.7428571581840515,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2897862195968628},{"x":0.707563042640686,"y":0.2897862195968628},{"x":0.707563042640686,"y":0.30403801798820496},{"x":0.702521026134491,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.982089638710022,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.2897862195968628,0.707563042640686,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9879448413848877,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.6621848940849304,0.2897862195968628,0.6957983374595642,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9938763380050659,"dir":"rtl","str":"عظیم","boundary":[0.6235294342041016,0.2897862195968628,0.6554622054100037,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9959108829498291,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5697479248046875,0.2897862195968628,0.6184874176979065,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9858537912368774,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.2897862195968628,0.5630252361297607,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.991557776927948,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.2827862195968628,0.7898739624023438,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3254156708717346},{"x":0.756302535533905,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9920448660850525,"dir":"rtl","str":"رکود","boundary":[0.756302535533905,0.31116390228271484,0.7848739624023438,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.31116390228271484},{"x":0.75126051902771,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9949939846992493,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7193277478218079,0.31116390228271484,0.75126051902771,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3254156708717346},{"x":0.707563042640686,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9905850887298584,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.31116390228271484,0.7126050591468811,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9931529760360718,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6705882549285889,0.31116390228271484,0.7008403539657593,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9963622689247131,"dir":"rtl","str":"حزب","boundary":[0.6352941393852234,0.31116390228271484,0.6638655662536621,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9859838485717773,"dir":"rtl","str":"نازی","boundary":[0.6067227125167847,0.31116390228271484,0.6268907785415649,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.7737862467765808,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.31116390228271484,0.6000000238418579,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9914456009864807,"dir":"rtl","str":"بحران","boundary":[0.7546218633651733,0.3325415551662445,0.7865546345710754,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.990164577960968,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7260504364967346,0.33135393261909485,0.7428571581840515,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9946832060813904,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6957983374595642,0.33135393261909485,0.7092437148094177,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.947288453578949,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۸","boundary":[0.6453781723976135,0.3301662802696228,0.6857143044471741,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.7353159785270691,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.3301662802696228,0.6403361558914185,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800405502319336,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7210084199905396,0.35391923785209656,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.8148029446601868,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.35391923785209656,0.7176470756530762,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9653664827346802,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.3029762499332428,0.7915546345710754,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9909531474113464,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.3954869210720062,0.7848739624023438,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9924507141113281,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.6941176652908325,0.3954869210720062,0.7462185025215149,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9330754280090332,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.3954869210720062,0.6924369931221008,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3954869210720062},{"x":0.680672287940979,"y":0.3954869210720062},{"x":0.680672287940979,"y":0.41092637181282043},{"x":0.653781533241272,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9907050132751465,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.653781533241272,0.3954869210720062,0.680672287940979,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41092637181282043},{"x":0.605042040348053,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9905850291252136,"dir":"rtl","str":"عقلایی","boundary":[0.605042040348053,0.3954869210720062,0.6470588445663452,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.976412832736969,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.3954869210720062,0.6000000238418579,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5899159908294678,"y":0.41092637181282043},{"x":0.561344563961029,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9921877384185791,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.561344563961029,0.3954869210720062,0.5899159908294678,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9965164661407471,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5092437267303467,0.3954869210720062,0.5546218752861023,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41092637181282043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9830012917518616,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.3954869210720062,0.5025210380554199,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41092637181282043},{"x":0.462184876203537,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9885827302932739,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.462184876203537,0.3954869210720062,0.4907563030719757,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4302521049976349,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9962312579154968,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.4302521049976349,0.3954869210720062,0.45546218752861023,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3954869210720062},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3954869210720062},{"x":0.42184874415397644,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9342533349990845,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.3954869210720062,0.42184874415397644,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9890522360801697,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.3884869210720062,0.7898739624023438,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.95961594581604,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7579832077026367,0.41923990845680237,0.7831932902336121,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.41923990845680237},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9916449785232544,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.729411780834198,0.41923990845680237,0.75126051902771,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9661829471588135,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.41923990845680237,0.7243697643280029,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9745807647705078,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.41223990845680236,0.7881932902336121,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9907090663909912,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.7327731251716614,0.4394299387931824,0.7831932902336121,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45368170738220215},{"x":0.680672287940979,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9946709871292114,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.680672287940979,0.4394299387931824,0.7260504364967346,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9709845185279846,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.4394299387931824,0.6773109436035156,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9886851906776428,"dir":"rtl","str":"عقلایی","boundary":[0.6252101063728333,0.4394299387931824,0.6655462384223938,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9665029048919678,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.4394299387931824,0.6184874176979065,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9918123483657837,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5680672526359558,0.4394299387931824,0.6067227125167847,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8635097742080688,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.4394299387931824,0.5630252361297607,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9853904843330383,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.43242993879318237,0.7881932902336121,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9879413843154907,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7647058963775635,0.45961993932724,0.7848739624023438,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.45961993932724},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45961993932724},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9752784371376038,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7596638798713684,0.45961993932724,0.7630252242088318,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9903444647789001,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.6957983374595642,0.45961993932724,0.75126051902771,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9946442246437073,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.45961993932724,0.6890756487846375,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9938966035842896,"dir":"rtl","str":"آشوب","boundary":[0.6470588445663452,0.45961993932724,0.6773109436035156,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45961993932724},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45961993932724},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9735394716262817,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.45961993932724,0.6403361558914185,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9891343712806702,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.45261993932724,0.7898739624023438,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.957201361656189,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7546218633651733,0.48099762201309204,0.7831932902336121,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9822651147842407,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7226890921592712,0.48099762201309204,0.7529411911964417,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9937394261360168,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6941176652908325,0.4821852743625641,0.7159664034843445,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9859892725944519,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.6605042219161987,0.4821852743625641,0.6857143044471741,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.7820546627044678,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.4821852743625641,0.6571428775787354,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9598571062088013,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.47399762201309203,0.7881932902336121,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9744664430618286,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7798319458961487,0.5023753046989441,0.7831932902336121,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9937736392021179,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7546218633651733,0.5023753046989441,0.7764706015586853,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9759683012962341,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.7478991746902466,0.5023753046989441,0.7529411911964417,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9691998958587646,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.5023753046989441,0.7462185025215149,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9958001971244812,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.7058823704719543,0.5023753046989441,0.7344537973403931,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9958034157752991,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6739495992660522,0.5023753046989441,0.7008403539657593,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9473250508308411,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.5023753046989441,0.6705882549285889,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9922327399253845,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7596638798713684,0.5237529873847961,0.7831932902336121,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5237529873847961},{"x":0.75126051902771,"y":0.5225653052330017},{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9894287586212158,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.7092437148094177,0.5237529873847961,0.75126051902771,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9927236437797546,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.6773109436035156,0.5237529873847961,0.7042016983032227,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9174191951751709,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5237529873847961,0.6739495992660522,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9867250919342041,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.49418762254714965,0.7881932902336121,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800405502319336,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7210084199905396,0.5451306700706482,0.7848739624023438,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8148029446601868,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.5451306700706482,0.7176470756530762,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9499973654747009,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5381306700706482,0.7898739624023438,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9926063418388367,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7529411911964417,0.5878859758377075,0.7848739624023438,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9827100038528442,"dir":"rtl","str":"سیزدهم","boundary":[0.6941176652908325,0.5878859758377075,0.7462185025215149,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9735022783279419,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.5878859758377075,0.6924369931221008,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.99629145860672,"dir":"rtl","str":"سخنان","boundary":[0.6352941393852234,0.5878859758377075,0.680672287940979,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9902587532997131,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5966386795043945,0.5878859758377075,0.6268907785415649,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9470991492271423,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.5878859758377075,0.5865546464920044,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9870205521583557,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.5808859758377075,0.7898739624023438,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9798849821090698,"dir":"rtl","str":"یادداشتها","boundary":[0.7226890921592712,0.6092636585235596,0.7831932902336121,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8387066125869751,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.6092636585235596,0.7193277478218079,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9542161822319031,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.6022636585235596,0.7881932902336121,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9930005073547363,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7327731251716614,0.6472684144973755,0.7848739624023438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9901416897773743,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.6840336322784424,0.6472684144973755,0.7260504364967346,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.77309650182724,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.6472684144973755,0.6789916157722473,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9732457399368286,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.6402684144973755,0.7898739624023438,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.991995096206665,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7327731251716614,0.6710214018821716,0.7831932902336121,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7260504364967346,"y":0.684085488319397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9858936667442322,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.6941176652908325,0.6710214018821716,0.7260504364967346,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.988944411277771,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.6640214018821716,0.7881932902336121,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.991706907749176,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7327731251716614,0.6935867071151733,0.7848739624023438,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9892913699150085,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.6773109436035156,0.6935867071151733,0.7260504364967346,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9904991388320923,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.6865867071151733,0.7898739624023438,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.962223470211029,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.20665083825588226,0.24033613502979279,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.962223470211029,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19965083825588226,0.2453361350297928,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22802850604057312},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.959101676940918,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22802850604057312,0.2369747906923294,0.2375296950340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9440162777900696,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.24821852147579193,0.2386554628610611,0.25890737771987915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9386397004127502,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.24821852147579193,0.24537815153598785,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25890737771987915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9497133493423462,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22102850604057311,0.25037815153598786,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9710603952407837,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.27078384160995483,0.2386554628610611,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27909737825393677},{"x":0.21680672466754913,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9710603952407837,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26378384160995483,0.2436554628610611,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9495257139205933,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.29097387194633484,0.2386554628610611,0.2992874085903168]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.8344041109085083,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.29097387194633484,0.24369747936725616,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.920745313167572,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28397387194633483,0.24869747936725617,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9619430899620056,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.3123515546321869,0.2369747906923294,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9619430899620056,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3053515546321869,0.2419747906923294,0.3264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9553914666175842,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.33372920751571655,0.2369747906923294,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34085512161254883},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9553914666175842,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.32672920751571655,0.2419747906923294,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9492548108100891,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3551068902015686,0.2386554628610611,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9492548108100891,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3481068902015686,0.2436554628610611,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9580723643302917,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3978622257709503,0.24033613502979279,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9580723643302917,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3908622257709503,0.2453361350297928,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9647505879402161,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.41923990845680237,0.24033613502979279,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41923990845680237},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9647505879402161,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41223990845680236,0.2453361350297928,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.95805424451828,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4394299387931824,0.2386554628610611,0.44893112778663635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9085829854011536,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.4394299387931824,0.24537815153598785,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4394299387931824},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9456864595413208,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43242993879318237,0.25037815153598786,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.470308780670166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9499975442886353,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4619952440261841,0.2386554628610611,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.470308780670166},{"x":0.21680672466754913,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9499975442886353,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4549952440261841,0.2436554628610611,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9443557858467102,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4821852743625641,0.24033613502979279,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24033613502979279,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9443557858467102,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4751852743625641,0.2453361350297928,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.967898964881897,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5035629272460938,0.2386554628610611,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.967898964881897,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49656292724609374,0.2436554628610611,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9567028284072876,"str":"۱۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5249406099319458,0.24033613502979279,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5249406099319458},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9567028284072876,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5179406099319458,0.2453361350297928,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.960021436214447,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5463182926177979,0.2369747906923294,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.960021436214447,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5393182926177978,0.2419747906923294,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8860797882080078,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.589073657989502,0.24033613502979279,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.589073657989502},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8860797882080078,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.582073657989502,0.2453361350297928,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9499414563179016,"str":"۱۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6116389632225037,0.24033613502979279,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9499414563179016,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6046389632225037,0.2453361350297928,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.7546173930168152,"str":"۱۹۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6484560370445251,0.2386554628610611,0.6591448783874512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.7561808824539185,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.6484560370445251,0.24537815153598785,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6484560370445251},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.7550082802772522,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6414560370445251,0.25037815153598786,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.913689136505127,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6710214018821716,0.2386554628610611,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.913689136505127,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6640214018821716,0.2436554628610611,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9490212202072144,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.694774329662323,0.2386554628610611,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9490212202072144,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.687774329662323,0.2436554628610611,0.7100878663063049],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/MrtvwBZDLtpxIixF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/FCWcjBOpVxpJlpcz.jpg","blurred":"/storage/books/24fa6ffa9b1431e3/pages/wAsUujKLMOQJbCEo.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002639146774228565,0.9986724807354582,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9935811758041382,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7445378303527832,0.22802850604057312,0.7831932902336121,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9934083819389343,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6789916157722473,0.22802850604057312,0.7361344695091248,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9944413304328918,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6605042219161987,0.22921615839004517,0.6722689270973206,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22921615839004517},{"x":0.653781533241272,"y":0.22921615839004517},{"x":0.653781533241272,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9935803413391113,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6252101063728333,0.22921615839004517,0.653781533241272,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9901602864265442,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5949580073356628,0.23040379583835602,0.6184874176979065,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9930934309959412,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.22221615839004516,0.7881932902336121,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9870971441268921,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7731092572212219,0.275534451007843,0.7831932902336121,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7495798468589783,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9766719341278076,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.7495798468589783,0.27434679865837097,0.7663865685462952,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7428571581840515,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28622329235076904},{"x":0.707563042640686,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9876179695129395,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.707563042640686,0.2731591463088989,0.7428571581840515,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.275534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9842300415039062,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.2661591463088989,0.7881932902336121,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9892516732215881,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7344537973403931,0.2969121038913727,0.7613445520401001,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9963158965110779,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7058823704719543,0.2969121038913727,0.7260504364967346,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9928646087646484,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6672269105911255,0.2969121038913727,0.6974790096282959,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2969121038913727},{"x":0.658823549747467,"y":0.2969121038913727},{"x":0.658823549747467,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900723099708557,"dir":"rtl","str":"درحالی","boundary":[0.6168067455291748,0.2969121038913727,0.658823549747467,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9933308959007263,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5798319578170776,0.2969121038913727,0.6084033846855164,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9856792688369751,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5546218752861023,0.2969121038913727,0.5714285969734192,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30878859758377075},{"x":0.529411792755127,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9918869137763977,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.529411792755127,0.2969121038913727,0.5529412031173706,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30878859758377075},{"x":0.507563054561615,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9977909326553345,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.507563054561615,0.2969121038913727,0.5210084319114685,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2969121038913727},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2969121038913727},{"x":0.49915966391563416,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9943414330482483,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4722689092159271,0.2969121038913727,0.49915966391563416,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30878859758377075},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9939386248588562,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.42184874415397644,0.2969121038913727,0.4638655483722687,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.413445383310318,"y":0.2969121038913727},{"x":0.413445383310318,"y":0.30878859758377075},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9960971474647522,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.38655462861061096,0.2969121038913727,0.413445383310318,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3663865625858307,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9952980875968933,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.2969121038913727,0.3798319399356842,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.2969121038913727},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2969121038913727},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3327731192111969,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9923292398452759,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.3327731192111969,0.2969121038913727,0.35966387391090393,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.2969121038913727},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2969121038913727},{"x":0.32436975836753845,"y":0.30878859758377075},{"x":0.31596639752388,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9886602759361267,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.31596639752388,0.2969121038913727,0.32436975836753845,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2969121038913727},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2969121038913727},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30878859758377075},{"x":0.267226904630661,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.993453323841095,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.267226904630661,0.2969121038913727,0.30756303668022156,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30878859758377075},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9923088550567627,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.2969121038913727,0.2655462324619293,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9956720471382141,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.21512605249881744,0.2969121038913727,0.2554621994495392,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900709390640259,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.7579832077026367,0.31828978657722473,0.7848739624023438,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9905340671539307,"dir":"rtl","str":"باور","boundary":[0.7327731251716614,0.31828978657722473,0.75126051902771,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9904647469520569,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.6941176652908325,0.31828978657722473,0.7260504364967346,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9752767086029053,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.6756302714347839,0.31828978657722473,0.6924369931221008,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9917247891426086,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.31828978657722473,0.6689075827598572,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33135393261909485},{"x":0.63193279504776,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9953597784042358,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.63193279504776,0.31828978657722473,0.6571428775787354,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9959408044815063,"dir":"rtl","str":"وقتی","boundary":[0.5966386795043945,0.31828978657722473,0.6252101063728333,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9975633025169373,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.31828978657722473,0.5899159908294678,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9958065748214722,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5243697762489319,0.31828978657722473,0.5731092691421509,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9917502403259277,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4722689092159271,0.31828978657722473,0.5176470875740051,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33135393261909485},{"x":0.44873949885368347,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9927240014076233,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44873949885368347,0.31828978657722473,0.46554622054100037,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4453781545162201,"y":0.33135393261909485},{"x":0.42016807198524475,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9861949682235718,"dir":"rtl","str":"رویم","boundary":[0.42016807198524475,0.31828978657722473,0.4453781545162201,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.31828978657722473},{"x":0.413445383310318,"y":0.31828978657722473},{"x":0.413445383310318,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9955052137374878,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.40672269463539124,0.31828978657722473,0.413445383310318,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9941717386245728,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.3848739564418793,0.31828978657722473,0.4000000059604645,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3781512677669525,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9945976734161377,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.31828978657722473,0.3781512677669525,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35966387391090393,"y":0.33135393261909485},{"x":0.33781513571739197,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9896451234817505,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.33781513571739197,0.31828978657722473,0.35966387391090393,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3310924470424652,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3008403480052948,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9916627407073975,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.3008403480052948,0.31828978657722473,0.3310924470424652,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.31828978657722473},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31828978657722473},{"x":0.29411765933036804,"y":0.33135393261909485},{"x":0.27899160981178284,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9931657314300537,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.27899160981178284,0.31828978657722473,0.29411765933036804,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2705882489681244,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33135393261909485},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9898707866668701,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2537815272808075,0.31828978657722473,0.2705882489681244,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9786065220832825,"dir":"rtl","str":"رویم","boundary":[0.22689075767993927,0.31828978657722473,0.2521008551120758,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21848739683628082,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9720340967178345,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.31828978657722473,0.21848739683628082,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9919565916061401,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.7647058963775635,0.3396674692630768,0.7848739624023438,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35154393315315247},{"x":0.75126051902771,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9937185645103455,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.75126051902771,0.3396674692630768,0.7579832077026367,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9939092993736267,"dir":"rtl","str":"دیدن","boundary":[0.7142857313156128,0.3396674692630768,0.7445378303527832,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9912903904914856,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.3396674692630768,0.7058823704719543,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9939055442810059,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.658823549747467,0.3396674692630768,0.6873949766159058,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9890532493591309,"dir":"rtl","str":"یادمان","boundary":[0.6151260733604431,0.3396674692630768,0.6521008610725403,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9868159294128418,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5899159908294678,0.3396674692630768,0.6084033846855164,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9844393730163574,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.5663865804672241,0.3396674692630768,0.5882353186607361,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9947034120559692,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5445378422737122,0.3396674692630768,0.5596638917922974,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9919806718826294,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5109243988990784,0.3396674692630768,0.5378151535987854,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9936345815658569,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4957983195781708,0.3396674692630768,0.5042017102241516,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3396674692630768},{"x":0.489075630903244,"y":0.3396674692630768},{"x":0.489075630903244,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9935690760612488,"dir":"rtl","str":"میانمان","boundary":[0.4453781545162201,0.3396674692630768,0.489075630903244,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4151260554790497,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9978881478309631,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.4151260554790497,0.3396674692630768,0.43865546584129333,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3396674692630768},{"x":0.413445383310318,"y":0.3396674692630768},{"x":0.413445383310318,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4100840389728546,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9825925230979919,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.3396674692630768,0.413445383310318,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3396674692630768},{"x":0.40336135029792786,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9897826910018921,"dir":"rtl","str":"هرکس","boundary":[0.3630252182483673,0.3396674692630768,0.40336135029792786,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3396674692630768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3396674692630768},{"x":0.35630252957344055,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3462184965610504,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9980213642120361,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3462184965610504,0.3396674692630768,0.35630252957344055,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3396674692630768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3396674692630768},{"x":0.33949580788612366,"y":0.35154393315315247},{"x":0.30924370884895325,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9890238046646118,"dir":"rtl","str":"دیدار","boundary":[0.30924370884895325,0.3396674692630768,0.33949580788612366,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9927428960800171,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.2705882489681244,0.3396674692630768,0.3025210201740265,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3396674692630768},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3396674692630768},{"x":0.26218488812446594,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9921610355377197,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24537815153598785,0.3396674692630768,0.26218488812446594,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9885293245315552,"dir":"rtl","str":"رفت","boundary":[0.2235294133424759,0.3396674692630768,0.24369747936725616,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9124693274497986,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3396674692630768,0.2201680690050125,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37410926818847656},{"x":0.778151273727417,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.989437460899353,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.778151273727417,0.3598574697971344,0.7831932902336121,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7714285850524902,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9961899518966675,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.7411764860153198,0.3598574697971344,0.7714285850524902,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.993860125541687,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6941176652908325,0.3598574697971344,0.7344537973403931,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.653781533241272,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9938081502914429,"dir":"rtl","str":"گرمی","boundary":[0.653781533241272,0.3598574697971344,0.6873949766159058,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9958361387252808,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.6134454011917114,0.3598574697971344,0.6470588445663452,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5697479248046875,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9838438630104065,"dir":"rtl","str":"میشد","boundary":[0.5697479248046875,0.3598574697971344,0.6067227125167847,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5478991866111755,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9958397746086121,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5478991866111755,0.3598574697971344,0.5630252361297607,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37410926818847656},{"x":0.507563054561615,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9955562949180603,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.507563054561615,0.3598574697971344,0.5411764979362488,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5008403658866882,"y":0.37410926818847656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9952588081359863,"dir":"rtl","str":"خروج","boundary":[0.46722689270973206,0.3598574697971344,0.5008403658866882,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3598574697971344},{"x":0.462184876203537,"y":0.3598574697971344},{"x":0.462184876203537,"y":0.37410926818847656},{"x":0.45378151535987854,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9961419701576233,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45378151535987854,0.3598574697971344,0.462184876203537,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9898580312728882,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.4252100884914398,0.3598574697971344,0.4470588266849518,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3598574697971344},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37410926818847656},{"x":0.37310925126075745,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9960746169090271,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.37310925126075745,0.3598574697971344,0.41848739981651306,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37410926818847656},{"x":0.35630252957344055,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9911725521087646,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35630252957344055,0.3598574697971344,0.3663865625858307,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3445378243923187,"y":0.37410926818847656},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9927107691764832,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.32773110270500183,0.3598574697971344,0.3445378243923187,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3193277418613434,"y":0.37410926818847656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9943974614143372,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30588236451148987,0.3598574697971344,0.3193277418613434,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3008403480052948,"y":0.37410926818847656},{"x":0.27563026547431946,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9954215288162231,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.27563026547431946,0.3598574697971344,0.3008403480052948,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24873949587345123,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9954098463058472,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.24873949587345123,0.3598574697971344,0.2689075767993927,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9953291416168213,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.21512605249881744,0.3598574697971344,0.24201680719852448,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9902507662773132,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.7630252242088318,0.3800475001335144,0.7831932902336121,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9915800094604492,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.7226890921592712,0.3800475001335144,0.7546218633651733,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39429929852485657},{"x":0.707563042640686,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9963098764419556,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.707563042640686,0.3800475001335144,0.7142857313156128,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9976233839988708,"dir":"rtl","str":"قبول","boundary":[0.6722689270973206,0.3800475001335144,0.6991596817970276,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9912475347518921,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6420168280601501,0.3800475001335144,0.6638655662536621,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.985580325126648,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.3800475001335144,0.6336134672164917,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9936983585357666,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5915966629981995,0.3800475001335144,0.6218487620353699,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9964795112609863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5747899413108826,0.3800475001335144,0.583193302154541,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5663865804672241,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9953480958938599,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5243697762489319,0.3800475001335144,0.5663865804672241,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39429929852485657},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9947890639305115,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.46722689270973206,0.3800475001335144,0.5159664154052734,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39429929852485657},{"x":0.440336138010025,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9569886922836304,"dir":"rtl","str":"آتی","boundary":[0.440336138010025,0.3800475001335144,0.4605042040348053,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4252100884914398,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9887398481369019,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4252100884914398,0.3800475001335144,0.43361344933509827,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3800475001335144},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3800475001335144},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3815126121044159,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9959468245506287,"dir":"rtl","str":"دوخته","boundary":[0.3815126121044159,0.3800475001335144,0.41848739981651306,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3800475001335144},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3800475001335144},{"x":0.37310925126075745,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3495798408985138,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9974822998046875,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3495798408985138,0.3800475001335144,0.37310925126075745,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3478991687297821,"y":0.39429929852485657},{"x":0.34285715222358704,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9909403920173645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.3800475001335144,0.3478991687297821,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3361344635486603,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3310924470424652,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9886332750320435,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3310924470424652,0.3800475001335144,0.3361344635486603,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3800475001335144},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3800475001335144},{"x":0.32268908619880676,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2974790036678314,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9891477823257446,"dir":"rtl","str":"لحن","boundary":[0.2974790036678314,0.3800475001335144,0.32268908619880676,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3800475001335144},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3800475001335144},{"x":0.29075631499290466,"y":0.39429929852485657},{"x":0.25882354378700256,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9940596222877502,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.25882354378700256,0.3800475001335144,0.29075631499290466,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39429929852485657},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9903469085693359,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.22689075767993927,0.3800475001335144,0.2504201829433441,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3800475001335144},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.960837185382843,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3800475001335144,0.21848739683628082,0.39429929852485657]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9833086729049683,"str":"حرکت","boundary":[0.7462185025215149,0.4026128351688385,0.7831932902336121,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.976132869720459,"str":"سر","boundary":[0.7226890921592712,0.4073634147644043,0.7378151416778564,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4144892990589142},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9833154678344727,"str":"که","boundary":[0.702521026134491,0.4026128351688385,0.7159664034843445,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9955064654350281,"str":"ویژه","boundary":[0.6722689270973206,0.4026128351688385,0.6957983374595642,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4144892990589142},{"x":0.63193279504776,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9940244555473328,"str":"ایشان","boundary":[0.63193279504776,0.4026128351688385,0.6655462384223938,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9974800944328308,"str":"بود","boundary":[0.6084033846855164,0.4026128351688385,0.6252101063728333,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9937009811401367,"str":"می","boundary":[0.5848739743232727,0.4026128351688385,0.6016806960105896,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.995843768119812,"str":"گفت","boundary":[0.5546218752861023,0.4026128351688385,0.5815126299858093,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4144892990589142},{"x":0.507563054561615,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9921208024024963,"str":"باباجان","boundary":[0.507563054561615,0.4026128351688385,0.5478991866111755,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4144892990589142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.989226222038269,"str":"کار","boundary":[0.48403361439704895,0.4026128351688385,0.5008403658866882,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9880951642990112,"str":"جدیدی","boundary":[0.4319327771663666,0.4026128351688385,0.4756302535533905,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9911781549453735,"str":"شروع","boundary":[0.3932773172855377,0.4026128351688385,0.4252100884914398,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4026128351688385},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4026128351688385},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9905588030815125,"str":"کردی","boundary":[0.3512605130672455,0.4026128351688385,0.38655462861061096,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4144892990589142},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.970995306968689,"str":"یا","boundary":[0.33781513571739197,0.4026128351688385,0.3445378243923187,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9825605154037476,"str":"نه","boundary":[0.3210084140300751,0.4026128351688385,0.3310924470424652,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9385996460914612,"str":"؟","boundary":[0.3142857253551483,0.4026128351688385,0.3193277418613434,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4026128351688385},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4026128351688385},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9836326837539673,"str":"درگیر","boundary":[0.2722689211368561,0.4026128351688385,0.30588236451148987,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9873242378234863,"str":"روزمرگی","boundary":[0.21512605249881744,0.4026128351688385,0.2655462324619293,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9801746606826782,"dir":"rtl","str":"نشدی","boundary":[0.7478991746902466,0.42399048805236816,0.7831932902336121,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9962016344070435,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7277311086654663,0.42399048805236816,0.7428571581840515,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9962435960769653,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.6957983374595642,0.42399048805236816,0.7210084199905396,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6823529601097107,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9686499238014221,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6823529601097107,0.42399048805236816,0.6941176652908325,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9909339547157288,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2899121038913727,0.7898739624023438,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9678121209144592,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.44418051838874817,0.7613445520401001,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9936158061027527,"dir":"rtl","str":"آخرین","boundary":[0.7109243869781494,0.44418051838874817,0.7495798468589783,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9932255148887634,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6924369931221008,0.44418051838874817,0.7042016983032227,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9931333065032959,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.44418051838874817,0.6857143044471741,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9966874718666077,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6403361558914185,0.44418051838874817,0.6655462384223938,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.44418051838874817},{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.63193279504776,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9937124848365784,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6067227125167847,0.44418051838874817,0.63193279504776,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.996159553527832,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5798319578170776,0.44418051838874817,0.6000000238418579,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900484681129456,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.5378151535987854,0.44418051838874817,0.5714285969734192,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9935964941978455,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5008403658866882,0.44418051838874817,0.5327731370925903,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{&